Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept civil. Drepturile reale principale | Actualizare: 1 februarie 2015 | Autor: Corneliu Birsan

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

1. Precizări preliminare. Parte integrantă a ştiinţei dreptului, ştiinţa dreptului civil operează cu noţiuni din care ea însăşi este constituită. Analiza lor permite cunoaşterea şi dezvoltarea acestei importante ramuri a sistemului român de drept care este dreptul civil. Una dintre aceste noţiuni este şi aceea de patrimoniu.

În dreptul civil, noţiunea de patrimoniu are un sens tehnic şi precis, sens pe care ne propunem a-l determina în cele ce urmează. Dar, aşa cum se întâmplă adeseori, suntem în prezenţa unei noţiuni care, cu înţelesuri specifice, este întâlnită şi în alte ramuri ale dreptului. Bunăoară, în dreptul internaţional public se vorbeşte despre patrimoniul comun al umanităţii, ce are ca obiect marea liberă, precum şi resursele minerale, solide, lichide ori gazoase in situ, care se găsesc pe fundul mărilor sau în subsolul acestora, inclusiv nodulii polimetalici. Este evident că noţiunea de patrimoniu astfel folosită are în vedere totalitatea acestor resurse şi marea liberă, ele aparţinând întregii umanităţi.

În legislaţia noastră de drept civil s-au făcut şi se fac adeseori referiri la noţiunea de patrimoniu. Deşi vom reveni imediat asupra acestei probleme, trebuie să evidenţiem că, potrivit art. 31 alin. (1) NCC, situat în materia persoanelor, orice persoană fizică sau juridică este titulara unui patrimoniu, ce include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia.

De asemenea, noţiunea de patrimoniu este utilizată în diverse acte normative speciale, prin care se determină regimul juridic al unor anumite categorii de bunuri, adoptate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil. Astfel, art. 1 alin. (2) din Legea nr. 182 din 20 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, dispune că ansamblul bunurilor ce reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie, precum şi toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali, bunuri identificate ca atare, constituie patrimoniul cultural naţional, indiferent de regimul de proprietate asupra acestor bunuri.

(...)

Pretul nostru: 79.00 Lei (RON)
Cantitate:
Cuprins
Capitolul I. Patrimoniul. Noţiune. Caractere juridice. Funcţii
Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu
Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului 
Secţiunea a 3-a. Funcţiile patrimoniului 
Capitolul al II-lea. Drepturile reale şi drepturile de creanţă. Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale 
Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă 
Secţiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare 
Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale 
Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiţie. Caractere juridice. Conţinut. Condiţii generale de exercitare
 
Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate
Secţiunea a 2-a. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 
Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privată 
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Definiţie 
Secţiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privată 
§1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privată 
§2. Persoanele juridice de drept privat
§3. Statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privată
Secţiunea a 3-a. Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată
§1. Consideraţii generale 
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată
2.1. Reglementare. Precizări prealabile. Clasificări
2.2. Limitele materiale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată 
2.3. Limitele juridice ale exerciţiului dreptului de proprietate privată 
2.3.1. Consideraţii generale. Clasificări 
2.3.2. Limitele legale 
2.3.3. Limitele convenţionale 
2.3.4. Limitele judiciare 
2.3.5. Alte limite ale exerciţiului dreptului de proprietate privată 
Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privată 
§1. Consideraţii generale 
§2. Regimul juridic al realizării şi al desfiinţării construcţiilor 
§3. Dobândirea de locuinţe şi alte spaţii în proprietate privată
§4. Circulaţia juridică a construcţiilor 
§5. Regimul folosinţei terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol 
§6. Circulaţia juridică a terenurilor 
§7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul naţional cultural
§8. Limitări temporare sau definitive ale folosinţei unor bunuri în situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri 
Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
§1. Principii generale
§2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate privată
Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publică 
Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare 
Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de proprietate publică. Subiectele, conţinutul şi obiectul său 
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică şi limitele exercitării sale
§1. Caractere juridice
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică 
Secţiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică 
§1. Precizări preliminare 
§2. Dreptul de administrare 
§3. Concesionarea bunurilor proprietate publică
§4. Închirierea bunurilor proprietate publică 
§5. Darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică 
Secţiunea a 5-a. Încetarea dreptului de proprietate publică 
Capitolul al VI-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Enumerare 
Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună pe cote-părţi
§1. Consideraţii generale 
§2. Coproprietatea obişnuită 
§3. Coproprietatea forţată 
Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună în devălmăşie 
Secţiunea a 4-a. Încetarea proprietăţii comune
Secţiunea a 5-a. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie 
Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică 
Capitolul al VII-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate 
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie 
§1. Dreptul de superficie în sistemul anterior intrării în vigoare a noului Cod civil 
§2. Dreptul de superficie în noul Cod civil
Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct 
§1. Definiţie. Caractere juridice. Constituire. Obiect 
§2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar
2.1. Drepturile uzufructuarului
2.2. Drepturile nudului proprietar 
2.3. Obligaţiile uzufructuarului 
2.4. Obligaţiile nudului proprietar 
2.5. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar în unele situaţii speciale
§3. Stingerea uzufructului
Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie
Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute
§1. Consideraţii generale
§2. Clasificarea servituţilor 
§3. Constituirea servituţilor 
§4. Exercitarea servituţilor. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor 
§5. Stingerea servituţilor 
Capitolul al VIII-lea. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale
Secţiunea 1. Consideraţii generale 
Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate privată
§1. Definiţie. Caracterizare generală 
§2. Categorii ale acţiunii în revendicare 
Secţiunea a 3-a. Regimul juridic comun al acţiunii în revendicare
§1. Precizări prealabile 
§2. Acţiunea în revendicare imobiliară 
§3. Acţiunea în revendicare mobiliară
§4. Efectele acţiunii în revendicare 
Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale de apărare a dreptului de proprietate privată şi a dezmembrămintelor sale 
§1. Acţiunea negatorie 
§2. Acţiunile confesorii 
§3. Acţiunea în grăniţuire 
Secţiunea a 5-a. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice
§1. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică
§2. Acţiunea în revendicare a drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică 
Capitolul al IX-lea. Posesia 
Secţiunea 1. Noţiuni generale 
Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei 
§1. Dobândirea posesiei 
§2. Pierderea posesiei
Secţiunea a 3-a. Viciile posesiei 
§1. Consideraţii generale
§2. Discontinuitatea posesiei 
§3. Violenţa
§4. Clandestinitatea 
§5. Precaritatea
Secţiunea a 4-a. Efectele posesiei 
§1. Consideraţii generale 
§2. Posesia creează o prezumţie de proprietate 
§3. Protejarea posesiei prin acţiunile posesorii
Capitolul al X-lea. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale 
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale 
§1. Consideraţii generale 
§2. Accesiunea imobiliară naturală 
§3. Accesiunea imobiliară artificială 
3.1. Accesiunea imobiliară artificială în fostul Cod civil 
3.2. Accesiunea imobiliară artificială în noul Cod civil 
3.2.1. Principii generale
3.2.2. Realizarea de lucrări cu materialele altei persoane
3.2.3. Realizarea de lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane 
3.2.4. Realizarea de lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane
3.2.5. Înţelesul unor termeni şi dispoziţii legale speciale privitoare la accesiunea imobiliară artificială 
§4. Accesiunea mobiliară
Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca mod de dobândire a drepturilor reale 
§1. Consideraţii generale 
§2. Uzucapiunea în sistemul fostului Cod civil de la 1864 
2.1. Felurile uzucapiunii 
2.2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii
2.3. Efectele uzucapiunii
2.4. Uzucapiunea în regimul de carte funciară reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938 
§3. Uzucapiunea în noul Cod civil 
3.1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară 
3.2. Uzucapiunea imobiliară tabulară 
3.3. Dispoziţii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare extratabulare şi celei tabulare 
3.4. Uzucapiunea bunurilor mobile 
Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă
§1. Consideraţii generale
§2. Condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă 
§3. Situaţia dobândirii bunului mobil pierdut ori furat
§4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC 
Secţiunea a 5-a. Dobândirea proprietăţii fructelor de către posesorul de bună-credinţă 
§1. Consideraţii generale 
§2. Condiţiile şi justificarea dobândirii fructelor de către posesorul de bună-credinţă. Situaţia posesorului de rea-credinţă
Secţiunea a 6-a. Ocupaţiunea, tradiţiunea şi hotărârea judecătorească
§1. Ocupaţiunea 
§2. Tradiţiunea (predarea materială) ca mod de dobândire a drepturilor reale
§3. Hotărârea judecătorească, mod de dobândire a drepturilor reale
Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobândirii drepturilor reale imobiliare
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliară 
§1. Sistemul de publicitate imobiliară al transcripţiunilor şi inscripţiunilor
§2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciară 
Secţiunea a 3-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996 
Secţiunea a 4-a. Publicitatea imobiliară în sistemul noului Cod civil 
§1. Consideraţii generale 
§2. Înscrierea drepturilor tabulare 
§3. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice în cartea funciară 
§4. Rectificarea înscrierilor de carte funciară 
Index 
Titlul cartii: Drept civil. Drepturile reale principale | Actualizare: 1 februarie 2015 | Autor: Corneliu Birsan
Numele autorului/lor: Corneliu Birsan
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 12 Martie 2015
Numar de pagini: 504
ISBN: 978-606-27-0212-0
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 79.00
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 16 Mar 2015

Aceasta a 2-a editie a fost revizuita si actualizata la nivelul anului 2015, fiind avute in vedere ultimele modificari ale legislatiei speciale mentionate in cuprinsul cursului, precum si doctrina si solutiile recente din practica judiciara.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker