Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Codul de procedura civila si 13 legi uzuale | Actualizare: 25 ianuarie 2013

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Cartea I

Competenţa instanţelor judecătoreşti

Titlul I. Competenţa după materie

Art. 1. Judecătoriile judecă:

1. în primă instanţă, toate procesele şi cererile, în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe;

1 1 . [1] în primă şi ultimă instanţă, procesele şi cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv;

2. plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;

3. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 967/2012 (M. Of. nr. 853 din 18 decembrie 2012), Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 1 pct. 1 1 şi art. 299 alin. (1 1 ) C. proc. civ. sunt neconstituţionale. Curtea a constatat că pragul valoric de 2.000 lei al obiectului litigiului nu poate constitui un criteriu de natură să justifice instituirea unui tratament juridic diferit în privinţa exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate asupra fondului cauzei, pentru aceleaşi categorii de litigii, şi anume cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani. Soluţia legislativă criticată creează o situaţie de inegalitate juridică în cadrul aceleiaşi categorii de justiţiabili, valoarea pecuniară a obiectului pricinii neputând fi considerată un criteriu suficient, de natură să asigure o judecată echitabilă, care să conducă la cercetarea şi aprecierea tuturor aspectelor relevante pentru pronunţarea unei soluţii definitive şi irevocabile. Eliminarea controlului judiciar asupra hotărârii pronunţate de judecătorie, în procesele şi cererile privind creanţe având ca obiect sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv, aduce atingere principiului constituţional referitor la egalitatea în faţa legii, astfel cum este reglementat prin art. 16 din Constituţie, golind de conţinut dispoziţiile art. 129 din Constituţie. Imposibilitatea exercitării oricărei căi de atac de către părţile unui proces, determinată de un criteriu subiectiv, de natură pecuniară, legat de valoarea obiectului cauzei deduse judecăţii, este de natură să împiedice aplicarea efectivă a principiilor constituţionale ale egalităţii în drepturi, în general, şi egalităţii în faţa justiţiei, în special, cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală. Curtea a constatat că sunt încălcate şi dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 53 alin. (2) teza finală, potrivit cărora măsura restrângerii exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi consacrate constituţional trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului ori a libertăţii, condiţii cumulative care nu sunt întrunite în privinţa normelor de procedură criticate în cauză.

(...)

 

Pretul nostru: 15.00 Lei (RON)
Cantitate:

 

Cuprins

Cartea I. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Titlul I. Competenţa după materie

Titlul II. Competenţa teritorială

Titlul III. Dispoziţii speciale_

Titlul IV. Conflicte de competenţă

Titlul V. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea judecătorilor

Titlul VI. Strămutarea pricinilor

Cartea II. Procedura contencioasă

Titlul I. Părţile

Capitolul I. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

Capitolul II. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Capitolul III. Alte persoane care pot lua parte la judecată

Secţiunea I. Intervenţia

Secţiunea a II-a. Chemarea în judecată a altor persoane

Secţiunea a III-a. Chemarea în garanţie

Secţiunea a IV-a. Arătarea titularului dreptului_

Capitolul IV. Reprezentarea părţilor în judecată

Capitolul V. Asistenţa judiciară (abrogat)

Titlul II. Dispoziţii generale de procedură

Capitolul I. Cererile

Capitolul II. Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură

Capitolul III. Termenele

Capitolul IV. Nulitatea actelor de procedură

Capitolul IV1 . Amenzi judiciare şi despăgubiri

Titlul III. Procedura înaintea primei instanţe

Capitolul I. Procedura înainte de judecată

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea a II-a. Chemarea în judecată

Secţiunea a III-a. Întâmpinarea

Secţiunea a IV-a. Cererea reconvenţională

Secţiunea a V-a. Plângerea (abrogată)

Capitolul II. Şedinţele şi poliţia lor

Capitolul III. Judecata

Secţiunea I. Înfăţişări şi dezbateri

Secţiunea a II-a. Excepţiile de procedură şi excepţia puterii de lucru judecat

Secţiunea a III-a. Administrarea dovezilor

§1. Dispoziţii generale

§2. Dovada cu înscrisuri

§3. Verificarea de scripte

§4. Dovada cu martori

§5. Expertiza

§6. Cercetarea la faţa locului

§7. Interogatoriul

§8. Jurământul (abrogat)

§9. Asigurarea dovezilor

Secţiunea a III 1 -a. Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi

Secţiunea a IV-a. Suspendarea judecăţii

Secţiunea a V-a. Renunţarea la judecată şi renunţarea la drept

Secţiunea a VI-a. Perimarea

Capitolul IV. Hotărârile

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea a II-a. Hotărârile parţiale

Secţiunea a III-a. Hotărârile care consfinţesc învoiala părţilor

Secţiunea a IV-a. Cheltuielile de judecată

Secţiunea a V-a. Execuţia vremelnică

Secţiunea a VI-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

Titlul IV. Apelul

Capitolul I. Termenul şi formele apelului

Capitolul II. Judecarea apelului

Titlul V. Căile extraordinare de atac

Capitolul I. Recursul

Secţiunea I. Termenul şi formele recursului

Secţiunea a II-a. Judecarea recursului şi efectele casării

Capitolul I 1 . Contestaţia în anulare

Capitolul II. Revizuirea hotărârilor

Titlul VI. Recursul în interesul legii

Cartea III. Dispoziţii generale privitoare la procedurile necontencioase

Cartea IV. Despre arbitraj

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Convenţia arbitrală

Capitolul III. Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral. Termenul şi locul arbitrajului

Capitolul IV. Sesizarea tribunalului arbitral. Cuprinsul cererii de arbitrare. Întâmpinarea. Cererea reconvenţională

Capitolul V. Procedura arbitrală

Capitolul VI. Cheltuielile arbitrale

Capitolul VII. Hotărârea arbitrală

Capitolul VIII. Desfiinţarea hotărârii arbitrale

Capitolul IX. Executarea hotărârii arbitrale

Capitolul X. Arbitrajul internaţional

Capitolul XI. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine

Cartea V. Despre executarea silită

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea I. Scopul şi obiectul executării silite

Secţiunea I 1 . Sesizarea organului de executare. Titlul executoriu

Secţiunea a II-a. Persoanele şi bunurile supuse executării silite (abrogată)

Secţiunea a III-a. Când se poate exercita executarea silită

Secţiunea a IV-a. Despre cauţiuni

Secţiunea a V-a. Executarea în contra moştenitorilor

Secţiunea a VI-a. Contestaţia la executare

Secţiunea a VI1-a. Întoarcerea executării

Secţiunea a VI 2 -a. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită

Capitolul II. Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

Secţiunea I. Bunurile mobile care nu se pot urmări

Secţiunea a II-a. Urmărirea bunurilor mobile

Secţiunea a III-a. Vânzarea bunurilor mobile urmărite

Secţiunea a IV-a. Distribuţia preţului (abrogată)

Secţiunea a V-a. Poprirea

Capitolul III. Urmărirea silită a fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini

Capitolul IV. Urmărirea silită asupra bunurilor imobile

Secţiunea I. Bunuri imobile care pot fi urmărite

Secţiunea a II-a. Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţie

Secţiunea a III-a. Vânzarea la licitaţie

Secţiunea a IV-a. Actul de adjudecare

Secţiunea a V-a. Efectele adjudecării

Secţiunea a VI-a. Dispoziţii speciale

Capitolul V. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

Capitolul VI. Predarea silită a bunurilor şi executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face

Secţiunea I. Dispoziţii comune

Secţiunea a II-a. Predarea silită a bunurilor mobile

Secţiunea a III-a. Predarea silită a bunurilor imobile

Secţiunea a IV-a. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

Cartea VI. Proceduri speciale

Capitolul I. Ordonanţe preşedinţiale

Capitolul II. Refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

Capitolul III. Despre oferte de plată şi consemnaţii

Capitolul IV. Măsurile asigurătorii

Secţiunea I. Sechestrul asigurător

Secţiunea a II-a. Poprirea asigurătorie

Secţiunea a III-a. Sechestrul judiciar

Capitolul V. Deliberările consiliului de familie (abrogat)

Capitolul VI. Divorţul

Capitolul VII. Proceduri relative la deschiderea unei succesiuni (abrogat)

Capitolul VII 1 . Procedura împărţelii judiciare

Capitolul VIII. Cererile privitoare la posesiune

Capitolul IX. Despărţirea averilor dintre bărbaţi şi femei (abrogat)

Capitolul X. Despre interdicţie (abrogat)

Capitolul XI. Cesiunea bunurilor (abrogat)

Capitolul XII. Convenţiile matrimoniale (abrogat)_

Capitolul XIII. Transcrierea actelor de strămutare şi urmărirea proprietăţii şi despre inscripţia privilegiilor, ipotecilor şi amanetelor

Capitolul XIV. Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor dintre profesionişti

Cartea VII. Dispoziţii finale

Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare a Codului de procedură civilă

1. O.U.G. nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

2. O.U.G. nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din O.U.G. nr. 138/2000 şi pentru abrogarea O.G. nr. 13/1998

3. O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

4. Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

5. O.U.G. nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

6. Legea nr. 219/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

7. Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

8. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

9. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

10. Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 

EXTRAS:

Titlul cartii: Codul de procedura civila si 13 legi uzuale | Actualizare: 25 ianuarie 2013
Numele autorului/lor: Colectiv Editura Hamangiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 5 Februarie 2013
Numar de pagini: 400
ISBN: 978-606-522-914-3
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 15
Formatul de livrare: Carte tiparita

by CPC, 06 Feb 2013

Desi de la 1 februarie 2013 va intra in vigoare noul Cod de procedura civila (adoptat prin Legea nr. 134/2010 si republicat in M. Of. nr. 545 din 3 august 2012), una dintre solutiile cu caracter de noutate pe care acesta le aduce este chiar aplicarea legii in timp. Astfel, principiul actual al aplicarii imediate a noii norme de procedura este inlocuit cu acela potrivit caruia dispozitiile noii legi sunt aplicabile numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia, in timp ce procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Cultura Trandafirilor pentru flori taiate si decor | Editura Gramen

Cultura Trandafirilor pentru flori taiate si decor | Editura Gramen

Pret intreg: 43.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 34.40 Lei (RON)
Reducere: 8.60 Lei (RON) (20.00%)

eXTReMe Tracker