Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Noul Cod civil | Vol. I. Art. 1-952 | Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

 

PRET INTREG: 170.00 RON

REDUCERE: 15%

PRETUL NOSTRU: 144.50 RON

AUTORI:

Madalina AFRASINIE Dana CIGAN Marius COSMA Mirela CROITORU Marius EFTIMIE Eugenia FLORESCU Cristina Gabriela FRENTIU Lucia IRINESCU Loreley MIREA Florina MOROZAN Mihaela PAPUREANU Ovidiu PODARU Ioan Popa Eugen ROSIORU Andreea Corina TARSIA Carmen Tamara UNGUREANU Corina VOICU

Structura lucrarii:

  • Legislatia incidenta
     

Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

  • Comentarii si doctrina

Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

  • Jurisprudenta
     

Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.

 

EXTRAS:

 

Pretul nostru: 144.50 Lei (RON)
Cantitate:

 

PRET INTREG: 170.00 RON

REDUCERE: 15%

PRETUL NOSTRU: 144.50 RON

CUPRINS: 

Titlul preliminar. Despre legea civilă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Persoana fizică

Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu

Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii

Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice

Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane

Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Secţiunea 1. Numele

Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa

Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Tutela minorului

Secţiunea 1. Deschiderea tutelei

Secţiunea a 2-a. Tutorele

Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie

Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei

§1. Dispoziţii generale

§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei

Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc

Capitolul IV. Curatela

Titlul IV. Persoana juridică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exerciţiu

§2. Funcţionarea persoanei juridice

§3. Dispoziţii speciale

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale

Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Căsătoria

Capitolul I. Logodna

Capitolul II. Încheierea căsătoriei

Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei

Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei

Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei

Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei

Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor

Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

§1. Despre regimul matrimonial în general

§2. Locuinţa familiei

§3. Cheltuielile căsătoriei

§4. Alegerea regimului matrimonial

Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale

Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri

Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale

Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial

§1. Modificarea convenţională

§2. Modificarea judiciară

Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei

Secţiunea 1. Cazurile de divorţ

§1. Dispoziţii generale

§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară

§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială

§4. Divorţul din culpă

§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ

Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului

§1. Data desfacerii căsătoriei

§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi

§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial

II. Dreptul la despăgubiri

III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi

IV. Prestaţia compensatorie

§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Filiaţia

Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei

§1. Dispoziţii generale

§2. Prezumţia de paternitate

§3. Recunoaşterea copilului

§4. Acţiuni privind filiaţia

I. Contestarea filiaţiei

II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă

III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei

IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie

V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie

Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator

Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului

Capitolul III. Adopţia

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei

§1. Persoanele care pot fi adoptate

§2. Persoanele care pot adopta

§3. Consimţământul la adopţie

Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei

Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei

Titlul IV. Autoritatea părintească

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti

Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti

Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

Titlul V. Obligaţia de întreţinere

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează

Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere

Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general

Capitolul I. Despre bunuri în general

Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor

Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor

Capitolul II. Drepturile reale în general

Titlul II. Proprietatea privată

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată

Capitolul II. Accesiunea

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală

Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială

§1. Dispoziţii comune

§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia

§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§5. Înţelesul unor termeni

§6. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

Secţiunea 1. Limite legale

§1. Dispoziţii comune

§2. Folosirea apelor

§3. Picătura streşinii

§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii

§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului

§6. Dreptul de trecere

§7. Alte limite legale

Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale

Secţiunea a 3-a. Limite judiciare

Capitolul IV. Proprietatea comună

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită

Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată

§1. Dispoziţii comune

§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

I. Părţile comune

II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor

III. Asociaţia de proprietari

§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune

Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 5-a. Partajul

Capitolul V. Proprietatea periodică

Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată

Capitolul I. Superficia

Capitolul II. Uzufructul

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§3. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului

Capitolul III. Uzul şi abitaţia

Capitolul IV. Servituţile

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor

Titlul IV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Formele de administrare

Secţiunea 1. Administrarea simplă

Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină

Capitolul III. Regimul juridic al administrării

Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii

Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare

Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea

Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure

Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor

Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală

Capitolul IV. Încetarea administrării

Secţiunea 1. Cauzele de încetare

Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor

Titlul VI. Proprietatea publică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare

Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune

Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit

Titlul VII. Cartea funciară

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice

Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară

Titlul VIII. Posesia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară

Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă

Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea

Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă

Capitolul IV. Acţiunile posesorii

Bibliografie

Index

Titlul cartii: Noul Cod civil | Vol. I. Art. 1-952 | Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile
Numele autorului/lor: Colectiv autori
Editura: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 12 Aprilie 2012
Numar de pagini: 1.440
ISBN: 978-606-522-730-9
Tip coperta: Cartonata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 170
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Pt Hamangiu, 11 Oct 2012

Sub fiecare articol al codului sunt redate textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare; sunt note de trimitere, conexiuni cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker