Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul procesual al Uniunii Europene | Autor: Petrescu Oana Mariuca

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Până în prezent, în literatura de specialitate din România această temă nu a fost analizată autonom, ci numai incidental, în contextul prezentării şi analizării instituţiilor Uniunii Europene.

Prezenta lucrare, Dreptul procesual al Uniunii Europene | Autor: Petrescu Oana Mariuca, prin conţinutul său reprezinta un instrument util şi necesar pentru cunoaşterea şi înţelegerea cât mai bine de către teoreticieni, studenţi, masteranzi, precum şi de către practicienii în domeniu, indiferent că sunt judecători, procurori, avocaţi sau funcţionari publici ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, a sistemului jurisdicţional al Uniunii Europene, dar mai ales a regulilor de procedură care guvernează orice proces pendinte în faţa instanţelor de judecată ale Uniunii, indiferent de domeniu (civil, comercial, administrativ etc.).

Pretul nostru: 49.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Introducere 

Capitolul I. Prezentarea generală a instanţelor Uniunii Europene

Secţiunea 1. Consideraţii generale.

Secţiunea a 2-a. Istoricul şi necesitatea înfiinţării instanţelor Uniunii

§1. Istoricul şi necesitatea înfiinţării instanţelor Uniunii.

§2. Posibilitatea înfiinţării tribunalelor specializate

Secţiunea a 3-a. Noţiunea şi natura juridică a instanţelor Uniunii

Secţiunea a 4-a. Principiile fundamentale de funcţionare şi caracteristicile instanţelor Uniunii.

Secţiunea a 5-a. Componenţa instanţelor Uniunii şi statutul membrilor acestora

§1. Componenţa instanţelor Uniunii

1.1. Judecătorii

1.2. Preşedintele

1.3. Avocaţii generali

1.4. Administrarea instanţelor Uniunii

§2. Statutul membrilor instanţelor Uniunii

Secţiunea a 6-a. Organizarea, funcţionarea şi competenţa instanţelor Uniunii

§1. Organizarea şi funcţionarea instanţelor Uniunii

§2. Competenţa instanţelor Uniunii

2.1. Noţiunea de competenţă

2.2. Clasificarea competenţelor

1.3. Conflictele şi declinarea de competenţă

Capitolul II. Dispoziţiile generale de procedură

Secţiunea 1. Introducere

Secţiunea a 2-a. Recursurile (acţiunile) introduse în faţa instanţelor Uniunii

§1. Aspecte introductive

§2. Recursurile (acţiunile) directe

2.1. Recursurile (acţiunile) îndreptate împotriva statelor membre

2.2. Recursurile (acţiunile) îndreptate împotriva Uniunii şi a instituţiilor acesteia

§3. Recursurile (acţiunile) mediate sau indirecte.

3.1. Recursurile sau cererile având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare

3.2. Acţiunile pentru solicitarea unor avize şi aprobări

§4. Alte tipuri de acţiuni

4.1. Recursurile (acţiunile) introduse în faţa instanţelor Uniunii pe baza unei convenţii de arbitraj

4.2. Recursurile (acţiunile) în domeniul mărcilor şi standardelor europene

4.3. Recursurile (acţiunile) preliminare privind interpretarea „Pactului de la Bruxelles”

Secţiunea a 3-a. Părţile în procesul desfăşurat în faţa instanţelor Uniunii Europene

§1. Introducere

§2. Statele membre

§3. Instituţiile Uniunii

§4. Organele şi agenţiile Uniunii

§5. Alte sau „celelalte” părţi

5.1. Persoanele fizice sau juridice de drept public sau de drept privat

5.2. Statele terţe

§6. Drepturile şi îndatoririle părţilor. Abuzul de drept procesual

6.1. Drepturile procesuale ale părţilor

6.2. Îndatoriri procesuale ale părţilor

6.3. Abuzul de drept procesual

Secţiunea a 4-a. Participarea terţilor intervenienţi

§1. Aspecte generale

§2. Categoriile de terţi intervenienţi

§3. Cererea de intervenţie şi conţinutul acesteia

§4. Efectele cererii de intervenţie

Secţiunea a 5-a. Reprezentarea procesuală

§1. Consideraţii introductive

§2. Reprezentarea prin avocaţi

§3. Reprezentarea prin agent

§4. Drepturile şi obligaţiile reprezentanţilor procesuali şi ale avocaţilor

§5. Imunităţile şi privilegiile acordate consilierilor, agenţilor şi avocaţilor

Secţiunea a 6-a. Termenele procedurale.

§1. Noţiunea de termen procedural.

§2. Clasificarea termenelor procedurale

2.1. Termenele legale

2.2. Termenele judecătoreşti

2.3. Termenul de graţie

§3. Modul de calcul al termenelor procedurale

§4. Sancţiunile nerespectării termenelor procedurale

§5. Cazurile de prelungire sau de prorogare a termenelor procedurale

Capitolul III. Procedura scrisă

Secţiunea 1. Sesizarea instanţelor Uniunii. Cererea de chemare în judecată

§1. Modalităţile de sesizare a instanţelor Uniunii Europene

§2. Cererea de chemare în judecată

2.1. Noţiunea cererii de chemare în judecată

2.2. Cuprinsul cererii de chemare în judecată şi efectele

2.3. Introducerea cererii de chemare în judecată

Secţiunea a 2-a. Întâmpinarea, memoriul în replică şi memoriul în duplică

§1. Întâmpinarea sau memoriul în apărare

1.1. Introducerea întâmpinării sau a memoriului în apărare

1.2. Cuprinsul memoriului în apărare

§2. Memoriul în replică (sau replica)

§3. Memoriul în duplică (sau contrareplica)

Secţiunea a 3-a. Conexarea unor cauze

Secţiunea a 4-a. Numirea judecătorului-raportor, a avocatului general şi încredinţarea cauzelor spre judecare

§1. Judecătorul-raportor

§2. Întocmirea raportului şi încredinţarea cauzelor spre judecare după repartizarea cauzei

§3. Avocatul general.

Secţiunea a 5-a. Limba în care se desfăşoară procesul (limba de procedură)

Capitolul IV. Procedura orală şi, eventuala, fază de anchetă

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Etapa dezbaterilor. Probele

§1. Consideraţii introductive

§2. Dezbaterile contradictorii

§3. Probele

3.1. Aspecte generale

3.2. Administrarea probelor

3.3. Activităţile de cercetare judecătorească şi mijloacele de probă

§4. Concluziile avocatului general

Secţiunea a 3-a. Redeschiderea procedurii orale

Capitolul V. Etapa deliberării şi pronunţării. Hotărârea judecătorească.

Secţiunea 1. Hotărârea judecătorească

§1. Noţiunea şi clasificarea hotărârilor judecătoreşti

§2. Deliberarea şi pronunţarea hotărârilor judecătoreşti

§3. Redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârilor judecătoreşti

§4. Efectele hotărârilor judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Interpretarea hotărârilor sau a deciziilor pronunţate de către instanţele Uniunii

§1. Aspecte introductive

§2. Metodele de interpretare a hotărârilor judecătoreşti

§3. Cererea de interpretare a hotărârilor

Secţiunea a 3-a. Cheltuielile de judecată

§1. Consideraţii generale

§2. Categoriile de cheltuieli de judecată

§3. Suportarea cheltuielilor de judecată.

§4. Soluţionarea cheltuielilor de judecată

Secţiunea a 4-a. Publicaţiile CJUE şi publicarea hotărârilor judecătoreşti

Capitolul VI. Căile de atac exercitate în faţa instanţelor Uniunii

Secţiunea 1. Recursul introdus împotriva hotărârilor pronunţate de către Tribunal şi de către Tribunalul Funcţiei Publice

§1. Consideraţii generale

§2. Noţiunea şi categoriile de hotărâri atacabile

§3. Categoriile de recurenţi şi termenele de recurs

§4. Motivele de recurs

§5. Cererea de recurs şi întâmpinarea

§6. Judecarea recursului şi efectele sale

Secţiunea a 2-a. Căile de atac sui generis

§1. Opoziţia

§2. Plângerea în cazul omisiunii de a hotărî

Secţiunea a 3-a. Căile de atac extraordinare

§1. Terţa opoziţie

§2. Revizuirea.

Capitolul VII. Excepţiile de la normala desfăşurare a procedurii ordinare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Excepţiile şi incidentele procesuale care pot apărea în cursul judecăţii. Sentinţele interlocutorii

§1. Definirea excepţiilor şi a incidentelor procesuale

§2. Clasificarea excepţiilor şi a incidentelor procesuale

§3. Procedura de soluţionare a excepţiilor şi a incidentelor procesuale

§4. Sentinţele interlocutorii

Secţiunea a 3-a. Asistenţa judiciară gratuită sau „dreptul săracilor”

Secţiunea a 4-a. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor

§1. Introducere

§2. Desistarea sau renunţarea la judecată, în scris, a reclamantului

§3. Tranzacţia sau „soluţionarea extrajudiciară” a procesului

§4. Declararea fondului ca rezolvat – „non-lieu a stateur”

Secţiunea a 5-a. Rectificarea erorilor materiale din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti

Capitolul VIII. Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Secţiunea 1. Concluzii

Secţiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda

Anexe

Anexa nr. 1. Cazuri comentate

Anexa nr. 2. Tabel de corespondenţă privind articolele specifice principalelor recursuri (acţiuni) care pot fi introduse în faţa instanţelor UE

Anexa nr. 3. Noua terminologie folosită prin Tratatul de la Lisabona

Anexa nr. 4. Glosar de termeni europeni

Bibliografie 

Titlul cartii: Dreptul procesual al Uniunii Europene
Numele autorului/lor: Petrescu Oana Mariuca
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 23 Iun. 2011
Numar de pagini: 504
ISBN: 978-973-115-908-9
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 49.90

by UE, 02 Nov 2012

Aderarea României la Uniunea Europeanǎ va coincide, cel mai probabil, cu intrarea în vigoare a Constituţiei Europene. Astfel, pentru publicul larg, cunoaşterea textului constituţional european, dublat de sublinierea elementelor esenţiale ale acestuia, este la fel de importantǎ în România ca şi în orice alt stat membru al Uniunii Europene.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Cultura Trandafirilor pentru flori taiate si decor | Editura Gramen

Cultura Trandafirilor pentru flori taiate si decor | Editura Gramen

Pret intreg: 43.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 34.40 Lei (RON)
Reducere: 8.60 Lei (RON) (20.00%)

eXTReMe Tracker