Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Actiunile in procesul penal. Aspecte teoretice si Jurisprudenta in materie (Carte de: Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru)

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Apărarea diferitelor valori sociale se realizează printr-o diversitate de forme şi mijloace. Titularii diferitelor valori sociale ocrotite de legea penală au dreptul să pretindă respectarea acestor valori de către ceilalţi membri ai colectivităţii, iar în caz de violare a acestora să recurgă la organele competente pentru restabilirea ordinii de drept încălcate.

Încălcarea oricărei dispoziţii incriminatoare din legea penală face să se nască un conflict, un raport juridic de drept penal, în baza căruia titularul dreptului încălcat va beneficia de protecţia legii penale. 

Pretul nostru: 32.00 Lei (RON)
Cantitate:

 
 

CUPRINS

 

ABREVIERI

 

CAPITOLUL I. Aspecte generale privind acţiunile în procesul penal

Secţiunea I. Acţiunea în justiţie

1. Noţiunea de acţiune în justiţie

2. Dreptul lezat şi acţiunea în justiţie

3. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie

4. Contraacţiunea în justiţie

5. Unitatea şi pluralitatea de acţiuni

6. Factorii acţiunii în justiţie

Secţiunea a II-a. Acţiunea penală - noţiune, obiect, subiecţi

1. Noţiunea de acţiune penală

2. Obiectul şi temeiul acţiunii penale

2.1. Obiectul acţiunii penale

2.2. Temeiul acţiunii penale

3. Subiecţii acţiunii penale

3.1. Subiecţii procesuali

3.1.1. Noţiune

3.1.2. Clasifi care

3.2. Subiecţii activi ai acţiunii penale

3.2.1. Statul ca titular general al acţiunii penale

3.2.2. Procurorul ca subiect al acţiunii penale

3.2.3. Partea vătămată ca subiect activ secundar al acţiunii penale

3.2.4. Alte organe şi persoane ca subiecţi ai acţiunii penale

3.3. Subiecţii pasivi ai acţiunii penale

3.3.1. Noţiune

3.3.2. Participanţii ca subiecţi pasivi ai acţiunii penale

3.3.3. Tăinuitorii şi favorizatorii ca subiecţi pasivi ai acţiunii penale

3.3.4. Subiecţii pasivi ai acţiunii penale în cazul măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă

3.4. Unitatea şi pluralitatea de subiecţi activi şi pasivi ai acţiunii penale

3.4.1. Acţiunea penală cu subiect procesual activ unic şi acţiunea penală cu pluralitate de subiecţi procesuali activi

3.4.2. Acţiunea penală cu subiect pasiv unic şi acţiunea penală cu pluralitate de subiecţi pasivi

4. Aptitudinea funcţională a acţiunii penale

5. Acţiunea penală este specifi că procesului penal

6. Raportul dintre acţiunea penală şi procesul penal

7. Unitatea şi pluralitatea de acţiuni penale

8. Acţiunea civilă alăturată acţiunii penale

 

CAPITOLUL II. Trăsăturile caracteristice ale acţiunii penale

 

CAPITOLUL III. Momentele desfăşurării acţiunii penale

Secţiunea I. Punerea în mişcare a acţiunii penale

1. Momentul în care poate fi pusă în mişcare acţiunea penală

2. Procedura de punere în mişcare a acţiunii penale

3. Actul prin care se pune în mişcare acţiunea penală

4. Aspectele procesuale şi procedurale ale punerii în mişcare a acţiunii penale în faza de urmărire penală

5. Aspectele procesuale şi procedurale ale punerii în mişcare a acţiunii penale în faza de judecată

6. Cauzele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală

6.1. Consideraţii generale

6.2. Analiza cauzelor

6.3. Analiza cazurilor în care acţiunea penală se stinge

Secţiunea a II-a. Exercitarea acţiunii penale

Secţiunea a III-a. Epuizarea acţiunii penale

 

CAPITOLUL IV. Acţiunea penală pusă în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate

Secţiunea I. Plângerea prealabilă - noţiune, natură juridică

1. Noţiune

2. Natura juridică a plângerii prealabile

Secţiunea a II-a. Procedura plângerii prealabile

1. Infracţiunile supuse plângerii prealabile

2. Conţinutul şi condiţiile de valabilitate ale plângerii prealabile 

3. Termenul de introducere a plângerii prealabile

4. Organele cărora li se adresează plângerea prealabilă

5. Cazul infracţiunilor flagrante

6. Cazul infracţiunilor conexe sau indivizibile

7. Cazul schimbării încadrării juridice şi cazul plângerii greşit îndreptate

8. Atribuţiile procurorului în procedura plângerii prealabile

9. Epuizarea şi stingerea acţiunii penale în cadrul procedurii plângerii prealabile

 

CAPITOLUL V. Răspunderea părţilor în cadrul procesului penal

Secţiunea I. Introducere

Secţiunea a II-a. Răspunderea civilă delictuală. Condiţii de existenţă

Secţiunea a III-a. Corelaţia dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală

Secţiunea a IV-a. Corelaţia dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea materială a angajaţilor

Secţiunea a V-a. Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală

Secţiunea a VI-a. Cumulul răspunderii civile delictuale cu răspunderea civilă contractuală

 

CAPITOLUL VI. Acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea I. Noţiunea acţiunii civile ca instituţie a dreptului procesual penal

Secţiunea a II-a. Temeiul de drept al acţiunii determină şi obiectul acesteia

Secţiunea a III-a. Obiectul acţiunii civile şi modalităţile prin care acesta se realizează

Secţiunea a IV-a. Prejudiciul

1. Caracterele prejudiciului

2. Prejudicii materiale şi prejudicii morale

Secţiunea a V-a. Subiecţii acţiunii civile

 

CAPITOLUL VII. Trăsăturile acţiunii civile în procesul penal

Secţiunea I. Caracterul accesoriu al acţiunii civile în procesul penal

Secţiunea a II-a. Disponibilitatea acţiunii civile

Secţiunea a III-a. Divizibilitatea acţiunii civile

Secţiunea a IV-a. Ofi cialitatea acţiunii civile

 

CAPITOLUL VIII. Momentele desfăşurării acţiunii civile în cadrul procesului penal

Secţiunea I. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile

Secţiunea a II-a. Pornirea acţiunii civile

1. Condiţii premergătoare obligatorii de punere în mişcare a acţiunii civile

Secţiunea a III-a. Exercitarea acţiunii civile în procesul penal

1. Exercitarea acţiunii civile la instanţa penală

1.1. Exercitarea acţiunii civile de către partea civilă

1.2. Exercitarea acţiunii civile din ofi ciu

1.3. Rolul procurorului

2. Exercitarea acţiunii civile la instanţa civilă

Secţiunea a IV-a. Soluţionarea acţiunii civile în cadrul procesului penal

Secţiunea a V-a. Modalităţi de reparare a pagubei cauzate prin infracţiune

 

CAPITOLUL IX. Jurisprudenţa privind acţiunile în procesul penal

1. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 12 C. proc. pen.

2. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Soluţii

3. Acţiune civilă în procesul penal. Constituirea ca parte civilă

4. Fals intelectual. Participaţie improprie. Fals în declaraţii. Fals privind identitatea. Elemente constitutive. Acţiune civilă

5. Luare de mită. Persoană care are atribuţii de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor

6. Trafi c de infl uenţă. Elemente constitutive

7. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate

8. Folosirea documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă. Contrabandă califi cată. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Elemente constitutive

9. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 18 C. proc. pen. Stabilirea în concret a gradului de pericol social al faptei

10. Favorizarea infractorului. Elemente constitutive. Complicitate la infracţiunea de luare de mită

11. Circumstanţe atenuante legale. Provocare. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 10 C. proc. pen. Condiţii

12. Schimbarea încadrării juridice. Nulitate relativă

13. Trafi c de infl uenţă. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei. Incompatibilitate. Judecător care şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţia ce ar putea fi dată în cauză. Omisiunea primei instanţe de a consemna verifi carea regularităţii actului de sesizare. Nulitate relativă

14. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 10 C. proc. pen. Condiţii

15. Revizuire. Hotărâri judecătoreşti defi nitive care nu se pot concilia. Condiţii

16. Trafi c de droguri. Introducerea în ţară de droguri. Concurs de infracţiuni

17. Revizuire. Sesizarea instanţei direct prin cererea de revizuire. Soluţii. Căi de atac

18. Plângere împotriva măsurii asigurătorii. Inadmisibilitate

19. Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate

20. Strămutare. Efectele strămutării. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

21. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. e) C. proc. pen.

22. Revizuire. Cerere de revizuire adresată direct instanţei

23. Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. a) C. proc. pen.

24. Apel. Soluţii. Admiterea apelului, desfi inţarea sentinţei şi dispunerea rejudecării cauzei de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfi inţată

25. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 9 C. proc. pen. Apel peste termen

26. Revocarea liberării provizorii. Încheiere pronunţată de instanţa de recurs. Recurs. Inadmisibilitate

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. I. Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. Globalex, 2002;

2. N. Volonciu, Tratat de procedura penală, Ed. PRO, Bucureşti, 1997;

3. Th. Mrejeru, Drept procesual penal, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2009;

4. M. Basarab, Drept procesual penal, vol. 1, Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca, 1973;

5. C. Stătescu, C. Bârsan, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1997;

6. Gr. Teodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979;

7. N. Volonciu, G. Antoniu, N. Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifi că Enciclopedică, Bucureşti, 1988;

8. Gr. Teodoru, Drept procesual penal român. Partea generală, Vol. 1, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1988;

9. Tr. Ionaşcu, Curs de drept civil, anul II, licenţă, Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1950/1951;

10. A. Velescu, Disponibilitatea în dreptul procesual civil român, R.R.D. nr. 9/1971;

11. Gr. Theodoru, Curs de drept procesual penal, partea generală, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, 1959;

12. M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972;

13. M. Popovici, Din practica judiciară referitoare la condiţiile de exercitarea de către unităţile economice a acţiunii civile în procesul penal, R.R.D. nr. 8/1997;

14. C. Stătescu, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984;

15. T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1968;

16. I. Anghel, Fr. Deak, M. Popa, Răspunderea civilă, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1970;

17. V. Dumbravă, Valorifi carea dreptului la despăgubiri în caz de împăcare a părţilor în procesul penal (R.R.D. nr. 8/1971);

18. A. Pătulea, Contribuţii la studiul răspunderii civile delictuale în cazul prejudiciilor rezultate din vătămarea integrităţii corporale (R.R.D. nr. 11/1970);

19. Gr. Teodoru, T. Plăeşu, Drept procedural penal, Partea generală, Editura Universităţii Al.I Cuza, Iaşi, 1986;

20. P. Cosmovici, Contribuţii la studiul culpei civile cu privire specială asupra culpei în contractele economice, Editura Ştiinţifi că, 1960;

21. Revista de drept penal, An VII nr. 1, ianuarie-martie, Bucureşti, 2000 - Acţiunea civilă în procesul penal. Particularităţi, Victor Nicolescu;

22. Practica judiciară penală vol. IV, Ed. Academiei, Bucureşti, 1995;

23. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 219 din 26 ianuarie 2009

24. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 178 din 20 ianuarie 2010

25. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 36 din 13 ianuarie 2009

26. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 541 din 17 februarie 2009

27. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 693 din 27 februarie 2009

28. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1083 din 25 martie 2009

29. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1331 din 9 aprilie 2009

30. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1601 din 30 aprilie 2009

31. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1455 din 17 aprilie 2009

32. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1978 din 27 mai 2009

33. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2342 din 22 iunie 2009

34. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2423 din 24 iunie 2009

35. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3363 din 21 octombrie 2009

36. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3919 din 25 noiembrie 2009

37. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4043 din 3 decembrie 2009

38. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4150 din 11 decembrie 2009

39. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 1489 din 14 septembrie 2009

40. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 522 din 16 martie 2009

41. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 1021 din 21 mai 2009

42. *** Î.C.C.J., secţia penală, încheierea nr. 1936 din 17 noiembrie 2009

43. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 190 din 21 ianuarie 2008

44. *** Î.C.C.J., secţia penală, sentinţa nr. 202 din 5 februarie 2008

45. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1045 din 21 martie 2008

46. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4016 din 4 decembrie 2008

47. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 4120 din 11 decembrie 2008

48. *** Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2111 din 11 iunie 2008 

Titlul cartii: Actiunile in procesul penal. Aspecte teoretice si Jurisprudenta in materie
Numele autorului/lor: Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru
Editura: Nomina Lex
Data aparitiei: 2010
Numar de pagini: 394
ISBN: 978-606-8153-21-6
Format: A5
Tip coperta: Necartonata, Laminata, Lucioasa
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 32 lei
Formatul de livrare: Se livreaza numai in format carte tiparita

by Administrator LibrarieJuridica.ro, 09 Sep 2011

Sub aspect procesual, actiunea penala este instrumentul juridic pus la dispozitia celor in drept, prin intermediul caruia poate fi dedus in fata organelor judiciare raportul juridic penal, pentru realizarea scopului legii penale.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Pretul nostru: 53.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker