Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul internetului. Editia a II-a | Autor: Cimpoeru Dan

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

"În condiţiile în care internetul a schimbat ireversibil societatea umană, abordarea din perspectiva ştiinţei dreptului a acestui nou fenomen social global a reprezentat pentru autor o provocare. Cu toate riscurile inerente unui astfel de demers, autorul a acceptat provocarea şi, prin această lucrare, a reuşit să elaboreze şi să sistematizeze o nouă disciplină de profil – „Dreptul internetului”.

Lucrarea „Dreptul internetului” constituie, din perspectivă academică, o reală noutate datorită instituţiilor abordate, a structurii sale şi îndeosebi a caracterului integrator specific unei discipline ştiinţifice.

Şi din punct de vedere metodologic lucrarea prezintă originalitate: fiecare capitol al lucrării cuprinde câte un preambul în care sunt prezentate sintetic principalele noţiuni juridice din perspectiva ramurii de drept specifice, astfel încât problematica abordată este accesibilă şi cititorilor care nu au cunoştinţe juridice.

 Nu în ultimul rând, stilul concis şi fluent al autorului, precum şi claritatea raţionamentului juridic folosit permit o lecturare facilă, chiar dacă temele de specialitate examinate au un caracter tehnic complex"

Conf. univ. dr. Anca Monica Ardeleanu Prodecan al Facultăţii

de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti

 

 

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 59.90 Lei (RON)
Cantitate:

CUPRINS

Cuvânt-înainte

Partea generală

Capitolul I. Ce este internetul

Secţiunea 1. Noţiuni de bază

Secţiunea a 2-a. Actorii implicaţi în internet

§1. Operatorul de telecomunicaţii

§2. Furnizorul de acces la internet

§3. Furnizorul de servicii internet

§4. Utilizatorul

Secţiunea a 3-a. Principalele servicii disponibile pe internet

§1. Email

§2. Newsgroups („Grupuri de ştiri”)

§3. Chat rooms

§4. World Wide Web

Capitolul II. Noţiunea dreptului internetului

Capitolul III. Izvoarele dreptului internetului

Secţiunea 1. Obiceiul juridic (Cutuma)

Secţiunea a 2-a. Jurisprudenţa

Secţiunea a 3-a. Actul normativ

Secţiunea a 4-a. Principiile

Secţiunea a 5-a. Rolul doctrinei

Capitolul IV. Principiile fundamentale ale dreptului internetului

Secţiunea 1. Preambul

Secţiunea a 2-a. Principiul libertăţii internetului

§1. Libertatea comunicaţiilor pe internet

§2. Libertatea afacerilor privind internetul

Secţiunea a 3-a. Principiul protecţiei vieţii private

Secţiunea a 4-a. Principiul jurisdicţiei teritoriale modificate

Secţiunea a 5-a. Principiul cooperării interstatale

Secţiunea a 6-a. Principiul cooperării părţilor interesate

Capitolul V. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe internet

Secţiunea 1. Reglementare specifică

Secţiunea a 2-a. Scurtă privire privind regimul juridic al drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe internet

§1. Cadru normativ

§2. Regimul juridic general instituit de Legea nr. 677/2001

2.1. Domeniu de aplicare

2.2. Terminologie

2.3. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

A. Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării

B. Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor

C. Încheierea operaţiunilor de prelucrare

2.4. Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

A. Prelucrarea unor categorii speciale de date

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare

C. Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate

D. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenţii

2.5. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

A. Informarea persoanei vizate

B. Dreptul de acces la date

C. Dreptul de intervenţie asupra datelor

D. Dreptul de opoziţie

E. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

F. Dreptul de a se adresa justiţiei

2.6. Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor

A. Confidenţialitatea prelucrărilor

B. Securitatea prelucrărilor

2.7. Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date cu caracter personal

A. Autoritatea de supraveghere

B. Notificarea către autoritatea de supraveghere

C. Controlul prealabil

D. Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal

E. Plângeri adresate autorităţii de supraveghere

F. Contestarea deciziilor autorităţii de supraveghere

G. Exercitarea atribuţiilor de investigare

H. Norme de conduită

2.8. Transferul în străinătate al datelor cu caracter personal

A. Condiţiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal

B. Situaţii în care transferul este întotdeauna permis

§3. Regimul juridic special instituit de Legea nr. 506/2004

3.1. Domeniu de aplicare

3.2. Terminologie

3.3. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

3.4. Confidenţialitatea comunicărilor

3.5. Datele de trafic

3.6. Datele de localizare, altele decât datele de trafic

§4. Regimul juridic instituit de Legea nr. 82/2012 .

4.1. Domeniu de aplicare

4.2. Terminologie

4.3. Reţinerea datelor

A. Categorii de date

B. Apeluri nereuşite/apeluri neconectate

C. Interdicţia interceptării şi reţinerii conţinutului

D. Obligaţia de distrugere

E. Principii privind reţinerea datelor

F. Colectarea şi transmiterea datelor statistice

G. Procedura solicitării/transmiterii de date

4.4. Examen critic al Legii nr. 82/2012

§5. Protecţia datelor cu caracter personal ale copiilor

5.1. Premise

5.2. Principiile fundamentale

A. În general

B. Din perspectiva protecţiei datelor

5.3. La şcoală

A. Registrele privind elevii

B. Viaţa şcolară

C. Statistici şcolare şi alte studii

§6. Socializarea în reţelele online

6.1. Premise

6.2. Definiţia „serviciului de socializare în reţea (SSR)” şi modelul comercial

6.3. Ce părţi sunt considerate „operatori de date” în sensul Directivei 95/46/CE?

A. Furnizorii SSR

B. Furnizorii de aplicaţii

C. Utilizatorii

6.4. Securitate şi configuraţiile implicite privind viaţa privată

6.5. Informaţiile care vor furnizate de către SSR

6.6. Date sensibile

6.7. Prelucrarea datelor despre persoanele fără statut de membru

6.8. Accesul părţilor terţe

A. Acces prin intermediul SSR

B. Accesul părţilor terţe, mijlocit de utilizatori

6.9. Păstrarea datelor

6.10. Drepturile utilizatorilor

Secţiunea a 4-a. Perspectivele europene ale protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe internet

§1. Necesitatea unui nou cadru normativ european

§2. Exercitarea controlului de către persoane asupra datelor acestora cu caracter personal

§3. Norme în materie de protecţie a datelor adecvate pentru piaţa digitală unică

§4. Protecţia datelor într-o lume globalizată

Capitolul VI. Actul juridic în formă electronică

Secţiunea 1. Reglementare specifică

Secţiunea a 2-a. Noţiunea actului juridic în formă electronică

Partea specială

Titlul I. Administraţie publică

Capitolul I. Sistemul electronic naţional

Secţiunea 1. Reglementare specifică

Secţiunea a 2-a. Noţiuni generale

§1. Definiţia Sistemului Electronic Naţional

§2. Obiectivele Sistemului Electronic Naţional

§3. Principiile Sistemului Electronic Naţional

§4. Terminologie

§5. Domeniul de aplicare a Sistemului Electronic Naţional

§6. Procedura electronică

§7. Condiţiile de participare la Sistemul Electronic Naţional

7.1. Înregistrarea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice

7.2. Înregistrarea persoanelor fizice

7.3. Înregistrarea persoanelor juridice

Secţiunea a 3-a. Serviciile publice furnizate prin intermediul mijloacelor electronice, în cadrul sistemul electronic naţional

§1. Sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP

1.1. Scurtă prezentare a procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii

A. Terminologie specifică

B. Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică

C. Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică

D. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică

E. Reguli de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

F. Reguli de publicitate în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

G. Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

H. Atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

1.2. Înregistrarea autorităţilor contractante şi a operatorilor economici în SEAP

1.3. Reguli privind publicarea documentelor în SEAP .

A. Publicarea documentaţiei de atribuire

B. Publicarea anunţului de intenţie, de participare şi de atribuire

1.4. Sistemul de achiziţie dinamic

1.5. Licitaţia electronică

1.6. Punctul de contact unic electronic – PCU electronic

§2. Sistemul naţional electronic de plată a taxelor şi impo zitelor utilizând cardul bancar – SNEP

2.1. Generalităţi

2.2. Înregistrarea participanţilor în SNEP

A. Înregistrarea instituţiilor de credit

B. Înregistrarea instituţiilor publice

C. Înregistrarea şi actualizarea listei contribuabililor

D. Interconectarea cu SNEP

2.3. Realizarea plăţilor electronice cu cardul prin SNEP

§3. Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă – SIAE

3.1. Generalităţi

3.2. Condiţii de înregistrare în SIAE

3.3. Criteriile de atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă

3.4. Procedura de alocare şi atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă

§4. Sistemul informatic pentru acordarea licenţelor pentru transportul de persoane

§5. Formulare administrative

§5. Sistemul informatic integrat „Viza online”

§7. Portal pentru plata amenzilor de circulaţie

§8. Contactul electronic cu administraţia publică locală

§9. Formularul unic

§10. Servicii online Registrul comerţului

§11. Servicii online Buletinul procedurilor de insolvenţă

Titlul II. Afaceri

Capitolul I. Comerţul electronic

Secţiunea 1. Reglementare specifică

Secţiunea a 2-a. Noţiunea de comerţ în lumina Codului civil

Secţiunea a 3-a. Noţiunea de comerţ electronic

Secţiunea a 4-a. Serviciile societăţii informaţionale. Modalităţi specifice de realizare a comerţului electronic

Secţiunea a 5-a. Metoda de cercetare

Secţiunea a 6-a. Terminologia specifică

Secţiunea a 7-a. Furnizorul de servicii ale societăţii informaţionale

§1. Preambul

§2. Scurtă privire asupra regimului juridic general al comerciantului-persoană fizică

2.1. Noţiuni generale

2.2. Persoana fizică autorizată

2.3. Întreprinderea individuală

2.4. Întreprinderea familială

§3. Scurtă privire asupra regimului juridic general al comerciantului-persoană juridică

3.1. Noţiuni generale

3.2. Societăţile

A. Definiţie

B. Clasificare

C. Actele societăţii

D. Formalităţi

E. Personalitatea juridică

§4. Regimul juridic specific al furnizorului de servicii ale societăţii informaţionale

4.1. Principiul excluderii autorizării prealabile

4.2. Principiul transparenţei

4.5. Sediul

Secţiunea a 8-a. Domeniul de aplicare a Legii nr. 365/2002

§1. Activităţi excluse

§2. Legea aplicabilă în raport cu sediul furnizorului de servicii

§3. Principiul liberei circulaţii a serviciilor societăţii informaţionale. Excepţii

Secţiunea a 9-a. Comunicările comerciale prin poşta electronică

§1. Consideraţii generale

§2. Comunicările comerciale prin poşta electronică în sistemul opt-in

§3. Comunicările comerciale prin poşta electronică în sistemul opt-out

3.1. Comunicări comerciale transmise prin sistemul opt-out de către un furnizor de servicii

3.2. Comunicări comerciale transmise prin sistemul opt-out de către altă persoană fizică sau juridică decât un furnizor de servicii

3.3. Comunicări comerciale transmise prin sistemul opt-out în condiţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 506/2004

3.4. Comunicări comerciale transmise prin sistemul opt-out în condiţiile O.G. nr. 130/2000

§4. Codurile de conduită

4.1. Standarde şi recomandări privind construirea listei (a bazei de date) de destinatari pentru email marketing

A. Standarde

B. Recomandări

4.2. Standarde şi recomandări privind managementul listei (a bazei de date) de destinatari

A. Standarde

B. Recomandare

4.3. Conţinutul mesajelor comerciale

A. Recomandări

4.4. Precizare privind mesajele nesolicitate

4.5. Recomandare pentru achiziţionarea de publicitate în instrumente deja existente de marketing prin email (publicitate în newslettere sau trimiterea emailuri comerciale către utilizatorii unui site sau ai unui serviciu)

A. Recomandare

B. Definiţii privind marketingul prin email

Secţiunea a 10-a. Contractele încheiate prin mijloace electronice

§1. Contractul ca izvor de obligaţii

1.1. Consideraţii generale

1.2. Clasificarea contractelor

1.3. Încheierea contractelor

A. Formarea acordului de voinţă

B. Condiţiile de validitate

1.4. Efectele contractului (puterea obligatorie a contractului)

§2. Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor încheiate prin mijloace electronice

§3. Informarea destinatarilor ofertei de a încheia un contract prin mijloace electronice

§4. Încheierea contractului prin mijloace electronice

§5. Condiţii privind păstrarea sau prezentarea infor maţiei

Secţiunea a 11-a. Regimul juridic special al contractelor încheiate în formă electronică când una dintre părţi are calitatea de consumator

§1. Preambul

§2. Regimul juridic special reglementat de O.G. nr. 130/2000

2.1. Obligaţia de informare

2.2. Momentul încheierii contractului

2.3. Dreptul de denunţare unilaterală a contractului

2.4. Executarea contractului

Secţiunea a 12-a. Regimul juridic special al contractelor încheiate în formă electronică privind serviciile financiare

§1. Preambul

§2. Regimul juridic special reglementat de O.G. nr. 130/2000

2.1. Obligaţia de informare

2.2. Momentul încheierii contractului

2.3. Dreptul de denunţare unilaterală a contractului

Secţiunea a 13-a. Supravegherea şi controlul comerţului electronic

§1. Autorităţi competente

§2. Obligaţiile furnizorului de servicii

2.1. Obligaţia de informare

2.2. Obligaţia de întrerupere a serviciului

§3. Coduri de conduită

Secţiunea a 14-a. Răspunderea specială a furnizorilor de servicii

§1. Consideraţii generale

§2. Răspunderea specială a furnizorilor de servicii. Precizări

§3. Intermedierea prin simpla transmitere

§4. Stocarea temporară a informaţiei (stocarea-caching)

§5. Stocarea permanentă a informaţiei (stocarea-hosting)

5.1. Reglementare

5.2. Criteriul „luării la cunoştinţă”

5.3. Procedura transmiterii notificării de către persoana prejudiciată

5.4. Criteriul „caracterului nelegal”

§6. Instrumente de căutare a informaţiilor şi legături cu alte pagini de web

Secţiunea a 15-a. Particularităţi privind soluţionarea litigiilor

§1. Soluţionarea litigiilor pe cale judiciară

§2. Soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară

§3. Sarcina probei

Secţiunea a 16-a. Sancţiuni civile

Secţiunea a 17-a. Contravenţii

Capitolul II. Arhiva electronică de garanţii reale mobiliare

Secţiunea 1. Reglementare specifică

Secţiunea a 2-a. Noţiuni generale asupra garanţiilor reale mobiliare

§1. Noţiunea de garanţie. Clasificări

§2. Ipoteca mobiliară

§3. Gajul

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al arhivei electronice de garanţii reale mobiliare

§1. Dispoziţii generale

§2. Autoritatea de Supraveghere

§3. Operatorii

3.1. Corpul operatorilor

3.2. Dobândirea autorizaţiei de operator

3.3. Reînnoirea autorizaţiei de operator

3.4. Directorul de arhivă

3.5. Agenţii împuterniciţi

3.6. Garanţia pentru răspundere profesională

3.7. Răspunderea disciplinară

§4. Procedura înscrierilor în arhivă

§5. Accesul liber şi direct al oricărei persoane la arhivă

Capitolul III. Instrumente de plată electronica

Secţiunea 1. Reglementare specifică

Secţiunea a 2-a. Categorii de instrumente

§1. Cardurile

§2. Instrumente de plată de tip monedă electronică (e-money)

§3. Instrumente de plată cu acces la distanţă

Secţiunea a 3-a. Terminologie specifică

Secţiunea a 4-a. Drepturile şi obligaţiile participanţilor în cadrul tranzacţiilor derulate prin intermediul instrumentelor de plată electronică

§1. Condiţii de desfăşurare a tranzacţiilor şi clauze contractuale

§2. Drepturi şi obligaţii generale

§3. Obligaţiile şi responsabilităţile emitentului şi ale instituţiei acceptante

3.1. Obligaţiile şi responsabilităţile emitentului

§4. Obligaţiile şi responsabilităţile instituţiei acceptante

§5. Obligaţiile şi răspunderea deţinătorului

§6. Obligaţiile comerciantului acceptant

Secţiunea a 5-a. Emiterea instrumentelor de plată electronică

§1. Dispoziţii comune

§2. Dispoziţii speciale privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul apli caţiilor internet-banking, home-banking sau mobile-banking

Secţiunea a 6-a. Fraude şi activităţi cu potenţial de risc

§1. Obligaţiile instituţiei acceptante

§2. Obligaţiile emitentului

§3. Obligaţii comune

Titlul III. Marketing

Capitolul I. Marketingul online

Secţiunea 1. Reglementare specifică

Secţiunea a 2-a. Noţiuni de bază

§1. Definiţia marketingului

§2. Cercetarea de marketing

§3. Politici de marketing

§4. Noţiunea de marketing online

Secţiunea a 3-a. Profilul online, poşta electronică şi publicitatea

Secţiunea a 4-a. Publicitatea comportamentală online

§1. Introducere

§2. Terminologie

§3. Sisteme de distribuţie a anunţurilor utilizate în scopul publicităţii comportamentale

§4. Tehnologii de urmărire

§5. Realizarea profilurilor, tipuri de identificatori

§6. Regimul juridic în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi protejarea confidenţialităţii

6.1. Aplicabilitatea art. 5 alin. (3) din Directiva 2002/58/CE

6.2. Rolul şi responsabilităţile diferiţilor actori

 

(...)

Titlul cartii: Dreptul internetului. Editia a II-a
Numele autorului/lor: Cimpoeru Dan
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 30 Octombrie 2013
Numar de pagini: 504
ISBN: 978-606-18-0249-4
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 59.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 01 Nov 2013

Din punct de vedere metodologic lucrarea prezintă originalitate: fiecare capitol al lucrării cuprinde câte un preambul în care sunt prezentate sintetic principalele noţiuni juridice din perspectiva ramurii de drept specifice, astfel încât problematica abordată este accesibilă şi cititorilor care nu au cunoştinţe juridice.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker