Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul succesoral - Curs universitar (Editia a V-a) | Autor: Dumitru C. Florescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

La elaborarea acestei lucrări au fost avute în vedere dispoziţiile Noului Cod civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009), republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011 şi ale Noului Cod de procedură civilă (Legea nr. 134 din 1 iulie 2010), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, republicat în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012, precum şi doctrina, legislaţia şi jurisprudenţa publicate până la data de 1 august 2014.

Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă (art. 953 C. civ.).

Patrimoniul unei persoane fizice – totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale şi bunurilor care aparţin acesteia – este însoţitorul permanent al persoanei pe parcursul întregii sale existenţe.

Patrimoniul (activul şi pasivul patrimonial) nu dispare odată cu încetarea din viaţă a persoanei fizice, el este o realitate faptică în căutarea unui subiect de drept căruia să îi fie atribuit.

Prin urmare nu poate exista patrimoniu fără titular.

Dreptul succesoral oferă soluţia juridică a transmiterii patrimoniului unei persoane fizice la decesul acesteia

Pretul nostru: 50.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

LISTA DE ABREVIERI

TITLUL I CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA

CAPITOLUL I. Noţiuni generale

Secţiunea I. Terminologie

§ 1. Noţiunea de moştenire

§ 2. Noţiunea de moştenire

§ 3. Defunctul (de cujus)

§ 4. Moştenitor sau succesor

Secţiunea a II-a. Felurile moştenirii

CAPITOLUL II. Caracterele juridice ale moştenirii

Secţiunea I. Enumerarea caracterelor juridice ale moştenirii

Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale moştenirii

§ 1. Este o transmitere pentru cauză de moarte

§ 2. Este o transmitere universală sau cu titlu universal

§ 3. Este o transmitere unitară

§ 4. Transmiterea moştenirii este indivizibilă

CAPITOLUL III. Deschiderea moştenirii

Secţiunea I. Noţiuni generale

Secţiunea a II-a. Data deschiderii moştenirii

Secţiunea a III-a. Locul deschiderii moştenirii

Secţiunea a IV-a. Legea aplicabilă moştenirii

§ 1. Conflictul în timp al legilor succesorale

§ 2. Conflictul în spaţiu al legilor succesorale

CAPITOLUL IV. Condiţiile generale pentru a moşteni

Secţiunea I. Capacitatea succesorală

§ 1. Noţiunea de capacitate succesorală

§ 2. Persoanele care au capacitate succesorală

§ 3. Persoanele care nu au capacitate succesorală

Secţiunea a II-a. Vocaţia (chemarea) la moştenire

Secţiunea a III-a. Inexistenţa nedemnităţii succesorale

Secţiunea a IV-a. Inexistenţa dezmoştenirii succesibilului

TITLUL II DEVOLUŢIUNEA LEGALĂ A MOŞTENIRII

CAPITOLUL I. Reguli generale ale devoluţiunii legale a moştenirii

Secţiunea I. Noţiunea şi condiţiile dreptului de moştenire legală

§ 1. Noţiunea devoluţiunii legale a moştenirii. Enumerarea condiţiilor moştenirii legale

§ 2. Capacitatea succesorală

§ 3. Vocaţia succesorală legală

§ 4. Inexistenţa nedemnităţii succesorale

Secţiunea a II-a. Principiile generale ale devoluţiunii legale. Excepţii

§ 1. Principii generale

§ 2. Reprezentarea succesorală

CAPITOLUL II. Reguli speciale privind diferitele categorii de moştenitori legali

Secţiunea I. Soţul supravieţuitor al defunctului

§ 1. Noţiuni generale

§ 2. Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor

§ 3. Dreptul succesoral special al soţului supravieţuitor asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic

§ 4. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor

Secţiunea a II-a. Clasele de moştenitori legali

§ 1. Clasa I de moştenitori legali: descendenţii defunctului

§ 2. Clasa a II-a de moştenitori legali: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi

§ 3. Clasa a III-a de moştenitori legali: ascendenţii ordinari .

§ 4. Clasa a IV-a de moştenitori legali: colateralii ordinari

Teste grilă

TITLUL III DEVOLUŢIUNEA TESTAMENTARĂ A MOŞTENIRII

CAPITOLUL I. Testamentul

Secţiunea I. Noţiunea de testament. Condiţii de validitate

§ 1. Definiţia, caracterele juridice şi cuprinsul testamentului

§ 2. Condiţii de fond pentru validitatea testamentului

§ 3. Condiţii generale de formă pentru validitatea testamentului

§ 4. Legea aplicabilă testamentului

Secţiunea a II-a. Diferite feluri de testamente

§ 1. Condiţii speciale de formă. Noţiuni generale

§ 2. Testamentele ordinare

§ 3. Testamentele privilegiate

§ 4. Alte forme testamentare

CAPITOLUL II. Regimul juridic al principalelor dispoziţii testamentare

Secţiunea I. Legatul

§ 1. Noţiunea. Condiţii cerute pentru existenţa legatului

§ 2. Clasificarea legatelor

§ 3. Ineficacitatea legatelor

Secţiunea a II-a. Dezmoştenirea

§ 1. Noţiunea de dezmoştenire

§ 2. Felurile dezmoştenirii

Secţiunea a III-a. Execuţiunea testamentară

§ 1. Noţiunea şi natura juridică a execuţiunii testamentare

§ 2. Funcţiile şi puterile executorului testamentar

§ 3. Încetarea execuţiunii testamentare

CAPITOLUL III. Limitele dreptului de a dispune prin act juridic de moştenire

Secţiunea I. Noţiuni generale

Secţiunea a II-a. Interzicerea actelor juridice asupra unei moşteniri nedeschise

§ 1. Noţiunea de act juridic asupra unei moşteniri nedeschise

§ 2. Sancţiunea actelor juridice asupra unei moşteniri nedeschise

Secţiunea a III-a. Interzicerea substituţiilor fideicomisare

§ 1. Noţiunea de substituţie fideicomisară

§ 2. Condiţiile necesare pentru existenţa substituţiei fideicomisare

§ 3. Sancţiunea substituţiei fideicomisare

Secţiunea a IV-a. Rezerva succesorală

§ 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă. Noţiuni

§ 2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale

§ 3. Moştenitorii rezervatari

§ 4. Calculul rezervei şi al cotităţii disponibile .

§ 5. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă .

§ 6. Reducţiunea liberalităţilor excesive

§ 7. Raportul donaţiilor

§ 8. Căi de realizare a raportului donaţiilor. Prescripţia dreptului la acţiunea prin care se cere raportul donaţiilor

§ 9. Raportul datoriilor

Teste grilă

TITLUL IV MOŞTENIREA VACANTĂ

§ 1. Noţiunea de moştenire vacantă

§ 2. Cine culege moştenirea vacantă?

§ 3. Natura juridică a drepturilor succesorale asupra moştenirii vacante

§ 4. Procedura declarării vacanţei succesorale

Teste grilă

TITLUL V TRANSMISIUNEA MOŞTENIRII

CAPITOLUL I. Dreptul de opţiune succesorală

Secţiunea I. Noţiuni generale

§ 1. Noţiunea de opţiune succesorală

§ 2. Subiectele dreptului de opţiune succesorală

§ 3. Actul de opţiune succesorală. Caractere juridice

§ 4. Condiţiile de validitate ale actului de opţiune succesorală

§ 5. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală

§ 6. Suspendarea termenului de opţiune succesorală şi repunerea în termenul de opţiune succesorală

§ 7. Efectele împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală

§ 8. Inventarul bunurilor succesorale

Secţiunea a II-a. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală

§ 1. Acceptarea moştenirii

§ 2. Renunţarea la moştenire

CAPITOLUL II. Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii

Secţiunea I. Obiectul transmisiunii

Secţiunea a II-a. Transmisiunea activului moştenirii

Secţiunea a III-a. Transmisiunea pasivului moştenirii

CAPITOLUL III. Sezina

Secţiunea I. Noţiuni generale

Secţiunea a II-a. Moştenitorii sezinari

Secţiunea a III-a. Dobândirea sezinei de către moştenitorii nesezinari

§ 1. Dobândirea sezinei de către moştenitorii legali nesezinari

§ 2. Intrarea legatarului universal în stăpânirea moştenirii

§ 3. Intrarea legatarului cu titlu universal în stăpânirea moştenirii

§ 4. Predarea legatului cu titlu particular

CAPITOLUL IV. Procedura succesorală notarială. Certificatul de moştenitor. Petiţia de ereditate

Secţiunea I. Procedura succesorală notarială

§ 1. Cererea de deschidere a procedurii succesorale notariale. Competenţa de soluţionare

§ 2. Dezbaterea succesorală notarială

§ 3. Lichidarea pasivului succesoral

§ 4. Încheierea finală a procedurii succesorale. Emiterea certificatului de moştenitor

Secţiunea a II-a. Certificatul de moştenitor. Funcţii. Putere doveditoare

Secţiunea a III-a. Petiţia de ereditate

Teste grilă

TITLUL VI INDIVIZIUNEA ŞI PARTAJUL SUCCESORAL

CAPITOLUL I. Indiviziunea succesorală

Secţiunea I. Noţiuni generale

Secţiunea a II-a. Regimul juridic al indiviziunii succesorale

CAPITOLUL II. Partajul succesoral

Secţiunea I. Noţiunea şi condiţiile de fond ale partajului

§ 1. Noţiunea partajului succesoral

§ 2. Condiţiile generale de fond ale partajului succesoral

Secţiunea a II-a. Obiectul partajului succesoral

Secţiunea a III-a. Formele partajului succesoral

§ 1. Partajul succesoral voluntar

§ 2. Partajul succesoral judiciar

Secţiunea a IV-a. Efectele partajului succesoral

Secţiunea a V-a. Obligaţia de garanţie între moştenitorii coindivizari născută din partajul succesoral

Secţiunea a VI-a. Desfiinţarea partajului succesoral

Secţiunea a VII-a. Drepturile creditorilor personali ai coindivizarilor cu privire la partajul succesoral (intervenţia la partaj)

CAPITOLUL III. Partajul de ascendent

Secţiunea I. Noţiunea de partaj de ascendent

Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate

§ 1. Condiţii de formă

§ 2. Condiţii de fond

Secţiunea a III-a. Efectele partajului de ascendent

§ 1. Efectele partajului-donaţie

§ 2. Efectele partajului de ascendent testamentar

§ 3. Ineficacitatea partajului de ascendent

Teste grilă

TITLUL VII MODELE DE ACTE NOTARIALE ŞI ACŢIUNI ÎN JUSTIŢIE FOLOSITE ÎN MATERIE SUCCESORALĂ

BIBLIOGRAFIE

Titlul cartii: Dreptul succesoral - Curs universitar (Editia a V-a) | Autor:
Numele autorului/lor: Dumitru C. Florescu
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Februarie 2015
Numar de pagini: 352
ISBN: 978-606-673-469-1
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 50
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 24 Feb 2015

Lucrarea „Dreptul succesoral. Editia a V-a” are si o utilitate practica, prin prisma faptului ca ofera practicienilor din domeniu modele de acte juridice necesare in procedura succesorala.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker