Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Proprietatea comuna. Comentariile Codului civil. Art. 631-692 | Autor: Simona Gina Pietreanu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

STOC EPUIZAT!

 EXTRAS:

 

1. Definiţie. Dreptul de proprietate privată este „dreptul real principal care conferă titularului său atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie (ius possidendi, ius utendi, ius fruendi şi ius abutendi) asupra bunului apropriat în formă privată, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu, cu respectarea limitelor materiale şi a celor juridice”.

Această definiţie reflectă într‑un mod fidel dispoziţiile art. 555 alin.(1) NCC, care prevăd: „Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege” şi valorifică doctrina şi jurisprudenţa create sub imperiul art. 480 C.civ. 1864, conform căruia: „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege”.

În mod tradiţional şi constant, doctrina s‑a preocupat de studiul acestui drept real principal, care, practic, guvernează întregul sistem al drepturilor reale şi chiar al drepturilor subiective, în general. Astfel, s‑a arătat că: „Proprietatea este cel mai puternic şi mai complet drept real, fiindcă ea singură permite unei persoane să extragă dintr‑un lucru toată utilitatea juridică pe care acel lucru o poate da. Şi această utilitate juridică se poate rezuma în următoarele trei puncte: a) în primul rând, proprietarul poate uza de lucrul său; b) în al doilea rând, proprietarul poate extrage venituri din acel lucru; c) în sfârşit, proprietarul poate distruge lucrul, fie materialmente, în substanţa sa reală, fie juridiceşte, adică în calitatea sa de element patrimonial, înstrăinându‑l. Romanii numeau aceste trei atribute ale proprietăţii: ius utendi, ius fruendi et ius abutendi, sau usus, fructus şi abusus”.

(...)

Pretul nostru: 49.00 Lei (RON)
Cantitate:

CUPRINS

CUVÂNT‑ÎNAINTE

ABREVIERI

Partea I. Comentarii

Capitolul I. Noţiuni introductive

Secţiunea 1. Dreptul de proprietate privată. Noţiune şi caractere juridice

§1. Noţiune şi reglementare

§2. Caractere juridice

Secţiunea a 2‑a. Proprietatea comună – modalitate juridică a dreptului de proprietate privată

§1. Modalităţile dreptului de proprietate privată

§2. Proprietatea comună. Noţiune şi izvoare

§3. Proprietatea comună şi indiviziunea

Secţiunea a 3‑a. Formele proprietăţii comune

§1. Reglementare

§2. Proprietatea comună pe cote‑părţi (coproprietatea)

§3. Prezumţia de coproprietate

Capitolul II. Coproprietatea obişnuită

Secţiunea 1. Noţiune

§1. Definiţie şi caracteristici

§2. Cotele‑părţi ale dreptului de proprietate

Secţiunea a 2‑a. Caracterul temporar al coproprietăţii obişnuite

Secţiunea a 3‑a. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate comună pe cote‑părţi obişnuită

§1. Actele de conservare

§2. Actele de administrare

§3. Actele de dispoziţie

Secţiunea a 4‑a. Conţinutul dreptului de proprietate comună pe cote‑părţi obişnuită

§1. Exercitarea atributului posesiei

§2. Exercitarea atributului folosinţei

2.1. Ius utendi

2.2. Ius fruendi

2.2.1. Fructele naturale şi industriale

2.2.2. Fructele civile

§3. Exercitarea atributului dispoziţiei

3.1. Dispoziţia (ius abutendi)

3.1.1. Dispoziţia materială

3.1.2. Dispoziţia juridică

Secţiunea a 5‑a. Obligaţiile coproprietarilor

Secţiunea a 6‑a. Sancţiuni aplicabile actelor juridice încheiate cu nerespectarea regulii majorităţii ori unanimităţii

§1. Actele de conservare

§2. Actele de administrare

§3. Actele de dispoziţie

Secţiunea a 7‑a. Acţiunile în justiţie. Acţiunea în revendicare

Secţiunea a 8‑a. Caracterul convenţional al coproprietăţii. Contractele de administrare a coproprietăţii

Secţiunea a 9‑a. Reguli aplicabile în cazul titularilor altor drepturi reale

Capitolul III. Coproprietatea forţată

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

§1. Noţiunea de coproprietate forţată. Cazuri

1.1. Noţiune

1.2. Cazuri de proprietate forţată

§2. Regimul juridic general al proprietăţii comune pe cote‑părţi forţate

Secţiunea a 2‑a. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

§1. Consideraţii generale. Sediul materiei

§2. Noţiunea de părţi comune

§3. Atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune în reglementarea Codului civil

§4. Actele juridice privind cotele‑părţi din dreptul de coproprietate forţată

§5. Stabilirea cotelor‑părţi din dreptul de coproprietate forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

Secţiunea a 3‑a. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor

§1. Drepturile coproprietarilor

1.1. Exercitarea dreptului de folosinţă. Consideraţii generale

1.2. Restrângeri aduse exercitării atributului folosinţei asupra bunurilor principale

1.2.1. Păstrarea destinaţiei clădirii

1.2.2. Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale

1.3. Restrângeri aduse exercitării atributului dispoziţiei asupra bunurilor principale

1.4. Consideraţii cu privire la exercitarea folosinţei asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente sau din ansamblurile rezidenţiale

§2. Obligaţiile coproprietarilor

2.1. Obligaţia de conservare a clădirii

2.2. Obligaţia de a suporta cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune

2.3. Reguli aplicabile în cazul distrugerii clădirii

§3. Încetarea coproprietăţii forţate asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente având proprietari diferiţi

Secţiunea a 4‑a. Asociaţia de proprietari

Secţiunea a 5‑a. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune

§1. Consideraţii generale

§2. Prezumţii de coproprietate

2.1. Prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune

2.2. Prezumţia de coproprietate asupra zidului comun

2.3. Prezumţia de comunitate a şanţului comun

2.4. Prezumţia de comunitate a gardului comun

§3. Semnele de necomunitate

3.1. Semne de necomunitate a zidului

3.2. Semne de necomunitate a şanţului

3.3. Semne de necomunitate a gardului

§4. Dreptul de îngrădire şi obligaţia de construire a despărţiturilor comune

§5. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor asupra despărţiturilor comune

5.1. Drepturile coproprietarilor

5.1.1. Construcţii şi instalaţii aflate în legătură cu zidul comun

5.1.2. Înălţarea zidului comun

5.2. Obligaţiile coproprietarilor

§6. Dobândirea dreptului de coproprietate forţată asupra despărţiturilor comune

Secţiunea a 6‑a. Amintirile de familie

§1. Amintirile de familie – creaţie a doctrinei

§2. Noţiunea de amintiri de familie în Codul civil

§3. Regimul juridic al amintirilor de familie în Codul civil

Secţiunea a 7‑a. Consideraţii privitoare la morminte şi monumente funerare

Secţiunea a 8‑a. Proprietatea periodică

§1. Consideraţii introductive

§2. Proprietatea periodică în reglementarea Codului civil

§3. Temeiul proprietăţii periodice

§4. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate periodică

§5. Obligaţia de despăgubire şi excluderea

§6. Încetarea dreptului de proprietate periodică

Capitolul IV. Devălmăşia

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

Secţiunea a 2‑a. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie născut prin efectul legii

Secţiunea a 3‑a. Regimul juridic al actelor de conservare, de folosinţă, de administrare şi de dispoziţie privitoare la bunurile aflate în devălmăşia soţilor

§1. Codul familiei

§2. Codul civil

Secţiunea a 4‑a. Sancţiuni aplicabile actelor încheiate cu privire la bunurile comune, fără consimţământul expres al celuilalt soţ, atunci când acesta este necesar, potrivit legii

Secţiunea a 5‑a. Regimul juridic al bunurilor comune care au destinaţia de locuinţă a familiei sau de bunuri care mobilează sau decorează locuinţa familiei

§1. Noţiunea de locuinţă a familiei

§2. Actele juridice şi materiale care intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 322 alin. (1) şi (2) Cod civil

§3. Termenul de prescripţie în care poate fi exercitată acţiunea în anulare, în condiţiile art. 322 alin. (4) Cod civil

§4. Sancţiunea aplicabilă actelor de dispoziţie încheiate de un singur soţ cu privire la bunurile comune care au destinaţia de locuinţă a familiei ori de bunuri care mobilează sau decorează locuinţa familiei

4.1. Acţiunea în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 347 Cod civil

4.2. Acţiunea în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 322 alin. (4) Cod civil

4.3. Temeiul juridic al acţiunii în anulare în ipoteza în care bunul asupra căruia s‑a exercitat dreptul de dispoziţie de către un singur soţ se află în proprietate comună în devălmăşie şi are destinaţia de locuinţă a familiei

§5. Bunurile care mobilează sau decorează locuinţa familiei

Secţiunea a 6‑a. Regimul juridic al aporturilor

Secţiunea a 7‑a. Datoriile comune ale soţilor

Secţiunea a 8‑a. Încetarea şi lichidarea comunităţii potrivit dispoziţiilor Codului civil. Partajul

§1. Noţiuni introductive

§2. Partajul în timpul regimului comunităţii

§3. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie născut în temeiul unui act juridic

Capitolul V. Partajul

Secţiunea 1. Noţiunea de partaj

Secţiunea a 2‑a. Partajul în reglementarea Codului civil. Felurile partajului

Secţiunea a 3‑a. Aplicarea în timp a dispoziţiilor privind partajul

Secţiunea a 4‑a. Modalităţi de efectuare a partajului

Secţiunea a 5‑a. Consideraţii cu privire la aplicarea principiului disponibilităţii în procesele de partaj şi rolul activ al judecătorului

Secţiunea a 6‑a. Imprescriptibilitatea acţiunii de partaj şi cazuri de temporizare a acesteia

Secţiunea a 7‑a. Suspendarea partajului prin hotărâre judecătorească

Secţiunea a 8‑a. Condiţiile speciale privind capacitatea de exerciţiu

Secţiunea a 9‑a. Inadmisibilitatea partajului în cazul uzucapiunii

Secţiunea a 10‑a. Unele dispoziţii cu caracter special privitoare la datoriile născute în legătură cu bunul comun

Secţiunea a 11‑a. Reguli privitoare la executarea silită a bunului aflat în coproprietate

Secţiunea a 12‑a. Drepturile creditorilor personali ai coproprietarilor

Secţiunea a 13‑a. Efectele juridice ale partajului

§1. Caracterul partajului

§2. Strămutarea garanţiilor

§3. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune şi vicii ascunse

§4. Caracterul executoriu al hotărârii de partaj

Secţiunea a 14‑a. Desfiinţarea partajului

Partea a II‑a. Reglementare şi jurisprudenţă

Art. 631. Noţiune

Art. 632. Formele proprietăţii comune

Art. 633. Prezumţia de coproprietate

Art. 634. Întinderea cotelor-părţi

Jurisprudenţă

Art. 635. Repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari

Art. 636. Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă

Art. 637. Fructele bunului comun

Art. 638. Dreptul la restituirea cheltuielilor

Art. 639. Modul de folosire a bunului comun

Art. 640. Actele de conservare

Art. 641. Actele de administrare şi de dispoziţie

Art. 642. Sancţiunile

Jurisprudenţă

Art. 643. Acţiunile în justiţie

Art. 644. Contractele de administrare a coproprietăţii

Art. 645. Regulile aplicabile în cazul cotitularilor altor drepturi reale

Art. 646. Cazurile de coproprietate forţată

Art. 647. Regimul juridic general

Jurisprudenţă

Art. 648. Noţiune

Jurisprudenţă

Art. 649. Părţile comune

Jurisprudenţă

Art. 650. Atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune

Art. 651. Actele juridice privind cotele‑părţi

Art. 652. Stabilirea cotelor‑părţi

Art. 653. Exercitarea dreptului de folosinţă

Art. 654. Cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune

Art. 655. Obligaţia de conservare a clădirii

Art. 656. Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale

Art. 657. Regulile aplicabile în cazul distrugerii clădirii

Art. 658. Încetarea destinaţiei folosinţei comune

Art. 659. Constituirea asociaţiilor de proprietari

Jurisprudenţă

Art. 660. Prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune

Art. 661. Semnele de necomunitate Art. 662. Obligaţia de construire a despărţiturilor comune

Art. 663. Cheltuielile de întreţinere şi reparare a despărţiturilor comune

Art. 664. Construcţiile şi instalaţiile aflate în legătură cu zidul comun

Art. 665. Înălţarea zidului comun

Art. 666. Dobândirea coproprietăţii asupra despărţiturilor

Art. 667. Proprietatea comună în devălmăşie

Art. 668. Regulile aplicabile proprietăţii devălmaşe

Jurisprudenţă

Art. 669. Imprescriptibilitatea acţiunii de partaj

Jurisprudenţă

Art. 670. Felurile partajului

Art. 671. Împărţeala părţilor comune ale clădirilor

Art. 672. Convenţiile privitoare la suspendarea partajului

Art. 673. Suspendarea pronunţării partajului prin hotărâre judecătorească

Art. 674. Condiţiile speciale privind capacitatea de exerciţiu

Art. 675. Inadmisibilitatea partajului în cazul uzucapiunii

Art. 676. Regulile privitoare la modul de împărţire

Art. 677. Datoriile născute în legătură cu bunul comun

Art. 678. Executarea silită privitoare la bunul comun

Jurisprudenţă

Art. 679. Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului

Art. 680. Efectele juridice ale partajului

Jurisprudenţă

Art. 681. Opozabilitatea unor acte juridice

Art. 682. Strămutarea garanţiilor

Art. 683. Garanţia pentru evicţiune şi vicii ascunse

Art. 684. Desfiinţarea partajului

Art. 685. Înstrăinarea bunurilor atribuite

Art. 686. Regulile aplicabile bunurilor aflate în coproprietate şi în devălmăşie

Art. 687. Proprietatea periodică

Art. 688. Temeiul proprietăţii periodice

Art. 689. Valabilitatea actelor încheiate de coproprietar

Art. 690. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor

Art. 691. Obligaţia de despăgubire şi excluderea

Art. 692. Încetarea proprietăţii periodice

Bibliografie selectivă

Index

Titlul cartii: Proprietatea comuna. Comentariile Codului civil. Art. 631-692 | Autor: Simona Gina Pietreanu
Numele autorului/lor: Simona Gina Pietreanu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 13 Martie 2015
Numar de pagini: 360
ISBN: 978-606-522-890-0
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 49
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 16 Mar 2015

Cartea Proprietatea comuna. Comentariile Codului civil. Art. 631-692 prezinta pe larg cele mai importante cazuri de coproprietate fortata care, in mod traditional, erau astfel calificate. De asemenea, sunt analizate regimul juridic al amintirilor de familie si regimul juridic obligatoriu al proprietatii periodice, consacrata printre cazurile de coproprietate fortata, solutie care pare a fi judicioasa.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker