Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Noul Cod civil | Vol. III. Art. 1.650-2.664 | Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

 

PRET INTREG: 170.00 RON

REDUCERE: 15%

PRETUL NOSTRU: 144.50 RON

AUTORII LUCRARII:

Madalina AFRASINIE, Mona-Lisa BELU-MAGDO, Alexandru BLEOANCA, Veronica DANAILA, Marius Eftimie, Dana GARBOVAN, Marcel GAVRIS, Ana-Maria MATEESCU, Emilia MADULARESCU, Florina MOROZAN, Carolina NITA, Evelina OPRINA, Corina PUSCHIN, Gabriela RADUCAN, Diana ROHNEAN, Mirela STOIAN

STRUCTURA LUCRARII:

  • Legislatia incidenta
     

Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

  • Comentarii si doctrina
     

Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

  • Jurisprudenta
     

Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.

EXTRAS:

  

 

Pretul nostru: 144.50 Lei (RON)
Cantitate:

 

PRET INTREG: 170.00 RON

REDUCERE: 15%

PRETUL NOSTRU: 144.50 RON

CUPRINS

CARTEA V. DESPRE OBLIGAŢII

Titlul IX. Diferite contracte speciale 1

Capitolul I. Contractul de vânzare 1

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1

§1. Domeniul de aplicare 1

§2. Cine poate cumpăra sau vinde 4

§3. Obiectul vânzării 13

§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare 28

§5. Obligaţiile vânzătorului 34

I. Dispoziţii generale 34

II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut 38

III. Predarea bunului 53

IV. Garanţia contra evicţiunii 61

V. Garanţia contra viciilor bunului vândut 68

VI. Garanţia pentru buna funcţionare 74

§6. Obligaţiile cumpărătorului 76

§7. Dreptul de preempţiune 86

Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile 91

§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor 92

§2. Vânzarea terenurilor forestiere 97

Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii 98

Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare 101

§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii 101

§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare 103

Capitolul II. Contractul de schimb 107

Capitolul III. Contractul de furnizare 110 

Capitolul IV. Contractul de report 122

Capitolul V. Contractul de locaţiune 131

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 131

§1. Cuprinsul contractului 131

§2. Obligaţiile locatorului 145

§3. Obligaţiile locatarului 160

§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune 167

§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune 171

§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune 175

§7. Încetarea contractului 179

Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor 188

Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării 206

Capitolul VI. Contractul de antrepriză 219

Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză 219

§1. Dispoziţii generale 219

§2. Obligaţiile părţilor 227 

§3. Încetarea contractului 235

Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii 237

Capitolul VII. Contractul de societate 244

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 244

Secţiunea a 2-a. Societatea simplă 256 

§1. Încheierea contractului de societate 256

§2. Efectele contractului de societate 260

I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei 260

II. Administrarea societăţii 281

III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi 289

§3. Pierderea calităţii de asociat 293

§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii 298

§5. Lichidarea societăţii 308

Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie 313

Capitolul VIII. Contractul de transport 324

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 324

Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri 331

Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje 357

Capitolul IX. Contractul de mandat 363

Secţiunea 1. Dispoziţii comune 363

Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 369

§1. Forma şi întinderea mandatului 369

§2. Obligaţiile mandatarului 375

§3. Obligaţiile mandantului 385

§4. Încetarea mandatului 390

Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare 399

§1. Dispoziţii generale 399

§2. Contractul de comision 403

§3. Contractul de consignaţie 419

§4. Contractul de expediţie 431

Capitolul X. Contractul de agenţie 442

Capitolul XI. Contractul de intermediere 471

Capitolul XII. Contractul de depozit 479

Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 479

§1. Dispoziţii generale 479

§2. Obligaţiile depozitarului 489

§3. Obligaţiile deponentului 505

Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar 506

Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier 509

Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional 518

Capitolul XIII. Contractul de împrumut 523

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 523

Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă 524

Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie 537

§1. Dispoziţii comune 537

§2. Împrumutul cu dobândă 547

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 551

Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare 564

Secţiunea 1. Contul bancar curent 564

Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar 568

Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit 571

Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori 573

Capitolul XVI. Contractul de asigurare 576

Secţiunea 1. Dispoziţii comune 576

Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 598

Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările de pierderi financiare 606

Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă 608

Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 611

Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea 618

Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră 622

Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere 640

Capitolul XIX. Jocul şi pariul 654

Capitolul XX. Tranzacţia 660

Titlul X. Garanţiile personale 675

Capitolul I. Dispoziţii generale 675

Capitolul II. Fideiusiunea 675

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 675

Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii 690

§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor 690

§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor 704

§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori 708

Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii 709

Capitolul III. Garanţiile autonome 713

Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale 718

Capitolul I. Dispoziţii generale 718

Capitolul II. Privilegiile 729

Secţiunea 1. Dispoziţii comune 729

Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale 732

Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul dintre privilegii şi ipoteci 735

Capitolul III. Ipoteca 736

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 736

§1. Dispoziţii comune736

§2. Obiectul şi întinderea ipotecii 745

§3. Efectele ipotecii faţă de terţi 758

§4. Ipotecile convenţionale 763

Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară 776

§1. Constituirea ipotecii imobiliare 777

§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor 784

§3. Ipotecile legale 785

Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară 786

§1. Dispoziţii generale 786

I. Constituirea ipotecii 786

II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 796

§2. Ipotecile asupra creanţelor 802

I. Dispoziţii comune 802

II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 806

§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 810

§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare 815

Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari 821

Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 829

Capitolul IV. Executarea ipotecii 830

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 830

Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 843

§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale 843

I. Deposedarea debitorului 843

II. Vânzarea bunului ipotecat 857

III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei 875

§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 878

§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor 881

§4. Preluarea bunului în vederea administrării 884 §5. Sancţiuni 887

Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 891

Capitolul V. Gajul 893

Secţiunea 1. Constituirea gajului 893

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist 903

Capitolul VI. Dreptul de retenţie 909

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, DECĂDERE ŞI CALCULUL TERMENELOR

Titlul I. Prescripţia extinctivă 917

Capitolul I. Dispoziţii generale 917

Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive 947

Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive 955

Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive 955

Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive 971

Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive 983

Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei 1003

Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere 1004

Titlul III. Calculul termenelor 1012

CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

Titlul I. Dispoziţii generale 1015

Titlul II. Conflicte de legi 1055

Capitolul I. Persoane 1055

Secţiunea 1. Persoana fizică 1055

Secţiunea a 2-a. Persoana juridică 1068

Capitolul II. Familia 1078

Secţiunea 1. Căsătoria 1078

§1. Încheierea căsătoriei 1078

§2. Efectele căsătoriei 1082

§3. Desfacerea căsătoriei 1091

Secţiunea a 2-a. Filiaţia 1098

§1. Filiaţia copilului din căsătorie 1099

§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei 1103

§3. Adopţia 1106

Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor 1113

Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere 1118

Capitolul III. Bunurile 1121

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1123

Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 1130

Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport 1137

Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare 1139

Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale 1144

Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate 1153

Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 1155

Capitolul IV. Moştenirea 1164

Capitolul V. Actul juridic 1170

Capitolul VI. Obligaţiile 1175

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul 1187

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1187

Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin 1189

Secţiunea a 3-a. Cecul 1190 

Capitolul VIII. Fiducia 1192

Capitolul IX. Prescripţia extinctivă 1196

Dispoziţii finale 1201

Bibliografie generală 1203

Index 1213

Titlul cartii: Noul Cod civil | Vol. III. Art. 1.650-2.664 | Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
Numele autorului/lor: Colectiv autori
Editura: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 12 Aprilie 2012
Numar de pagini: 1.248
ISBN: 978-606-522-736-1
Tip coperta: Cartonata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 170
Formatul de livrare: Carte tiparita

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker