Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept procesual penal. Partea speciala (Editia a 3-a) | Autor: Bogdan Micu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

Mărirea substanţială a volumului reglementării a determinat o creştere a întinderii materiei studiate în cadrul acestei discipline la facultăţile de drept. În consecinţă, în prezent, cele două părţi ale ştiinţei dreptului procesual penal ar trebui, credem noi, să fie tratate pe parcursul a doi ani de studiu, stabilindu-se astfel şi o departajare clară a părţii generale de partea specială a dreptului procesual penal.

Partea generală a dreptului procesual penal studiază principalele reglementări şi instituţii aplicabile pe întreg cursul procesului penal, fără a face nicio diferenţiere specifică fiecăreia dintre cele trei faze ale procesului penal. Astfel, în această parte sunt analizate: principiile (regulile de bază ale procesului penal), participanţii în procesul penal, acţiunile ce pot fi exercitate în cadrul procesului penal, competenţa organelor judiciare penale, măsurile procesuale, probele şi mijloacele de probă, precum şi actele procesuale şi procedurale comune.

Partea specială a dreptului procesual penal examinează în mod direct şi nemijlocit procesul penal. Această activitate progresivă este tratată în modul în care se derulează „filmul activităţilor procesuale”

(...)

CONTINE TESTE GRILA

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Noţiuni introductive privind partea specială a dreptului procesual penal

Secţiunea 1. Aspecte de ordin terminologic privind părţile ştiinţei dreptului procesual penal

§1. Consideraţii generale

§2. Precizări terminologice

Secţiunea a 2-a. Structura şi sistematizarea părţii speciale a dreptului rocesual penal. Fazele procesului penal

§1. Aspecte introductive

§2. Fazele procesului penal, elemente esenţiale în baza cărora se realizează structurarea părţii speciale a dreptului procesual penal

Secţiunea a 3-a. Aspecte de ordin general privind urmărirea penală ca fază a procesului penal

Secţiunea a 4-a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

§1. Organele de urmărire penală

§2. Actele organelor de urmărire penală

§3. Competenţa organelor de urmărire penală şi a organelor de constatare

3.1. Competenţa organelor de cercetare ale poliţiei judiciare

3.2. Competenţa organelor de cercetare penală speciale

3.3. Competenţa procurorului în efectuarea urmăririi penale

3.4. Competenţa organelor de constatare

3.5. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală

3.6. Modalităţi de exercitare a supravegherii

Secţiunea a 5-a. Aspecte de ordin general privind judecata ca fază a procesului penal

Secţiunea a 6-a. Aspecte şi dispoziţii generale privind executarea hotărârilor penale

Capitolul al II-lea. Urmărirea penală

Secţiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală

§1. Consideraţii preliminare

§2. Plângerea

§3. Denunţul

§4. Sesizarea din oficiu

§5. Plângerea prealabilă, mod special de sesizare a organelor de urmărire penală

5.1. Condiţii generale

5.2. Procedura plângerii prealabile în cazul infracţiunilor flagrante

5.3. Procedura plângerii prealabile în caz de conexitate sau de indivizibilitate

5.4. Procedura plângerii prealabile în cazul schimbării încadrării juridice a faptei

§6. Alte măsuri speciale de sesizare

Secţiunea a 2-a. Actele premergătoare urmăririi penale

§1. Consideraţii preliminare

§2. Organele competente să efectueze acte premergătoare

§3. Actele premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire

Secţiunea a 3-a. Începerea urmăririi penale. Desfăşurarea urmăririi penale

§1. Începerea urmăririi penale

§2. Desfăşurarea urmăririi penale

§3. Luarea măsurilor de prevenţie

Secţiunea a 4-a. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea a 5-a. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la sfârşitul urmăririi penale

§1. Încetarea urmăririi penale

§2. Scoaterea de sub urmărire penală

§3. Clasarea

Secţiunea a 6-a. Procedura prezentării materialului de urmărire penală

Secţiunea a 7-a. Terminarea urmăririi penale

§1. Terminarea urmăririi penale fără acţiunea penală pusă în mişcare

§2. Terminarea urmăririi penale cu acţiunea penală pusă în mişcare

Secţiunea a 8-a. Trimiterea în judecată. Rechizitoriul

§1. Consideraţii preliminare

§2. Trimiterea în judecată

§3. Rechizitoriul

Secţiunea a 9-a. Reluarea urmăririi penale

§1. Reluarea urmăririi penale după suspendare

§2. Reluarea în caz de restituire a cauzei de către instanţa de judecată

§3. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

§4. Durata arestării inculpatului după reluare

Secţiunea a 10-a. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală

§1. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală ale organelor de cercetare penală

§2. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor procurorului

§3. Plângerea în faţa instanţei împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată ori a dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu

Capitolul al III-lea. Dispoziţii generale privind faza de judecată. Judecata în primă instanţă

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare

§1. Noţiune

§2. Principiile specifice fazei de judecată

2.1. Publicitatea fazei de judecată

2.2. Nemijlocirea

2.3. Contradictorialitatea

2.4. Oralitatea

2.5. Rolul activ al instanţei de judecată

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii generale privind pregătirea şedinţei de judecată

§1. Fixarea termenului

§2. Desemnarea completului de judecată

§3. Citarea părţilor şi a altor persoane

§4. Asigurarea apărării

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii generale privind desfăşurarea şedinţei de judecată

§1. Atribuţiile preşedintelui completului de judecată

§2. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi

§3. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei

§4. Constatarea infracţiunilor de audienţă

§5. Verificarea legalităţii sesizării instanţei

§6. Verificarea regularităţii arestării inculpatului la primirea dosarului

§7. Drepturile procurorului şi ale părţilor în instanţă

§8. Suspendarea judecăţii

§9. Consemnarea desfăşurării şedinţei de judecată

Secţiunea a 4-a. Dispoziţii generale privind soluţionarea cauzei

§1. Deliberarea

§2. Pronunţarea hotărârii

§3. Redactarea hotărârii

§4. Felul hotărârilor judecătoreşti

Secţiunea a 5-a. Judecata în primă instanţă

§1. Consideraţii preliminare

§2. Desfăşurarea judecăţii în primă instanţă

2.1. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată

2.2. Şedinţa de judecată în primă instanţă

2.2.1. Începutul judecăţii

2.2.2. Cercetarea judecătorească

2.2.3. Dezbaterile

2.2.4. Ultimul cuvânt al inculpatului

2.3. Deliberarea

2.4. Pronunţarea, redactarea şi comunicarea sentinţei

Capitolul al IV-lea. Judecata în căile ordinare de atac

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare

Secţiunea a 2-a. Apelul

§1. Hotărârile supuse apelului

§2. Titularii dreptului de apel

§3. Termenul de apel, repunerea în termen şi apelul peste termen

§4. Declararea apelului. Renunţarea la apel. Retragerea apelului

§5. Efectele apelului

5.1. Efectul suspensiv

5.2. Efectul devolutiv

5.3. Efectul neagravării situaţiei în propriul apel (non reformatio in peius)

5.4. Efectul extensiv

§6. Judecarea apelului

§7. Soluţionarea apelului

7.1. Respingerea apelului

7.2. Admiterea apelului

§8. Hotărârea instanţei de apel

§9. Rejudecarea cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu apel

Secţiunea a 3-a. Recursul

§1. Hotărârile supuse recursului

§2. Titularii dreptului de recurs

§3. Termenul de declarare a recursului

§4. Cazurile în care se poate face recurs. Motivele de recurs

§5. Efectele recursului

5.1. Efectul suspensiv

5.2. Efectul devolutiv

5.3. Efectul extensiv

5.4. Efectul neagravării situaţiei în propriul recurs

§6. Judecarea recursului

§7. Soluţionarea recursului

7.1. Respingerea recursului

7.2. Admiterea recursului

§8. Rejudecarea cauzei după casare

Capitolul al V-lea. Căile extraordinare de atac

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare

Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare

§1. Consideraţii preliminare

§2. Cazurile de contestaţie în anulare

2.1. Când procedura de citare a părţii, pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs, nu a fost îndeplinită conform legii [art. 386 lit. a) C. proc. pen.]

2.2. Când partea dovedeşte că la termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a încunoştinţa despre această împiedicare [art. 386 lit. b) C. proc. pen.]

2.3. Când instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei cauze de încetare a procesului penal dintre cele prevăzute în art. 10 lit. f)-i1 ), cu privire la care existau probe la dosar [art. 386 lit. c) C. proc. pen.]

2.4. Când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri penale definitive pentru aceeaşi faptă [art. 386 lit. d) C. proc. pen.]

2.5. Când, la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de către instanţa de recurs, inculpatul prezent nu a fost ascultat [art. 386 lit. e) C. proc. pen.]

§3. Procedura introducerii contestaţiei în anulare

§4. Procedura judecării contestaţiei în anulare

4.1. Instanţa competentă

4.2. Suspendarea executării hotărârii atacate

4.3. Admiterea în principiu

4.4. Judecarea contestaţiei în anulare

4.5. Căi de atac

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

§1. Consideraţii preliminare

§2. Cazurile de revizuire

2.1. S-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei, dacă sunt de natură să dovedească netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare [art. 394 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.]

2.2. Când un martor, un expert sau un interpret a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, ceea ce a dus la darea unei hotărâri nelegale şi netemeinice [art. 394 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.]

2.3. Când un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei r evizuire se cere a fost declarat fals [art. 394 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.]

2.4. Când un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere [art. 394 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.]

2.5. Când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti nu se pot concilia [art. 394 alin. (1) lit. e) C. proc. pen.]

2.6. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că, prin hotărâre penală definitivă, s-au încălcat drepturile prevăzute de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. 4081 C. proc. pen.)

2.7. Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate, dacă soluţia pronunţată în cauză s-a întemeiat pe dispoziţia legală declarată neconstituţională sau pe alte dispoziţii din actul atacat care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare (art. 4082 C. proc. pen.)

§3. Procedura introducerii cererii de revizuire

§4. Procedura prealabilă a revizuirii desfăşurată în faţa procurorului

§5. Procedura judecării revizuirii

5.1. Instanţa competentă

5.2. Măsuri premergătoare judecării revizuirii

5.3. Admiterea în principiu

5.4. Rejudecarea după admiterea în principiu

5.5. Căi de atac

Secţiunea a 4-a. Recursul în interesul legii

Capitolul al VI-lea. Executarea hotărârilor penale

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare

Secţiunea a 2-a. Momentele la care hotărârile judecătoreşti penale rămân definitive

Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a pedepselor principale

§1. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§2. Punerea în executare a pedepsei închisorii cu executare la locul de muncă

§3. Punerea în executare a pedepsei amenzii

Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a pedepselor complementare

§1. Punerea în executare a pedepsei interzicerii exerciţiului unor drepturi

§2. Punerea în executare a pedepsei degradării militare

Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

§1. Consideraţii preliminare

§2. Punerea în executare a obligării la tratament medical

§3. Punerea în executare a internării medicale

§4. Punerea în executare a interzicerii unei funcţii sau profesii

§5. Punerea în executare a interzicerii de a se afla în anumite localităţi

§6. Punerea în executare a expulzării

§7. Punerea în executare a confiscării speciale

§8. Punerea în executare a interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată

Secţiunea a 6-a. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale şi a celor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen.

§1. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale

§2. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen.

Secţiunea a 7-a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

§1. Punerea în executare a amenzii judiciare

§2. Punerea în executare a dispoziţiilor privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea a 8-a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

§1. Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate

§2. Înscrisurile declarate false

§3. Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare

Secţiunea a 9-a. Schimbări în executarea unor hotărâri

§1. Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei

§2. Revocarea sau anularea executării pedepsei la locul de muncă

§3. Revocarea unor măsuri de siguranţă

§4. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă

§5. Alte modificări de pedepse

§6. Înlocuirea pedepsei amenzii

§7. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă

Secţiunea a 10-a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§1. Cazurile în care poate fi dispusă amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§2. Procedura amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 11-a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§1. Cazurile în care poate fi dispusă întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§2. Procedura întreruperii executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 12-a. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa de executare şi contestaţia la executare

§1. Procedura la instanţa de executare

§2. Contestaţia la executare

Capitolul al VII-lea. Procedurile speciale

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare

Secţiunea a 2-a. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante

§1. Noţiunea de infracţiune flagrantă. Condiţii de aplicare

§2. Urmărirea penală în cadrul procedurii speciale aplicabile unor infracţiuni flagrante

2.1. Constatarea infracţiunii

2.2. Efectuarea urmăririi penale

§3. Judecata în cadrul procedurii speciale aplicabile unor infracţiuni flagrante

§4. Unele aspecte privind aplicarea acestei proceduri speciale în anumite situaţii

4.1. Cazul infracţiunilor concurente, indivizibile sau conexe

4.2. Cazuri când nu se aplică procedura specială

Secţiunea a 3-a. Procedura în cauzele cu infractori minori

§1. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori

§2. Judecata în cauzele cu infractori minori

§3. Punerea în executare a măsurilor educative aplicabile minorilor

3.1. Mustrarea

3.2. Libertatea supravegheată

3.3. Internarea într-un centru de reeducare

3.4. Internarea într-un institut medical-educativ

Secţiunea a 4-a. Procedura reabilitării judecătoreşti

§1. Consideraţii preliminare

§2. Cererea de reabilitare

§3. Judecata cererii de reabilitare

Secţiunea a 5-a. Procedura de reparare a pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

§1. Cauzele care dau dreptul la reparaţie

§2. Acţiunea în reparare

Secţiunea a 6-a. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor oficiale

§1. Obiectul procedurii speciale

§2. Efectuarea procedurii speciale

Secţiunea a 7-a. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

§1. Pedepsele aplicabile persoanelor juridice

§2. Procedura punerii în executare a pedepsei amenzii (art. 4799 C. proc. pen.)

§3. Procedura punerii în executare a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice (art. 47910 C. proc. pen.)

§4. Procedura punerii în executare a pedepsei complementare a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice (art. 47911 C. proc. pen.)

§5. Procedura punerii în executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziţii publice (art. 47912 C. proc. pen.)

§6. Procedura punerii în executare a pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice (art. 47913 C. proc. pen.)

§7. Procedura punerii în executare a pedepsei complementare a afişării sau a difuzării hotărârii de condamnare a persoanei juridice (art. 47914 C. proc. pen.)

Secţiunea a 8-a. Procedura dării în urmărire

§1. Cazurile în care se aplică procedura dării în urmărire

§2. Ordinul de dare în urmărire

§3. Executarea urmăririi

§4. Revocarea urmăririi

GRILE

RĂSPUNSURI GRILE

Titlul cartii: Drept procesual penal. Partea speciala (Editia a 3-a)
Numele autorului/lor: Bogdan Micu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 13 Nov. 2013
Numar de pagini: 224
ISBN: 978-606-678-788-8
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 35
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

eXTReMe Tracker