Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Mihaela Tabarca: Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala [Conform noului Cod de procedura civila]

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Normele dreptului procesual civil

13. Din definiţia dreptului procesual civil rezultă că la baza acestuia se află un ansamblu de norme juridice.

14. Norma juridică este o regulă de conduită, instituită de puterea publică sau recunoscută de aceasta, a cărei respectare este asigurată, la nevoie, prin forţa coercitivă a statului.

15. „Conduita” de care se ocupă normele dreptului procesual civil priveşte modul de judecată a pricinilor civile şi punerea în executare a titlurilor executorii.

16. Normele dreptului procesual civil pot să fie clasificate în funcţie de mai multe criterii, respectiv obiect de reglementare; întinderea câmpului de aplicare; caracterul conduitei pe care o impun.

17. Această clasificare prezintă importanţă nu doar din considerente de ordin teoretic sau didactic, de vreme ce calificarea dată unei anumite norme de drept procesual civil poate influenţa însăşi legalitatea soluţiei pronunţate în temeiul ei.

EXTRAS:

 

Pretul nostru: 149.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Noţiuni introductive

1. Dreptul procesual civil

1.1. Definiţie

1.2. Caracterele dreptului procesual civil

2. Normele dreptului procesual civil

2.1. Clasificarea în funcţie de obiect

2.1.1. Aspecte generale

2.1.2. Importanţa clasificării.

2.1.2.1. Norme de organizare judiciară

2.1.2.2. Norme de competenţă

2.1.2.3. Norme de procedură propriu-zisă

2.2. Clasificarea în funcţie de întinderea câmpului de aplicare

2.2.1. Aspecte generale

2.2.2. Importanţa clasificării

2.3. Clasificarea în funcţie de caracterul conduitei impuse

2.3.1. Aspecte generale

2.3.2. Importanţa clasificării

3. Procesul civil

3.1. Definiţie

3.2. Fazele şi etapele procesului civil

4. Principiile fundamentale ale procesului civil

4.1. Principiul liberului acces la justiţie

4.2. Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil

4.3. Principiul legalităţii.

4.4. Principiul egalităţii părţilor în faţa justiţiei

4.5. Principiul disponibilităţii

4.6. Principiul privitor la faptul că părţilor le revin obligaţii în desfăşurarea procesului

4.7. Principiul potrivit căruia terţii au obligaţia să sprijine realizarea justiţiei

4.8. Principiul bunei-credinţe în exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea obligaţiilor procesuale

4.9. Principiul dreptului la apărare

4.10. Principiul contradictorialităţii

4.11. Principiul oralităţii

4.12. Principiul nemijlocirii

4.13. Principiul publicităţii

4.14. Principiul desfăşurării procesului în limba română

4.15. Principiul continuităţii completului de judecată

4.16. Principiul privitor la încercarea de împăcare a părţilor

4.17. Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului

4.18. Principiul respectului cuvenit justiţiei

4.19. Obligaţia respectării principiilor fundamentale

Acţiunea civilă

1. declanşarea procesului civil. Acţiunea civilă – mijloc de restabilire a dreptului subiectiv încălcat

2. Acţiunea civilă

2.1. Particularităţi

2.2. Noţiune

2.3. Elementele acţiunii civile

3. condiţiile de exercitare a acţiunii civile.

3.1. Aspecte generale

3.2. Capacitatea procesuală

3.2.1. Capacitatea procesuală de folosinţă

3.2.1.1. Noţiune. Particularităţi

3.2.1.2. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Invocare

3.2.1.3. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Sancţiunea

3.2.1.4. Despăgubiri în caz de anulare a acţiunii

3.2.2. Capacitatea procesuală de exerciţiu

3.2.2.1. Noţiune. Particularităţi

3.2.2.2. Reprezentarea. Asistarea. Autorizarea

3.2.2.3. Curatela specială

3.2.2.4. Lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu. Invocare

3.2.2.5. Lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu. Sancţiunea

3.2.2.6. Despăgubiri în caz de anulare a acţiunii

3.3. Calitatea procesuală

3.3.1. Noţiune

3.3.2. Legitimarea procesuală legală

3.3.3. Justificarea calităţii procesuale.

3.3.4. Transmiterea calităţii procesuale.

3.3.5. Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi

3.3.6. Lipsa calităţii procesuale. Invocare

3.3.7. Lipsa calităţii procesuale. Sancţiunea

3.3.8. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii

3.4. Formularea unei pretenţii

3.4.1. Condiţii de exercitare a dreptului.

3.4.2. Lipsa dreptului. Invocare

3.4.3. Lipsa dreptului. Sancţiunea

3.4.4. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii

3.5. Interesul

3.5.1. Noţiune. Particularităţi

3.5.2. Condiţiile interesului

3.5.3. Lipsa interesului. Invocare

3.5.4. Lipsa interesului. Sancţiunea

3.5.5. Despăgubiri în caz de respingere a acţiunii

4. clasificarea cererilor în justiţie

4.1. Clasificarea în funcţie de scopul material urmărit de către reclamant

4.2. Clasificarea în funcţie de natura dreptului care se valorifică

4.3. Clasificarea în funcţie de calea procedurală aleasă pentru valorificarea dreptului

5. Apărările în justiţie

5.1. Aspecte generale

5.2. Apărări de fond. Apărări procedurale

Participantii la Procesul civil

1. Instanţa

1.1. Sensurile noţiunii

1.2. Compunerea şi constituirea instanţei

1.2.1. Compunerea instanţei

1.2.2. Constituirea instanţei

1.2.3. Nelegala compunere sau constituire a instanţei

1.3. Incidente procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei

1.3.1. Incompatibilitatea

1.3.1.1. Noţiune. Particularităţi

1.3.1.2. Cazuri de incompatibilitate

1.3.2. Abţinerea şi recuzarea

1.3.2.1. Noţiune. Particularităţi

1.3.2.2. Procedura de judecată

2. Părţile

2.1. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

2.1.1. Noţiune. Particularităţi.

2.1.2. Efectele coparticipării procesuale

2.2. Alte persoane care pot lua parte la judecată

2.2.1. Intervenţia voluntară

2.2.1.1. Intervenţia voluntară principală

2.2.1.2. Intervenţia voluntară accesorie

2.2.1.3. Procedura de judecată a intervenţiei voluntare

2.2.2. Intervenţia forţată

2.2.2.1. Chemarea în judecată a altor persoane

2.2.2.2. Chemarea în garanţie

2.2.2.3. Arătarea titularului dreptului

2.3. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane .

2.3.1. Cazuri. Particularităţi. Termen

2.3.2. Procedura de judecată

2.4. Reprezentarea părţilor în judecată

2.4.1. Formele reprezentării. Aspecte generale

2.4.2. Reprezentarea convenţională a persoanei fizice

2.4.2.1. Reprezentarea prin mandatar neavocat

2.4.2.2. Reprezentarea prin avocat

2.4.2.3. Încetarea mandatului judiciar

2.4.3. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică

2.4.3.1. Reprezentarea persoanei juridice

2.4.3.2. Particularităţi privind mandatul

2.4.3.3. Reprezentarea entităţii fără personalitate juridică

2.4.4. Reprezentarea asigurată de consilierul în proprietate industrială

2.4.5. Sancţiunea pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant

2.5. Asistenţa judiciară

2.5.1. Ajutorul public judiciar.

2.5.1.1. Condiţii de acordare.

2.5.1.2. Forme de asistenţă judiciară – facilităţi la plata taxelor judiciare

2.5.1.3. Forme de asistenţă judiciară – apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat desemnat de barou

2.5.1.4. Alte forme de asistenţă judiciară

2.5.1.5. Procedura de judecată

2.5.2. Facilităţi fiscale acordate persoanei juridice

2.5.2.1. Condiţii de acordare

2.5.2.2. Procedura de judecată

3. Participarea Ministerului Public în procesul civil.

3.1. Pornirea acţiunii civile

3.2. Participarea la judecată

3.3. Exercitarea căilor de atac

3.4. Solicitarea executării silite a unor titluri executorii.

Competenta instantelor judecatoresti

1. Noţiune

2. clasificarea normelor de competenţă

3. competenţa generală

3.1. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate

3.2. Competenţa în materie electorală

3.3. Competenţa în materia contenciosului administrativ

3.4. Competenţa în alte materii

3.4.1. Competenţa în materia litigiilor de muncă

3.4.2. Competenţa în materia actelor de stare civilă

3.4.3. Competenţa cu privire la schimbarea numelui.

3.4.4. Competenţa în materie succesorală.

3.4.5. Competenţa în materia protecţiei copilului

3.4.6. Competenţa tribunalului arbitral

3.4.7. Competenţa în materia desfacerii căsătoriei

4. competenţa materială

4.1. Competenţa materială a judecătoriei.

4.1.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă

4.1.2. Competenţa privind judecata în ultimă instanţă

4.1.3. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege

4.2. Competenţa materială a tribunalului

4.2.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă

4.2.2. Competenţa privind judecata în apel

4.2.3. Competenţa privind judecata în recurs

4.2.4. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege

4.3. Competenţa materială a curţii de apel

4.3.1. Competenţa privind judecata în primă instanţă

4.3.2. Competenţa privind judecata în apel

4.3.3. Competenţa privind judecata în recurs

4.3.4. Competenţa privind judecata altor cereri prevăzute de lege

4.4. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

4.4.1. Competenţa privind judecata în recurs

4.4.2. Competenţa privind judecata recursului în interesul legii

4.4.3. Competenţa privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

4.4.4. Competenţa privind judecata altor cereri date prin lege în competenţa sa.

4.4.5. „Competenţa” Completului de 5 judecători

4.4.6. „Competenţa” Secţiilor Unite

4.5. Competenţa materială a secţiilor instanţelor şi a completelor specializate

4.6. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă

4.6.1. Reguli generale

4.6.2. Cazul mai multor capete de cerere principale

4.6.3. Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi

4.6.4. Valoarea cererii în cazuri speciale

4.6.5. Valoarea cererii de plată parţială.

4.6.6. Valoarea cererii în caz de prestaţii succesive

4.6.7. Valoarea cererii în materie imobiliară

4.6.8. Valoarea cererii în materie de moştenire

4.6.9. Dispoziţii speciale

5. competenţa teritorială

5.1. Competenţa teritorială de drept comun

5.1.1. Regula generală

5.1.2. Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut

5.2. Competenţa teritorială alternativă

5.2.1. Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

5.2.2. Cererea îndreptată împotriva unei entităţi fără personalitate juridică

5.2.3. Cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

5.2.4. Pluralitatea de pârâţi

5.2.5. Alte cazuri de competenţă teritorială alternativă

5.2.6. Competenţa în materie de asigurare

5.2.7. Cazul cererii în care judecătorul este parte

5.3. Competenţa teritorială exclusivă

5.3.1. Cereri privitoare la imobile

5.3.2. Cereri privitoare la moştenire

5.3.3. Cereri privitoare la societăţi.

5.3.4. Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv

5.3.5. Cereri împotriva unui consumator

5.3.6. Cereri privitoare la persoane

5.3.7. Cereri în cauze maritime şi fluviale

5.3.8. Cereri în legătură cu incidentele privind arbitrajul

6. incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei

6.1. Excepţia de necompetenţă

6.1.1. Invocare

6.1.2. Clasificare.

6.1.3. Soluţionare

6.1.4. Hotărârea de declinare a competenţei. Particularităţi

6.2. Conflictele de competenţă

6.2.1. Cazuri

6.2.2. Procedura de soluţionare

6.3. Prorogarea de competenţă.

6.3.1. Prorogarea legală de competenţă

6.3.2. Prorogarea judecătorească de competenţă

6.3.3. Prorogarea convenţională de competenţă.

Actele de Procedură şi termenele procedurale

1. Actele de procedură

1.1. Noţiune.

1.2. Clasificare

1.3. Condiţii pentru întocmirea actelor de procedură

2. Nulitatea actelor de procedură

2.1. Noţiune. Particularităţi

2.2. Clasificare

2.3. Cazuri de nulitate

2.3.1. Nulitatea condiţionată de vătămare

2.3.2. Nulitatea necondiţionată de vătămare

2.4. Mijloacele de invocare a nulităţii

2.4.1. Excepţia nulităţii. Invocare

2.4.2. Actul de procedură prin care este soluţionată excepţia nulităţii

2.4.3. Efectele nulităţii

3. termenele procedurale

3.1. Noţiune

3.2. Clasificare

3.3. Calculul termenelor

3.4. Durata termenelor procedurale

3.5. Sancţiunea nerespectării termenului procedural

3.5.1. Decăderea

3.5.1.1. Noţiune.

3.5.1.2. Condiţiile decăderii

3.5.1.3. Cazurile în care intervine decăderea

3.5.1.4. Cazurile în care nu intervine decăderea

3.5.1.5. Efectele decăderii

3.5.2. Anularea

3.6. Repunerea în termen

Amenzi judiciare şi despăgubiri

1. Amenzi judiciare

2. despăgubiri

3. stabilirea amenzii şi despăgubirii

4. Reexaminarea

Titlul cartii: Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala [Conform noului Cod de procedura civila]
Numele autorului/lor: Mihaela Tabarca
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: 18 Aprilie 2013
Numar de pagini: 838
ISBN: 978-973-127-917-6
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 149
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Administrator, 24 Jul 2013

http://www.librariejuridica.ro/product.php?ProductID=450

by Admin 2013, 19 Apr 2013

- Cuprinde solutii jurisprudentiale de actualitate; - Acopera programa analitica din curricula facultatilor de drept; - Contine noile reglementari legislative interne si comunitare.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

eXTReMe Tracker