Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dezvoltarea capacitatii administrative | Autor: Vasile Tabara

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Lucrarea de fata Dezvoltarea capacitatii administrative | Autor: Vasile Tabara reprezinta rezultatul unei munci de cercetare şi a practicii îndelungate desfăşurate în domeniul administraţiei publice.

Aceasta carte a apărut din necesităţi practice şi este un instrument de lucru pentru cei care studiază fenomenul administrativ ca sistem şi acţiune, conducătorilor şi lucrătorilor din acest domeniu interesaţi de dezvoltarea capacităţii administraţiei, autorităţilor şi instituţiilor publice în care-şi desfăşoară activitatea.

De asemenea, se poate spune ca lucrarea se prezintă ca o monografie unitară ce dezvăluie o viziune de ansamblu şi de perspectivă asupra puterii şi funcţiei executive din societatea noastră actuală văzută şi din perspectiva noilor exigenţe generate de integrarea în Uniunea Europeană

Pretul nostru: 39.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Capitolul I. Administraţia publică şi sarcinile acesteia

Secţiunea 1. Administraţia publică

Secţiunea a 2-a. Autorităţile executive

Secţiunea a 3-a. Sarcinile şi competenţa autorităţilor administraţiei publice

Secţiunea a 4-a. Clasificarea sarcinilor şi competenţelor administrative

§1. Sarcinile administrative

§2. Competenţele administrative

Capitolul II. Sistemul şi structura autorităţilor administraţiei publice

Secţiunea 1. Sistemul autorităţilor administraţiei publice

Secţiunea a 2-a. Supraordonarea şi subordonarea ierarhică administrativă

Secţiunea a 3-a. Structura autorităţilor administrative

Secţiunea a 4-a. Clasificarea organelor şi structurilor administrative

§1. Organele administraţiei publice

§2. Structurile administrative

Secţiunea a 5-a. Principiile administraţiei publice

§1. Noţiunea, sensurile şi clasificarea principiilor

§2. Principiul separaţiei puterilor în stat

§3. Principiul conducerii unitare a administraţiei .

§4. Principiul constituirii şi exercitării democratice a puterii executive

§5. Principiul stabilităţii şi specializării structurilor administrative

§6. Principiul egalităţii cetăţenilor în faţa administraţiei

§7. Principiul legalităţii administraţiei publice

§8. Principiul răspunderii în administraţia publică

§9. Alte principii 

Capitolul III. Metode şi principii manageriale în administraţia publică

Secţiunea 1. Metode, tehnici şi instrumente manageriale în administraţia publică

§1. Managementul pe bază de plan

§2. Managementul pe bază de bugete 

§3. Managementul pe bază de proiecte

§4. Managementul pe bază de sistem

§5. Managementul prin rezultate

§6. Managementul prin produs sau serviciu

§7. Managementul prin excepţie

§8. Managementul pe bază de obiective

Secţiunea a 2.-a Principiile managementului organizaţiilor administraţiei publice

Capitolul IV. Preşedintele României

Secţiunea 1. Natura instituţiei prezidenţiale şi a formei de guvernământ

Secţiunea a 2-a. Atribuţiile şi actele administrative ale şefului statului

§1. Atribuţiile şefului statului

§2. Actele de natură administrativă ale şefului statului român

Capitolul V. Guvernul

Secţiunea 1. Locul, rolul şi funcţiile guvernului în sistemul autorităţilor publice

Secţiunea a 2-a. Constituirea (învestitura) Guvernului

§1. Condiţii pentru calitatea de membru a Guvernului

§2. Desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

§3. Alcătuirea şi prezentarea listei Guvernului şi a programului de guvernare

§4. Dezbaterea şi votarea programului de guvernare şi a listei Guvernului

§5. Numirea Guvernului

§6. Durata mandatului guvernamental

§7. Componenţa Guvernului

§8. Încetarea calităţii de membru al Guvernului

Secţiunea a 3-a. Organizarea Guvernului

§1. Primul-ministru

§2. Aparatul de lucru al Guvernului .

Secţiunea a 4-a. Funcţionarea Guvernului

Secţiunea a 5-a. Atribuţiile Guvernului

§1. Atribuţii de natură economico-financiară

§2. Atribuţii de natură politico-administrativă

Secţiunea a 6-a. Actele Guvernului

Secţiunea a 7-a. Răspunderea guvernului

Secţiunea a 8-a. Raporturile dintre Guvern şi Parlament

§1. Constituirea guvernului, controlul său parlamentar şi angajarea răspunderii executivului

§2. Delegarea legislativă

Capitolul VI. Administraţia publică centrală de specialitate

Secţiunea 1. Trăsăturile, locul şi rolul organelor centrale în sistemul autorităţilor administrative

Secţiunea a 2-a. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organelor centrale

§1. Constituirea

§2. Organizare şi compunere

§3. Conducerea şi funcţionarea autorităţilor centrale

Secţiunea a 3-a. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale

Secţiunea a 4-a. Actele autorităţilor centrale de specialitate

Secţiunea a 5-a. Răspunderea miniştrilor

Secţiunea a 6-a. Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate

Secţiunea a 7-a. Autorităţile administraţiei publice centrale autonome

§1. Consideraţii introductive privind autorităţile autonome

§2. Trăsăturile autorităţilor autonome centrale ale administraţiei publice

§3. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor autonome

§4. Atribuţiile autorităţilor autonome

Capitolul VII. Consiliile locale şi judeţene

Secţiunea 1. Natura juridică, locul şi rolul consiliilor în sistemul administraţiei publice

Secţiunea a 2-a. Formarea consiliilor locale şi judeţene

Secţiunea a 3-a. Constituirea consiliilor locale şi judeţene

Secţiunea a 4-a. Compunerea consiliilor locale şi judeţene

Secţiunea a 5-a. Organizarea consiliilor locale şi judeţene

Secţiunea a 6-a. Funcţionarea consiliilor locale şi judeţene

Secţiunea a 7-a. Serviciile publice locale şi judeţene

Secţiunea a 8-a. Atribuţiile consiliilor locale şi judeţene

Secţiunea a 9-a. Răspunderea consiliilor şi consilierilor

Capitolul VIII. Primarul şi preşedintele consiliului judeţean

Secţiunea 1. Alegerea şi durata mandatului

Secţiunea a 2-a. Atribuţiile primarului

Secţiunea a 3-a. Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean

Secţiunea a 4-a. Aparatul de specialitate (propriu) al primarului şi al consiliilor judeţene

Secţiunea a 5-a. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale

Secţiunea a 6-a. Răspunderea primarului şi a preşedintelui consiliului judeţean

Capitolul IX. Prefectul

Secţiunea 1. Învestirea în funcţie

Secţiunea a 2-a. Atribuţiile prefectului

Secţiunea a 3-a. Aparatul propriu al prefecturii

Secţiunea a 4-a. Colegiul prefectural

Capitolul X. Activitatea administraţiei publice

Secţiunea 1. Actele administrative

§1. Noţiunea, trăsăturile, regimul juridic şi clasificarea actelor administrative

1.1. Sfera şi definiţia actelor administrative

1.2. Trăsăturile actelor administrative

1.3. Regimul juridic al actelor administrative

1.4. Clasificarea actelor administrative

§2. Actele administrative de autoritate emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

2.1. Denumirea actelor administrative ale autorităţilor publice locale

2.2. Actele consiliului local şi ale consiliului judeţean

2.3. Actele primarului

2.4. Actele prefectului

§3. Procedura emiterii/ adoptării actelor administrative

§4. Forme procedurale necesare, emiterii/ adoptării actelor administrative

4.1. Forme procedurale anterioare emiterii/ adoptării actului administrativ

4.2. Forme procedurale concomitente emiterii/ adoptării actului administrativ

4.3. Forme procedurale ulterioare emiterii/ adoptării actului administrativ

§5. Efectele juridice ale actelor administrative

5.1. Intrarea în vigoare a actelor administrative

5.2. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative

5.3. Executarea actelor administrative

§6. Contractele asimilate actelor administrative

6.1. Reglementările conţinute în dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, referitoare la contractele administrative .

6.2. Obiectul, definiţia şi trăsăturile contractelor administrative

§7. Aspecte generale privind actele administrativ-jurisdicţionale

§8. Căile administrative de atac

8.1. Noţiunea şi clasificarea căilor administrative de atac .

8.2. Elementele şi caracteristicile căilor administrative de atac

8.3. Procedura de soluţionare a recursului administrativ

Secţiunea a 2-a. Alte forme concrete de realizare a activităţii executive

§1. Actele cu caracter exclusiv politic .

§2. Actele cu caracter mixt (politico-juridic)

§3. Faptele material-juridice .

§4. Operaţiuni tehnico-materiale

§5. Actele juridice neadministrative ale autorităţilor executive

Capitolul XI. Funcţia publică în administraţia publică

Secţiunea 1. Noţiunea funcţiei publice

Secţiunea a 2-a. Funcţia publică administrativă

Secţiunea a 3-a. Noţiunea funcţionarului public

Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al funcţiei publice

§1. Condiţii generale ale învestirii în funcţie

§2. Formarea, modificarea, suspendarea, întreruperea şi încetarea raportului de serviciu (funcţiune)

Secţiunea a 5-a. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici

§1. Drepturi şi îndatoriri ale funcţionarilor publici care revin funcţiei publice

1.1. Drepturile decurgând din funcţia publică

1.2. Îndatoririle care decurg din funcţia publică

§2. Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public care decurg din situaţia lui personală

2.1. Drepturile funcţionarilor publici care decurg din situaţia lor personală

2.2. Îndatoririle funcţionarilor publici care decurg din situaţia lor personală

Secţiunea a 6-a. Clasificarea funcţiilor publice şi a categoriilor de funcţionari publici

Secţiunea a 7-a. Acorduri colective. Comisii paritare

Capitolul XII. Bugetul – principal instrument managerial în administraţia publică

Secţiunea 1. Bugetele publice, instrumente ale dezvoltării economico-sociale

Secţiune a 2-a. Formele finanţării în administraţia publică locală

§1. Descentralizarea financiară

§2. Formele finanţării în administraţia publică locală .

2.1. Veniturile proprii

2.2. Venituri provenite de la bugetul de stat

2.3. Subvenţii pentru bugetele locale/ judeţene

2.4. Împrumuturi

2.5. Finanţarea instituţiilor publice

§3. Rolul bugetului de venituri şi cheltuieli în administraţia publică

3.1. Importanţa bugetelor publice şi sistemul unitar al acestora

3.2. Principiile bugetelor publice

3.3. Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice în procesul bugetar .

§4. Ordonatorii principali de credite în administraţia publică

4.1. Categorii de ordonatori de credite şi responsabilităţile acestora

4.2. Instrumentele bugetare ale ordonatorilor de credite

4.3. Elaborarea proiectului şi aprobarea bugetelor locale

Capitolul XIII. Controlul administrativ

Secţiunea 1. Controlul – funcţie a managementului în administraţia publică

Secţiunea a 2-a. Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării controlului în administraţia publică

Secţiune a 3-a. Funcţiile şi formele controlului în administraţia publică

§1. Funcţiile controlului în administraţia publică

§2. Formele controlului în administraţia publică

Secţiunea a 4-a. Metodologia şi procedura controlului în administraţia publică

§1. Elementele sistemului de control

§2. Sistemul metodologic de control

Secţiunea a 5-a. Etapele controlului

§1. Programarea activităţii de control

§2. Pregătirea acţiunii de control

§3. Efectuarea controlului

§4. Întocmirea actelor de control

§5. Finalizarea şi valorificarea constatărilor controlului

Secţiunea a 6-a. Controlul exercitat de către prefect

Secţiunea a 7-a. Controlul exercitat de către instanţele de contencios administrativ

§1. Definiţia contenciosului administrativ

§2. Aspecte privind evoluţia contenciosului administrativ în România

§3. Principalele noutăţi aduse în materia contenciosului administrativ prin adoptarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

3.1. Calitatea reclamantului

3.2. Excepţia de nelegalitate

3.3. Actele nesupuse controlului

3.4. Obiectul acţiunii judiciare

3.5. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului

3.6. Termenul de introducere a acţiunii

3.7. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa

3.8. Obligaţia publicării

Capitolul XIV. Răspunderea juridică în administraţia publică

Secţiunea 1. Principiile şi formele răspunderii juridice în administraţia publică

§1. Principiile răspunderii juridice

§2. Formele răspunderii juridice

Secţiunea a 2-a. Răspunderea contravenţională

§1. Elementele răspunderii contravenţionale

§2. Concursul de fapte contravenţionale (pluralitatea de fapte contravenţionale)

§3. Participaţia (coautoratul)

§4. Persoana juridică subiect al contravenţiei

§5. Sancţiunile contravenţionale

5.1. Sancţiunile contravenţionale principale

5.2. Sancţiunile contravenţionale complementare

5.3. Despăgubirile civile

§6. Persoanele competente să aplice sancţiunile contravenţionale

§7. Prescripţia aplicării sancţiunilor contravenţionale 

Secţiunea a 3-a. Răspunderea disciplinară în administraţia publică

§1. Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici

§2. Răspunderea disciplinară a angajaţilor care operează în administraţia publică

Secţiunea a 4-a. Răspunderea patrimonială care operează în administraţia publică

§1. Răspunderea patrimonială a organelor administrative pentru daunele cauzate prin actele lor de putere şi răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici

§2. Răspunderea patrimonială a angajaţilor în administraţia publică .

§3. Elementele şi formele răspunderii patrimoniale în administraţia publică

3.1. Elementele răspunderii patrimoniale .

3.2. Formele răspunderii patrimoniale

§4. Procedura de stabilire şi de recuperare a pagubelor patrimoniale

§5. Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii civile care operează în administraţia publică

5.1. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie

5.2. Răspunderea comitentului pentru faptele prepuşilor săi .

Secţiunea a 5-a. Răspunderea penală în administraţia publică

Bibliografie selectivă

Titlul cartii: Dezvoltarea capacitatii administrative
Numele autorului/lor: Vasile Tabara
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Mai 2012
Numar de pagini: 360
ISBN: 978-606-18-0039-1
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39.90
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Capacitatea administrativa, 22 Nov 2012

Volumul de faţă este rezultatul unei munci de cercetare şi practicii îndelungate desfăşurate în domeniul administraţiei publice. A apărut din necesităţi practice şi este un instrument de lucru pentru cei care studiază fenomenul administrativ ca sistem şi acţiune, conducătorilor şi lucrătorilor din acest domeniu interesaţi de dezvoltarea capacităţii administraţiei, autorităţilor şi instituţiilor publice în care-şi desfăşoară activitatea.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker