Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul securitatii sociale | Autor: Moarcas Costea Claudia-Ana

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Dreptul securităţii sociale s-a desprins ca ramură distinctă de drept prin evoluţia sa de la o formă de protejare a salariaţilor împotriva unor riscuri sociale determinate, la o formă de protejare împotriva unor categorii din ce în ce mai largi de riscuri ale societăţii şi de garantare a unui nivel economic minim pentru toţi membrii societăţii.

Ca ramură de drept, sistemele de securitate socială sunt concepute pe ideea realizării unui serviciu public şi funcţionează ca un serviciu public.

Lucrarea este concepută în două părți, ținând cont de obiectul de reglementare al dreptului securităţii sociale care este format din ansamblul raporturilor juridice ce privesc: asigurarea socială şi asistenţa socială.

 

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 54.00 Lei (RON)
Cantitate:

STOC EPUIZAT!

 

Cuprins

 

Abrevieri

Capitolul I. Securitatea socială ca drept fundamental în principalele reglementări internaționale și europene. Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială. Dreptul securității sociale

Secțiunea 1. Securitatea socială ca drept fundamental în principalele reglementări ale ONU și OIM

Secțiunea a 2-a. Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială internaționale și regionale .

Secțiunea a 3-a. Dreptul securității sociale

§1. Raporturile de asigurare socială

§2. Raporturile de asistenţă socială

Capitolul II. Sistemul de asigurare pentru pensii

Secțiunea 1. Sistemul de pensii publice – Pilonul I

§1. Principiile sistemului public de pensii

§2. Categorii de persoane asigurate

§3. Bugetul asigurărilor sociale

§4. Stagiul de cotizare

§5. Contribuabilii

§6. Contribuția de asigurări sociale

§7. Prestațiile ce se acordă în sistemul public de pensii

§8. Calculul pensiilor

§9. Acordarea pensiei și aspecte privind jurisdicția

§10. Plata pensiei

§11. Cumulul pensiei cu venitul dintr-o activitate profesională

Secțiunea a 2-a. Sistemul de pensii administrat privat – Pilonul II

Secțiunea a 3-a. Sistemul de pensii facultative – Pilonul III

Capitolul III. Sistemul asigurărilor pentru șomaj

Secțiunea 1. Beneficiarii asigurărilor de șomaj

Secțiunea a 2-a. Categorii de persoane asigurate

Secțiunea a 3-a. Bugetul asigurărilor pentru șomaj

Secțiunea a 4-a. Contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj

Secțiunea a 5-a. Categorii de prestații

§1. Indemnizația de șomaj

Secțiunea a 6-a. Măsuri pentru prevenirea șomajului

§1. Ajutorul de care beneficiază angajatorul pentru realizarea programelor de formare profesională (art. 481 din Legea nr. 76/2002)

§2. Servicii de preconcediere

§3. Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă

§4. Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor

§5. Stimularea mobilităţii forţei de muncă

§6. Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor

Capitolul IV. Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

Secțiunea 1. Noțiuni generale

Secțiunea a 2-a. Principiile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

Secțiunea a 3-a. Obiectivele asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Secțiunea a 4-a. Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate

Secțiunea a 5-a. Riscurile asigurate

Secțiunea a 6-a. Persoanele asigurate

Secțiunea a 7-a. Asigurătorul

Secțiunea a 8-a. Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Secțiunea a 9-a. Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

§1. Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

§2. Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională .

§3. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

§4. Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă

§5. Compensaţii pentru atingerea integrităţii

§6. Despăgubiri în caz de deces

§7. Rambursări de cheltuieli

Secțiunea a 10-a. Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

Secțiunea a 11-a. Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

Secțiunea a 12-a. Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Secțiunea a 13-a. Răspunderea juridică

§1. Răspunderea civilă a angajatorului

§2. Răspunderea penală

§3. Răspunderea contravențională

Secțiunea a 14-a. Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Capitolul V. Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Secțiunea 1. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

§1. Noțiuni generale

§2. Condiții

§3. Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

§4. Plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate

§5. Alte drepturi și obligații

§6. Răspunderea juridică

Capitolul VI. Asigurările sociale de sănătate

Secțiunea 1. Contribuţia persoanelor care au obligația plății contribuției direct

Secțiunea a 2-a. Contribuția persoanei asigurate cu plata contribuţiei din alte surse

Secțiunea a 3-a. Asigurările voluntare de sănătate

Capitolul VII. Protecția maternității la locul de muncă

Secțiunea 1. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

§1. Domeniul de aplicare

§2. Obligații ale angajatorului .

§3. Drepturi și obligații ale salariatei

§4. Interdicții de concediere

§5. Concediul și indemnizația de maternitate (art. 23-25 din O.U.G. nr. 158/2005)

§6. Concediul de risc maternal

Capitolul VIII. Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului

Secțiunea 1. Domeniul de aplicare

Secțiunea a 2-a. Tipuri de concedii pentru creșterea copiilor

Secțiunea a 3-a. Obligația angajatorului de a aproba concediul pentru creșterea copilului

Secțiunea a 4-a. Stagiul minim

Secțiunea a 5-a. Indemnizația lunară

Secțiunea a 6-a. Concediu fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani

Secțiunea a 7-a. Stimulentul de inserție

Secțiunea a 8-a. Condiții pentru acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului

Secțiunea a 9-a. Stabilirea drepturilor reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie

Secțiunea a 10-a. Încetarea plății indemnizațiilor și stimulentului de inserție

Secțiunea a 11-a. Suspendarea plății indemnizațiilor și stimulentului de inserție

Secțiunea a 12-a. Asigurări sociale de sănătate, drepturi de pensie și sistemul asigurărilor pentru şomaj

Secțiunea a 13-a. Copii cu handicap

Capitolul IX. Concediul paternal

Secțiunea 1. Durata concediului paternal

Secțiunea a 2-a. Indemnizația pentru concediul paternal

Secțiunea a 3-a. Cursul de puericultura

Capitolul X. Sistemul național de asistență socială

Secțiunea 1. Aspecte generale

Secțiunea a 2-a. Sistemul de beneficii de asistență socială

Secțiunea a 3-a. Sistemul de servicii sociale

Secțiunea a 4-a. Măsuri integrate de asistență socială

§1. Prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială

§2. Asistența socială a copilului și a familiei

§3. Asistența socială a persoanelor cu nevoi speciale

§4. Asistența socială a persoanelor vârstnice

Secțiunea a 5-a. Construcția instituțională a sistemului național de asistență socială

§1. Nivelul central

§2. Nivelul local

Secțiunea a 6-a. Personalul din sistemul de asistență socială

Secțiunea a 7-a. Aspecte privind jurisdicția

Capitolul XI. Protecția specială a copilului

Secțiunea 1. Alocația de stat pentru copii

§1. Beneficiari

§2. Plata alocației

§3. Condiții de acordare

§4. Cuantumul alocaţiei de stat

§5. Obligațiile beneficiarilor

Secțiunea a 2-a. Protecția copilului aflat în dificultate

§1. Măsurile de protecţie specială a copilului

§2. Plasamentul

§3. Plasamentul în regim de urgenţă

§4. Supravegherea specializată

§5. Asistentul maternal (H.G. nr. 679/2003)

Capitolul XII. Alocația pentru susținerea familiei

Secțiunea 1. Beneficiarii alocației

Secțiunea a 2-a. Cuantumul alocației

§1. Familiile formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună (art. 5 din Legea nr. 277/2010)

§2. Familiile monoparentale (art. 6 din Legea nr. 277/2010)

Secțiunea a 3-a. Stabilirea și plata alocației

Secțiunea a 4-a. Ancheta socială

Secțiunea a 5-a. Obligațiile titularului/beneficiarilor

Secțiunea a 6-a. Suspendarea și încetarea plății alocației

Secțiunea a 7-a. Fondurile pentru plata alocaţiei

Capitolul XIII. Venitul Minim Garantat

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Secțiunea a 2-a. Nivelul venitului minim garantat

Secțiunea a 3-a. Stabilirea cuantumului ajutorului social

Secțiunea a 4-a. Stabilirea și plata ajutorului social

Secțiunea a 5-a. Obligațiile beneficiarilor de ajutor social

Secțiunea a 6-a. Suspendarea acordării ajutorului social

Secțiunea a 7-a. Încetarea acordării ajutorului social .

Secțiunea a 8-a. Asigurări sociale de sănătate

Secțiunea a 9-a. Ajutoarele de urgență

Capitolul XIV. Protecția persoanelor cu handicap

Secțiunea 1. Drepturile persoanelor cu handicap

Secțiunea a 2-a. Obligațiile persoanelor cu handicap

Secțiunea a 3-a. Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap

Secțiunea a 4-a. Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări”

Bibliografie selectivă

Titlul cartii: Dreptul securitatii sociale
Numele autorului/lor: Moarcas Costea Claudia-Ana
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 18 Aprilie 2013
Numar de pagini: 296
ISBN: 978-606-18-0190-9
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 54
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 23 Apr 2013

Având în vedere importanţa atât teoretică, dar mai ales practică a normelor aparţinând dreptului securității sociale, acest curs se adresează deopotrivă studenţilor şi practicienilor, asigurând un consistent suport teoretic într-un domeniu de maximă actualitate.şti

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker