Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Litigii de munca [Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe semestrul II 2011]

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Capitolul I. Încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă

1. Modificarea locului muncii. Detaşare. Condiţii C. muncii, art. 45‑46 Potrivit art. 45 C. muncii, „Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului”. La rândul său, art. 46 C. muncii impune o serie de condiţii ce reprezintă caracteristici obligatorii ale detaşării.

Astfel, detaşarea este urmarea unei dispoziţii obligatorii pentru salariat, are caracter temporar (cel mult un an), se dispune în cadrul altei unităţi. În speţă, modificarea contractului individual de muncă nu a impus nicio detaşare, fiind vorba doar despre un nou post în legătură cu executarea contractului de consultanţă încheiat între două societăţi din cadrul aceluiaşi grup.

C.A. Bucureşti, s. a VII‑a civ., confl. mun. şi asig. soc., dec. nr. 6488/R din 20 octombrie 2011

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă

1. Modificarea locului muncii. Detaşare. Condiţii

2. Modificarea contractului de muncă. Principiul prestabilirii prin lege a drepturilor salariale ale personalului din sectorul bugetar

3. Încadrarea activităţii în grupa I de muncă. Condiţii

4. Suspendare din funcţie. Anularea dispoziţiei de numire. Competenţa de soluţionare în cazul în care pârâtul are calitatea de autoritate locală

5. Controlul şi sancţionarea actelor unilaterale nelegale emise de angajator. Anularea deciziei de modificare unilaterală a contractului individual de muncă

Capitolul al II‑lea. Încetarea contractului individual de muncă. Plăţi compensatorii

6. Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă. Notificare scrisă

7. Decizie de încetare contract de muncă. Pensionar. Legalitate, în condiţiile inexistenţei acordului angajatorului de continuare a activităţii

8. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor. Contestaţie. Termen. Condiţii

9. Lider de sindicat. Legalitatea măsurii concedierii

10. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Descrierea faptei, condiţie de legalitate a deciziei de concediere. Desfiinţare efectivă a locului de muncă. Cauză reală şi serioasă

11. Concediere legală. Desfiinţarea întregii structuri unde era angajată salariata

12. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 65 C. muncii

13. Concediere nelegală. Schimbarea atribuţiilor din fişa postului şi înfiinţarea de noi posturi cu aceeaşi denumire cu cel al salariatei concediate

14. Concediere nelegală. Desfiinţarea postului dintr‑un departament al angajatorului în care salariatul nu a fost angajat

15. Concediere individuală dispusă prin act normativ special (O.U.G. nr. 17/2009)

16. Prerogativele angajatorului în elaborarea şi aplicarea strategiei de restructurare în vederea desfiinţării postului. Stabilirea în mod abuziv a unor criterii de departajare între salariaţi care ocupă posturi identice. Sarcina probei

17. Obligaţia oferirii de către angajator a unui loc de muncă vacant, în situaţia concedierii determinate de desfiinţarea locului de muncă

18. Reorganizarea activităţii. Convenţie individuală de muncă. Comunicarea deciziei de încetare a raporturilor de muncă membrului cooperator. Menţiuni obligatorii

19. Decizie de concediere. Menţionarea situaţiei de fapt care a condus la emiterea deciziei

20. Momentul de la care curge termenul prevăzut pentru emiterea deciziei de concediere

21. Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi‑au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009. Reîncadrarea în altă funcţie prin O.U.G. nr. 1/2010. Plăţi compensatorii

22. Drepturi compensatorii şi cu caracter salarial, ca urmare a încetării raporturilor de muncă

23. Desfacerea contractului de muncă. Momentul naşterii dreptului la plăţi compensatorii

24. Autoritate de lucru judecat. Încadrarea obiectului cauzei şi stabilirea competenţei funcţionale a instanţei

Capitolul al III‑lea. Salarizarea. Alte drepturi băneşti

25. Clauză de neconcurenţă. Nerespectarea obligaţiei de neconcurenţă de către salariat. Respingerea cererii privind plata indemnizaţiei de neconcurenţă

26. Tichete‑cadou prevăzute de contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Termen de prescripţie

27. Remunerarea muncii suplimentare prestate de salariat în interesul angajatorului. Lipsa solicitării scrise a angajatorului pentru efectuarea muncii suplimentare

28. Drepturi băneşti reprezentând salariu suplimentar. Premiu anual

29. Sporul pentru munca prestată în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru. Posibilitatea compensării muncii cu timp liber corespunzător

30. Obligaţia angajatorului de a remunera munca prestată de salariat. Drepturi salariale restante

31. Venituri reprezentând compensaţii băneşti individuale acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective. Venituri impozabile

32. Schimbarea regimului de finanţare a unor autorităţi şi instituţii publice. Sfera de aplicare a O.U.G. nr. 1/2010

Capitolul al IV‑lea. Răspunderea disciplinară

33. Contestaţie decizie de sancţionare disciplinară. Probe. Obligaţia angajatorului de a depune regulamentul de ordine interioară până la prima zi de înfăţişare

34. Natura juridică a termenului de 30 de zile prevăzut de art. 268 alin. (1) C. muncii. Incapacitatea temporară de muncă a salariatului, cauză specială de suspendare a termenului în care angajatorul are dreptul de a aplica sancţiunea disciplinară

35. Obligaţia salariatului de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform contractului individual de muncă şi regulamentului intern. Prerogativa disciplinară a angajatorului. Legalitatea deciziei de concediere disciplinară

36. Decizie de concediere disciplinară. Legalitate, în condiţiile încălcării de către salariat a normelor de disciplina muncii

37. Condiţii de formă ale deciziei de sancţionare. Nulitatea absolută a deciziei

38. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară. Menţiuni obligatorii, sub sancţiunea nulităţii absolute. X Litigii de muncă Prescripţia aplicării sancţiunii disciplinare. Motivele ce pot fi invocate de angajator în faţa instanţei

39. Decizie de sancţionare. Menţiuni obligatorii. Descrierea faptei, condiţie de legalitate a deciziei

40. Individualizarea sancţiunii disciplinare în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat

41. Condiţia cercetării prealabile. Rectificarea menţiunilor din carnetul de muncă

Capitolul al V‑lea. Răspunderea patrimonială

42. Antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciul cauzat ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, respectiv a obligaţiilor rezultate din contractul individual de muncă şi a atribuţiilor stabilite în fişa postului şi în regulamentul de ordine internă al societăţii

43. Temeiul răspunderii patrimoniale. Obligativitatea individualizării atribuţiilor salariatului în fişa postului

44. Prejudiciu cauzat de către reprezentantul societăţii în cadrul unor operaţiuni comerciale. Inexistenţa condiţiilor necesare angajării răspunderii patrimoniale

45. Nedovedirea înregistrării prejudiciului în contabilitate. Neîndeplinirea condiţiei de certitudine a prejudiciului

46. Formare profesională. Obligaţia salariatului de a restitui sumele reprezentând cheltuieli aferente pregătirii profesionale

47. Obligaţia angajatorului la plata despăgubirilor materiale şi morale pentru accidentul de muncă şi boala profesională intervenite, în raport de afecţiunile dobândite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu

48. Răspunderea patrimonială a angajatorului. Daune morale

Index

Titlul cartii: Litigii de munca [Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe semestrul II 2011]
Numele autorului/lor: Lizeta Harabagiu, Elena Luissa Udrea
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 14 Iunie 2013
Numar de pagini: 400
ISBN: 978-606-522-877-1
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 19 Jun 2013

Dintr-o bogata jurisprudenta au fost selectate 48 de spete, care puncteaza o serie de probleme ridicate in practica in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, drepturile salariale si alte drepturi banești, platile compensatorii, raspunderea disciplinara si patrimoniala. Totodata, pot fi regasite solutii care pun in discutie aspecte de actualitate referitoare la aplicarea legislatiei salarizarii in domeniul bugetar.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker