Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Codul muncii comentat. Editia a VI-a, 2015 | Autor: Alexandru Ticlea

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Art. 1. – (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

(2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. 

COMENTARIU

Textul se referă la domeniul de aplicare rationae materiae.

Alin. (1) al acestui articol a fost modificat prin Legea nr. 40/2011, sintagma „totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă” fiind înlocuită cu „domeniul raporturilor de muncă”.

Raţiunea acestei modificări constă în aceea că Legea nr. 53/2003 – Codul muncii nu reglementează „totalitatea” raporturilor individuale de muncă, iar cele colective fac obiectul unui alt act normativ – Legea dialogului social nr. 62/2011.

În plus, Codul muncii – care poate fi considerat o lege a contractului individual de muncă, reglementează, dar numai la nivelul unor principii generale:

– modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă (inspecţia muncii, prevăzută în Titlul X, art. 237-240);

– jurisdicţia muncii, (Titlul XII, art. 266-275);

– formarea profesională (Titlul VI, art. 192 – 210);

Desigur, indicat era ca normele cuprinse în Legea nr. 62/2011 să fie încorporate în Codul muncii. S-ar fi eliminat astfel paralelismele nejustificate şi contrarietatea dintre unele norme ale celor două reglementări.

În temeiul art. 1 alin. (2), dispoziţiile Codului muncii sunt aplicabile şi altor categorii de raporturi în măsura în care legile speciale aplicabile nu conţin norme specifice derogatorii. Este cazul, de exemplu, al raporturilor juridice privind personalul didactic, personalul diplomatic şi consular, chiar şi ca excepţie, al raporturilor de serviciu ale funcţionarii publici, cei parlamentari etc.

Aşadar, Codul muncii este un drept comun pentru aceste raporturi.

Pretul nostru: 55.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Cuvânt înainte

LEGEA NR. 53/2003 - CODUL MUNCII -

TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I. Domeniul de aplicare

Capitolul II. Principii fundamentale

TITLUL II. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II. Executarea contractului individual de muncă

Capitolul III. Modificarea contractului individual de muncă

Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V. Încetarea contractului individual de muncă

Secţiunea 1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Secţiunea a 2-a. Concedierea

Secţiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

Secţiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

Secţiunea a 5-a. Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor colective

Secţiunea a 6-a. Dreptul la preaviz

Secţiunea a 7-a. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale

Secţiunea a 8-a. Demisia

Capitolul VI. Contractul individual de muncă pe durată determinată

Capitolul VII. Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul VIII. Contractul individual de muncă cu timp parţial

Capitolul IX. Munca la domiciliu

TITLUL III. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

Capitolul I. Timpul de muncă

Secţiunea 1. Durata timpului de muncă

Secţiunea a 2-a. Munca suplimentară

Secţiunea a 3-a. Munca de noapte

Secţiunea a 4-a. Norma de muncă

Capitolul II. Repausuri periodice

Secţiunea 1. Pauza de masă şi repausul zilnic

Secţiunea a 2-a. Repausul săptămânal

Secţiunea a 3-a. Sărbătorile legale

Capitolul III. Concediile

Secţiunea 1. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Secţiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesională

TITLUL IV. SALARIZAREA

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Capitolul III. Plata salariului

Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Capitolul V. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia

TITLUL V. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Capitolul I. Reguli generale

Capitolul II. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Capitolul III. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

TITLUL VI. FORMAREA PROFESIONALĂ

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de muncă

TITLUL VII. DIALOGUL SOCIAL

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul III. Reprezentanţii salariaţilor

Capitolul IV. Patronatul

TITLUL VIII. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Greva

TITLUL X. INSPECŢIA MUNCII

TITLUL XI. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Capitolul I. Regulamentul intern

Capitolul II. Răspunderea disciplinară

Capitolul III. Răspunderea patrimonială

Capitolul IV. Răspunderea contravenţională

Capitolul V. Răspunderea penală

TITLUL XII. JURISDICŢIA MUNCII

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa materială şi teritorială

Capitolul III. Reguli speciale de procedură

TITLUL XIII. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

ANEXE

 • Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 • Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu
 • Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare - Extras 
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată prin Legea nr. 259/2013
 • Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • Hotărârea Guvernului nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară .
 • Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
 • Norme metodologice din 29 aprilie 2011 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, aprobate prin Ordinul nr. 1439/2011
 • Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă 
Titlul cartii: Codul muncii comentat. Editia a VI-a, 2015 | Autor: Alexandru Ticlea
Numele autorului/lor: Alexandru Ticlea
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Februarie 2015
Numar de pagini: 508
ISBN: 978-606-673-525-4
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 55
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 19 Feb 2015

Lucrarea de fata a fost actualizata, avand in vedere, in primul rand, modificarile Codului muncii intervenite prin Legea nr. 12/2015. In al doilea rand, au fost aduse imbunatatiri unor comentarii in considerarea deciziilor Curtii Constitutionale, a solutiilor din practica judiciara, precum si a teoriilor doctrinare

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

eXTReMe Tracker