Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept civil: Drepturile reale principale | Autor: Irina Sferdian

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

 

STOC EPUIZAT!

 

CAPITOLUL I

PATRIMONIUL

Secțiunea 1. Noțiunea de patrimoniu

1. Noţiunea de patrimoniu este susceptibilă de mai multe înţelesuri. În limbajul uzual întâlnim expresii precum patrimoniu cultural, patrimoniu arheologic, patrimoniu artistic, patrimoniu genetic, patrimoniu istoric, în care i se ataşează noţiunii de patrimoniu diverse sensuri care dovedesc o evoluţie a semanticii termenului, plecând de la accepţiunea sa de bază, aceea de ansamblu de bunuri, de drepturi, moştenite de la părinţi.

2. Deşi transformat într-un concept nomad, patrimoniul traduce, în esenţă, ideea de stabilitate, de înrădăcinare a valorilor, de fidelitate faţă de trecut şi de deschidere către viitor. Patrimoniul ne apare, în toate sensurile sale, ca un ansamblu de elemente cu o natură comună şi care este intim legat de ideea de persoană.

(...)

Pretul nostru: 120.00 Lei (RON)
Cantitate:

Din Cuprins:

CAPITOLUL I. PATRIMONIUL

Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu

Secţiunea a 2-a. Teoriile clasice asupra patrimoniului

1. Teoria personalistă

1.1. Patrimoniul ca atribut al personalităţii

1.2. Consecinţele teoriei personaliste

a) Numai persoanele au patrimoniu

b) Orice persoană are un patrimoniu

c) O persoană nu poate avea decât un singur patrimoniu

d) Patrimoniul este inalienabil, ca şi persoana

2. Teoria patrimoniului de afectaţiune

Secţiunea a 3-a. Patrimoniul ca universalitate juridică

1. Trăsăturile universalităţii juridice

a) Universalitatea juridică are în mod obligatoriu în conţinutul său un activ şi un pasiv

b) Patrimoniul există ca universalitate juridică în temeiul legii, iar nu prin voinţa titularului său

c) Fungibilitatea elementelor patrimoniale

d) Subrogaţia reală universală permite şi asigură existenţa universalităţii juridice

2. Subrogaţia reală cu titlu particular

Secţiunea a 4-a. Teoria modernă a patrimoniului

1. Divizibilitatea patrimoniului. Patrimoniul de afectaţiune ca masă patrimonială

a) Profesionistul şi persoana care exercită o profesie autorizată

b) Divizarea sau afectaţiunea ca mecanisme de formare a maselor patrimoniale

c) Patrimoniul de afectaţiune şi universalitatea de fapt

2. Transferul intrapatrimonial. Noţiune

3. Patrimoniul ca garanţie comună a creditorilor. Drepturile creditorilor asupra patrimoniilor de afectaţiune

4. Masa patrimonială fi duciară

CAPITOLUL al II-lea. BUNURILE

Secţiunea 1. Dubla accepţiune a noţiunii de bun

Secţiunea a 2-a. Definiţia bunurilor

Secţiunea a 3-a. Clasificarea bunurilor

1. Bunurile mobile şi bunurile imobile

2. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile

3. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile

4. Bunurile divizibile şi bunurile indivizibile

5. Bunurile principale şi bunurile accesorii

Secţiunea a 4-a. Produsele bunurilor

1. Fructele bunului 58 2. Productele bunului

3. Dobândirea fructelor şi a productelor

CAPITOLUL al III-lea. CLASIFICAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE

Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă

1. Natura juridică şi trăsăturile comune ale drepturilor reale şi ale drepturilor de creanţă

2. Drepturile reale asupra bunului altuia – veritabile drepturi reale?

3. Criterii de distincţie între drepturile patrimoniale

a) Exigibilitatea dreptului patrimonial

b) Calitatea subiectului pasiv al raportului juridic patrimonial

c) Obiectul drepturilor patrimoniale

d) Conţinutul drepturilor patrimoniale

e) Modul de exercitare a drepturilor patrimoniale

f) Durata drepturilor patrimoniale

g) Numerus clausus

Secţiunea a 2-a. Drepturile potestative, categorie sui generis de drepturi patrimoniale

1. Noţiunea de drept potestativ

2. Clasifi carea drepturilor potestative

3. Drepturile de opţiune, specie a drepturilor potestative

Secţiunea a 3-a. Obligaţiile propter rem şi obligaţiile scriptae in rem

1. Obligaţiile propter rem. Noţiune şi trăsături

2. Izvorul obligaţiei propter rem de natură civilă

3. Caracterul accesoriu al obligaţiei propter rem

4. Caracterul intuitu rei al obligaţiei propter rem

5. Caracterul perpetuu şi abandonul obligaţiilor propter rem

6. Obligaţia reală versus obligaţia personală

7. Distincţia dintre obligaţiile propter rem civile şi servituţile administrative. Obligaţiile propter rem de natură administrativă

8. Distincţia între obligaţiile propter rem civile şi servituţile civile

9. Unele obligaţii propter rem în reglementarea Codului civil şi a unor legi speciale

10. Obligaţiile scriptae in rem

CAPITOLUL al IV-lea. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Secţiunea 1. Noţiune. Prerogative. Caractere juridice

1. Usus, fructus şi abusus – prerogative defi nitorii pentru dreptul de proprietate

a) Posesia – Jus possidendi

b) Folosinţa – Jus utendi şi Jus fruendi

c) Dispoziţia – Jus abutendi

2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate

a) Caracterul absolut al dreptului de proprietate privată

b) Caracterul exclusiv al dreptului de proprietate privată

c) Caracterul perpetuu al dreptului de proprietate privată

3. Exercitarea prerogativelor proprietăţii poate fi limitată legal sau convenţional

4. Dreptul de proprietate este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte

CAPITOLUL al V-lea. LIMITELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Secţiunea 1. Limitele legale ale dreptului de proprietate privată

Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Limitele materiale, în interes privat, ale dreptului de proprietate privată

1. Corporalitatea bunului, element determinant pentru limitele materiale ale proprietăţii private

2. Proprietatea asupra spaţiului afl at deasupra terenului

3. Proprietatea asupra subsolului terenului

4. Situaţia terenurilor cu ape

Secţiunea a 3-a. Limite legale, în interes privat, ale dreptului de proprietate privată, impuse de protecţia mediului şi buna vecinătate

1. Vecinătatea, sursă de limitare în exerciţiul proprietăţii

2. Limite impuse în modul de folosire a apelor

a) Sfera de aplicare

b) Obligaţia proprietarului fondului inferior

c) Obligaţia riveranului opus

d) Obligaţia proprietarului căruia îi prisoseşte apa

e) Întrebuinţarea izvoarelor

3. Picătura streşinii

4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii

5. Distanţa minimă pentru arbori

6. Vederea asupra proprietăţii vecinului

7. Distanţa minimă pentru fereastra de vedere

8. Fereastra de lumină

9. Dreptul de trecere

a) Noţiune

b) Condiţiile pentru existenţa dreptului de trecere

c) Exercitarea dreptului de trecere în situaţii speciale

d) Întinderea şi modul de stabilire a dreptului de trecere

e) Dreptul de trecere pentru utilităţi

f) Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări

g) Dreptul de trecere pentru reintrarea în posesie

10. Starea de necesitate, cauză care justifi că folosirea sau distrugerea bunului altuia

Secţiunea a 4-a. Limite convenţionale, în interes privat, ale dreptului de proprietate privată. Clauza de inalienabilitate

1. Consideraţii generale

2. Noţiunea, domeniul de aplicare şi condiţiile clauzei de inalienabilitate

a) Noţiunea de clauză de inalienabilitate

b) Domeniul de aplicare a clauzei de inalienabilitate

c) Condiţiile de admisibilitate a clauzei de inalienabilitate

3. Opozabilitatea clauzei de inalienabilitate

4. Sancţiunea lipsei de publicitate a clauzei de inalienabilitate

5. Sancţiunile nerespectării clauzei de inalienabilitate

Secţiunea a 5-a. Limite judiciare ale dreptului de proprietate impuse de inconvenientele de vecinătate

Secţiunea a 6-a. Limite legale ale dreptului de proprietate impuse prin legi speciale, în interes public. Servituţile administrative

Secţiunea a 7-a. Rechiziţia

1. Noţiune. Sediul reglementării

2. Obiectul rechiziţiei

3. Procedura rechiziţiei

4. Restituirea bunurilor şi plata despăgubirii

Secţiunea a 8-a. Stingerea dreptului de proprietate privată prin expropriere pentru cauză de utilitate publică

(...)

Secţiunea a 9-a. Confiscarea

CAPITOLUL al VI-lea. REGIMUL JURIDIC AL UNOR CATEGORII DE IMOBILE

Secţiunea 1. Regimul juridic al terenurilor

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic al construcţiilor

CAPITOLUL al VII-lea. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ

Secţiunea 1. Noţiunea, obiectul şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică

Secţiunea a 2-a. Utilizarea domeniului public

Secţiunea a 3-a. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică

Secţiunea a 4-a. Dobândirea dreptului de proprietate publică

Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate publică

Secţiunea a 6-a. Apărarea dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice

Secţiunea a 7-a. Dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică

Secţiunea a 8-a. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică

CAPITOLUL al VIII-lea. POSESIA

Secţiunea 1. Noţiunea şi fundamentul posesiei

Secţiunea a 2-a. Elementele definitorii ale posesiei ca stare de fapt

Secţiunea a 3-a. Coposesia, modalitate a posesiei

Secţiunea a 4-a. Dovada, dobândirea şi încetarea posesiei

Secţiunea a 5-a. Precaritatea

Secţiunea a 6-a. Viciile posesiei

Secţiunea a 7-a. Efectele posesiei

Secţiunea a 8-a. Protecţia juridică a posesiei pe calea acţiunilor posesorii

CAPITOLUL al IX-lea. MODALITĂŢILE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Secţiunea 1. Noţiunea şi tipologia modalităţilor dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită

Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată

Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 5-a. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi. Partajul

Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică

CAPITOLUL al X-lea. MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Secţiunea 1. Noţiunea şi clasificarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 2-a. Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune

Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă

Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii pe temeiul aparenţei în drept

Secţiunea a 5-a. Dobândirea dreptului de proprietate prin ocupaţiune

Secţiunea a 6-a. Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune

Secţiunea a 7-a. Hotărârea judecătorească ca mod de dobândire a dreptului de proprietate

Secţiunea a 8-a. Dobândirea dreptului de proprietate prin tradiţiune

CAPITOLUL al XI-lea. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Secţiunea 1. Teoria dezmembrării dreptului de proprietate

Secţiunea a 2-a. Dreptul de uzufruct

Secţiunea a 3-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie

Secţiunea a 4-a. Dreptul de superficie

(...)

CAPITOLUL al XII-lea. APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ. REVENDICAREA IMOBILIARĂ

Secţiunea 1. Acţiunile petitorii

Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare imobiliară

CAPITOLUL al XIII-lea. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ

Secţiunea 1. Consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic general al cadastrului

Secţiunea a 3-a. Cărţile funciare

Secţiunea a 4-a. Înscrierile în cartea funciară

Bibliografie

Titlul cartii: Drept civil: Drepturile reale principale
Numele autorului/lor: Irina Sferdian
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 13 Septembrie 2013
Numar de pagini: 808
ISBN: 978-606-678-726-0
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 120
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Admin 2013, 19 Sep 2013

Lucrarea de fata analizeaza institutiile specifice teoriei drepturilor reale principale, asa cum sunt reglementate in Cartea a III-a, „Despre bunuri” din actualul Cod civil, recurgand, cand a fost cazul, la examinarea comparativa cu vechiul Cod civil. Pentru o intelegere aprofundata a acestei ramuri a dreptului civil, autoarea realizeaza o prezentare detaliata a tuturor aspectelor importante: notiunea de patrimoniu – notand inovatiile aduse de actuala reglementare –, clasificarea bunurilor, delimitarea drepturilor patrimoniale de cele de creanta, dobandirea drepturilor reale, posesia, regimul juridic al proprietatii private, cu o privire speciala asupra limitelor sale, regimul juridic al proprietatii publice, modalitatile dreptului de proprietate precum si dezmembramintele acestuia, publicitatea imobiliara. Sunt tratate aparte regimul juridic al constructiilor si al terenurilor, precum si modalitatile de aparare a dreptului de proprietate privata.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)

eXTReMe Tracker