Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept procesual penal. Partea generala. Curs universitar | Autori: Mihai Olariu, Catalin Marin

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

2. Fazele procesului penal român

2.1. Noţiunea de ,,fază procesuală”

Fazele procesului penal constituie diviziuni ale acestuia, care înglobează un complex de activităţi, desfăşurate în mod succesiv, progresiv şi coordonat, având un obiect propriu şi urmând să se finalizeze cu soluţii proprii5 . Noţiunea de fază procesuală nu se confundă cu cea de stadiu procesual.

În acest sens, stadiile procesuale reprezintă trepte diferite de desfăşurare a procesului penal, în cadrul etapelor distincte pe care acesta le parcurge. După cum, pe bună dreptate s-a arătat în literatura juridică, stadiile procesuale reprezintă subîmpărţiri ale etapelor de derulare a procesului penal care au o funcţie proprie, alcătuind, în cadrul activităţilor principale, un mănunchi unitar de activităţi (de exemplu, în judecata în căile de atac, etapă a fazei de judecată, pot fi utilizate succesiv mai multe căi de atac – apelul, recursul în casaţie, contestaţia în anulare, revizuirea – fiecare dintre acestea reprezentând un stadiu procesual).

Compartimentarea procesului penal în anumite faze procesuale se regăseşte în cadrul legislaţiilor moderne, istoria procesului penal consemnând, însă, şi construcţii procesuale în care nu este prezentă o astfel de structură. În acest sens, sistemul acuzatorial era caracterizat prin libertatea producerii (în sensul de administrare) probelor, oralitatea şi publicitatea judecăţii.

Iniţiativa procesului revenea acuzatorului (acesta fiind victima infracţiunii sau oricare altă persoană), căruia îi revenea obligaţia de a aduce probele, învinuitul având dreptul la contraprobe. Probele şi contraprobele erau discutate oral într-o procedură publică, instanţa de judecată având un rol pasiv, limitându-se la soluţionarea cauzei penale pe baza probelor prezentate. Acest sistem a funcţionat, în mai multe variante, în antichitate, precum şi în prima parte a Evului Mediu

Pretul nostru: 40.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Prefaţă

Capitolul I. Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal

Secţiunea I. Procesul penal – mijloc de înfăptuire a justiţiei penale

1. Noţiunea de proces penal

2. Fazele procesului penal român

2.1. Noţiunea de ,,fază procesuală”

2.2. Noul model de proces penal

2.3. Forme atipice ale procesului penal român

Secţiunea a II-a. Dreptul procesual penal – parte a arhitecturii sistemului de drept

1. Noţiunea, obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal

1.1. Aspecte privind noţiunea de ,,drept procesual penal”

1.2. Obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal

2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri ale dreptului

Secţiunea a III-a. Faptele şi raporturile juridice de drept procesual penal

1. Faptele juridice procesual penale. Noţiune şi clasificare

2. Raportul juridic procesual penal. Noţiune, structură şi trăsături caracteristice

Secţiunea a IV-a. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal român

1. Aspecte privind noţiunea de izvor de drept procesual penal

2. Izvoare juridice de drept procesual penal

Secţiunea a V-a. Interpretarea normelor juridice procesual penale

1. Aspecte introductive

2. Felul interpretării

Secţiunea a VI-a. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu şi timp

1. Aspecte preliminare

2. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu

2.1. Consideraţii preliminare

2.2. Principiul teritorialităţii legii procesual penale

3. Aplicarea legii procesual penale române în timp

3.1. Aspecte preliminare

3.2. Principiul activităţii legii procesual penale române

Capitolul al II-lea. Principiile aplicării legii procesuale penale române

Secţiunea I. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române

1. Noţiunea de ,,principiu fundamental al aplicării legii procesuale penale”

2. Sistemul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române

Secţiunea a II-a. Conţinutul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române

1. Principiul legalităţii procesului penal

2. Principiul separării funcţiilor judiciare

2.1. Funcţiile judiciare

2.2. Funcţia de urmărire penală

2.3. Funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală

2.4. Funcţia de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată

2.5. Funcţia de judecată

3. Principiul prezumţiei de nevinovăţie

4. Principiul aflării adevărului

5. Ne bis in idem

6. Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale

7. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

7.1. Aspecte introductive

7.2. Caracterul echitabil al procesului penal

7.3. Noţiunea de ,,termen rezonabil”

8. Dreptul la libertate şi siguranţă

9. Dreptul la apărare

10. Principiul respectării demnităţii umane

11. Principiul respectării vieţii private

12. Desfăşurarea procedurilor penale în limba română. Dreptul la asistenţă gratuită din partea unui interpret

13. Principiul egalităţii persoanelor în procesul penal

Capitolul al III-lea. Participanţii în procesul penal

Secţiunea I. Aspecte generale privind participanţii în procesul penal

Secţiunea a II-a. Organele judiciare – participanţi în procesul penal

1. Instanţele judecătoreşti

1.1. Consideraţii preliminare

1.2. Noţiunea şi rolul instanţelor judecătoreşti

1.3. Organizarea instanţelor judecătoreşti

1.4. Compunerea completului de judecată

1.4.1. Aspecte generale privind alcătuirea şi modul de lucru al completelor de judecată

1.4.2. Numărul de judecători din completele de judecată

1.4.2.1. Aspecte preliminare

1.4.2.2. Numărul de judecători din completele de judecată constituite la instanţele civile

1.4.2.3. Numărul de judecători din completele de judecată constituite la instanţele militare

1.4.2.4. Numărul de judecători din completele de judecată constituite la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

1.5. Statutul judecătorilor

2. Ministerul Public

2.1. Aspecte preliminare

2.2. Principiile în conformitate cu care îşi desfăşoară activitatea Ministerul Public

2.3. Organizarea Ministerului Public

2.4. Atribuţiile Ministerului Public

2.5. Statutul procurorilor

3. Organele de cercetare penală

3.1. Aspecte preliminare

3.2. Organizarea şi funcţionarea organelor de cercetare penală

3.2.1. Organele de cercetare ale poliţiei judiciare.

3.2.2. Organele de cercetare penală speciale

Secţiunea a III-a. Subiecţii procesuali principali

1. Aspecte preliminare

2. Suspectul

3. Persoana vătămată

Secţiunea a IV-a. Părţile în procesul penal

1. Aspecte introductive

2. Inculpatul

3. Partea civilă

4. Partea responsabilă civilmente

Secţiunea a V-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali

1. Succesorii

2. Reprezentanţii

3. Substituiţii procesuali

Secţiunea a VI-a. Avocatul – participant în procesul penal

1. Aspecte introductive

2. Calitatea de avocat

3. Modalităţile prin care avocatul participă la desfăşurarea procesului penal

3.1. Aspecte preliminare

3.2. Asistenţa juridică

3.3. Reprezentarea

3.4. Consultarea dosarului penal

4. Drepturile şi obligaţiile avocatului în cadrul procesului penal

Capitolul al IV-lea. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea I. Aspecte introductive privind acţiunile în justiţie

1. Succintă privire asupra noţiunii de ,,acţiune în justiţie”

2. Factorii acţiunii în justiţie

Secţiunea a II-a. Acţiunea penală

1. Noţiunea de ,,acţiune penală” .

2. Obiectul şi subiecţii acţiunii penale

3. Trăsăturile acţiunii penale

4. Etapele desfăşurării acţiunii penale

4.1. Punerea în mişcare a acţiunii penale

4.2. Exercitarea acţiunii penale

4.3. Stingerea acţiunii penale

4.3.1. Aspecte preliminare

4.3.2. Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

4.3.2.1. Aspecte generale

4.3.2.2. Cazurile în care acţiunea penală se stinge ca urmare a lipsei de temei

4.3.2.3. Soluţii

4.3.2.4. Cazurile în care acţiunea penală se stinge ca urmare a lipsei de obiect

4.3.2.5. Soluţii

4.4. Continuarea procesului penal la solicitarea suspectului sau inculpatului

Secţiunea a III-a. Acţiunea civilă în procesul penal

1. Noţiunea, factorii şi condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal

1.1. Noţiunea de ,,acţiune civilă în procesul penal”

1.2. Factorii acţiunii civile în procesul penal

1.3. Condiţiile necesare pentru exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal

2. Trăsăturile acţiunii civile în procesul penal

3. Exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal

3.1. Dreptul de opţiune al persoanei prejudiciate prin săvârşirea infracţiunii

3.2. Exercitarea acţiunii civile din oficiu

3.3. Exercitarea acţiunii civile la instanţa civilă

3.4. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă

3.5. Soluţii cu privire la acţiunea civilă exercitată în procesul penal

Capitolul al V-lea. Competenţa în materie penală

Secţiunea I. Noţiunea şi formele competenţei

1. Noţiunea de ,,competenţă”

2. Formele competenţei în materie penală

2.1. Aspecte generale privind formele competenţei

2.2. Formele fundamentale ale competenţei

2.2.1. Competenţa funcţională (ratione officii)

2.2.2. Competenţa materială (ratione materiae)

2.2.3. Competenţa teritorială (ratione loci)

2.3. Formele subsidiare ale competenţei

2.3.1. Competenţa personală (ratione personae)

2.3.2. Competenţa specială

2.3.3. Competenţa excepţională

Secţiunea a II-a. Competenţa funcţională, materială şi personală a instanţelor judecătoreşti

1. Competenţa instanţelor civile

1.1. Competenţa judecătoriei

1.2. Competenţa tribunalului

1.3. Competenţa curţii de apel

2. Competenţa instanţelor militare

2.1. Competenţa tribunalului militar

2.2. Competenţa curţii militare de apel

3. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Secţiunea a III-a. Instituţii legate de competenţa în materie penală

1. Prorogarea de competenţă

1.1. Consideraţii preliminare

1.2. Cauzele de reunire

1.2.1. Reunirea obligatorie a cauzelor

1.2.2. Reunirea facultativă a cauzelor

1.2.3. Aspecte procedurale în privinţa reunirii cauzelor

1.2.4. Disjungerea

1.3. Chestiunile prealabile

1.4. Schimbarea calificării faptei

1.5. Schimbarea încadrării juridice a faptei

2. Declinarea de competenţă, conflictul de competenţă şi excepţia de necompetenţă

2.1. Declinarea de competenţă

2.2. Conflictul de competenţă

2.3. Excepţia de necompetenţă

3. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea

3.1. Consideraţii preliminare

3.2. Incompatibilitatea subiecţilor oficiali din cadrul organelor judiciare

3.2.1. Incompatibilitatea judecătorului

3.2.2. Incompatibilitatea procurorului

3.2.3. Incompatibilitatea organului de cercetare penală

3.2.4. Incompatibilitatea magistratului-asistent sau a grefierului de şedinţă

3.2.5. Incompatibilitatea expertului

3.3. Remediile procesuale ale incompatibilităţii

3.3.1. Abţinerea

3.3.2. Recuzarea

4. Strămutarea cauzelor penale

4.1. Noţiune şi cazuri

4.2. Aspecte procedurale

5. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

6. Trimiterea cauzei la un alt parchet

Capitolul VI. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

Secţiunea I. Probele

1. Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor în cadrul procesului penal

1.1. Noţiunea şi importanţa probelor în procesul penal

1.2. Clasificarea probelor

2. Obiectul probei

2.1. Aspecte privind noţiunea de obiect al probei

2.2. Faptele sau împrejurările care trebuie dovedite

2.3. Faptele sau împrejurările care pot fi dovedite

2.4. Faptele sau împrejurările care nu trebuie dovedite (dispensă de probă)

2.5. Faptele sau împrejurările care nu pot forma obiectul probaţiunii

3. Cerinţele probelor

4. Administrarea probelor

5. Sancţiunea excluderii probelor obţinute în mod nelegal

6. Aprecierea probelor

Secţiunea a II-a. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii

1. Noţiunea, cadrul legal şi importanţa mijloacelor de probă şi a procedeelor probatorii în procesul penal

2. Declaraţiile părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali

2.1. Declaraţiile suspectului sau ale inculpatului

2.1.1. Noţiune şi importanţă

2.1.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor suspectului sau inculpatului şi valoarea probantă a acestora

2.2. Declaraţiile persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente .

2.2.1. Noţiune şi importanţă

2.2.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente şi valoarea probantă a acestora

2.3. Declaraţiile martorului

2.3.1. Noţiune şi importanţă

2.3.2. Persoanele care nu pot fi audiate ca martor

2.3.3. Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor

2.3.4. Procedura obţinerii declaraţiilor martorului şi valoarea probantă a acestora

2.3.5. Protecţia martorilor

2.3.5.1. Protecţia martorilor ameninţaţi

2.3.5.2. Protecţia martorilor vulnerabili

2.4. Procedee speciale utilizate pentru obţinerea declaraţiilor părţilor şi altor subiecţi procesuali principali

2.4.1. Confruntarea

2.4.2. Folosirea interpreţilor

3. Identificarea persoanelor şi a obiectelor

3.1. Noţiune

3.2. Identificarea persoanelor

3.3. Identificarea obiectelor

3.4. Pluralitatea de identificări

4. Metode speciale de supraveghere sau cercetare

4.1. Aspecte introductive

4.2. Supravegherea tehnică

4.2.1. Noţiuni

4.2.2. Procedura de dispunere a supravegherii tehnice

4.3. Reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale

4.4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor

4.5. Participarea autorizată la anumite activităţi

4.6. Livrarea supravegheată

5. Conservarea datelor informatice

6. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă

6.1. Înscrisurile ca mijloace de probă

6.2. Mijloacele materiale de probă

7. Procedee probatorii de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă

7.1. Percheziţia domiciliară

7.2. Alte forme de percheziţie

7.2.1. Percheziţia corporală

7.2.2. Percheziţia asupra unui vehicul

7.2.3. Percheziţia informatică

7.3. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

7.4. Cercetarea la faţa locului

7.5. Reconstituirea

8. Constatarea şi expertiza

8.1. Constatarea

8.2. Expertizele

8.2.1. Noţiune şi importanţă

8.2.2. Procedura expertizei

8.2.3. Expertiza medico-legală psihiatrică

8.2.4. Expertiza toxicologică

8.2.5. Expertiza genetică judiciară

8.3. Alte lucrări medico-legale

8.3.1. Autopsia medico-legală

8.3.2. Exhumarea

8.3.3. Examinarea medico-legală a persoanei

8.3.4. Examinarea fizică

9. Fotografierea şi amprentarea suspectului, inculpatului sau a altor persoane

10. Alte instituţii în legătură cu administrarea probelor în cadrul procesului penal

10.1. Comisia rogatorie

10.2. Delegarea

Capitolul al VII-lea. Măsurile procesuale

Secţiunea I. Consideraţii cu caracter general privind măsurile procesuale

1. Noţiunea şi caracterizarea măsurilor procesuale

2. Clasificarea măsurilor procesuale

3. Succintă privire asupra noţiunii de lipsire de libertate

Secţiunea a II-a. Măsurile preventive

1. Noţiunea şi scopul măsurilor preventive

2. Luarea, încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

2.1. Luarea măsurilor preventive

2.2. Încetarea de drept a măsurilor preventive

2.3. Revocarea măsurilor preventive

2.4. Înlocuirea măsurilor preventive

3. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune luarea, încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

3.1. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului prin care s-a dispus măsura reţinerii, măsura controlului judiciar sau măsura controlului judiciar pe cauţiune

3.2. Calea de atac împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive în cursul fazei de urmărire penală

3.3. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul procedurii de cameră preliminară

3.4. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul fazei de judecată

4. Măsurile preventive privite în special

4.1. Reţinerea

4.2. Controlul judiciar

4.3. Controlul judiciar pe cauţiune

4.4. Arestul la domiciliu

4.5. Arestarea preventivă

4.5.1. Noţiune. Condiţii specifice de luare a măsurii arestării preventive

4.5.2. Arestarea preventivă a inculpatului în cursul fazei de urmărire penală

4.5.3. Prelungirea arestării preventive a inculpatului în cursul fazei de urmărire penală

4.5.4. Arestarea preventivă a inculpatului în cadrul procedurii de cameră preliminară

4.5.5. Arestarea preventivă a inculpatului în cursul fazei de judecată

4.5.6. Luarea măsurilor de ocrotire

4.5.7. Tratamentul medical sub pază permanentă

5. Măsurile preventive aplicabile minorilor

6. Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice

6.1. Categorii de măsuri preventive aplicabile persoanei juridice

6.2. Condiţii

6.3. Aspecte procedurale

Secţiunea a III-a. Măsurile de siguranţă cu caracter medical

1. Obligarea provizorie la tratament medical

2. Internarea medicală provizorie

Secţiunea a IV-a. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare comiterii infracţiunii

1. Măsurile asigurătorii

1.1. Aspecte preliminare

1.2. Bunurile cu privire la care se pot lua măsuri asigurătorii

1.3. Bunurile cu privire la care nu se pot lua măsuri asigurătorii

1.4. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii în general

1.5. Contestarea măsurilor asigurătorii

1.6. Măsurile asigurătorii privite în special

1.6.1. Sechestrul penal propriu-zis

1.6.2. Poprirea

1.6.3. Notarea ipotecară

2. Restituirea lucrurilor şi restabilirea

2.2. Restabilirea situaţiei anterioare.

Capitolul al VIII-lea. Actele procesuale şi procedurale comune

Secţiunea I. Actele procesuale şi actele procedurale

1. Actul procesual

2. Actul procedural

3. Actele procedurale comune

3.1. Citarea

3.1.1. Noţiunile de citare şi citaţie

3.1.2. Modul de citare şi conţinutul citaţiei

3.1.3. Locul de citare

3.1.4. Înmânarea citaţiei

3.2. Comunicarea altor acte procedurale

3.3. Mandatul de aducere

3.4. Accesul la bazele electronice de date

4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

4.1. Modificarea actelor procedurale

4.2. Îndreptarea erorilor materiale

4.3. Înlăturarea unor omisiuni vădite

Secţiunea a II-a. Instituţii legate de actele procesuale şi procedurale

1. Termenele în procesul penal

1.1. Noţiune. Categorii

1.2. Modul de calcul al termenelor

1.3. Acte considerate ca făcute în termen

2. Sancţiunile procedurale penale

2.1. Aspecte preliminare .

2.2. Inexistenţa

2.3. Decăderea

2.4. Inadmisibilitatea

2.5. Excluderea probelor

2.6. Nulităţile

2.6.1. Noţiune

2.6.2. Clasificarea nulităţilor

2.6.3. Nulităţile absolute

2.6.4. Nulităţile relative

2.6.5. Efectele nulităţilor

Secţiunea a III-a. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară

1. Cheltuielile judiciare

1.1. Noţiune

1.2. Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului

1.3. Cheltuielile judiciare avansate de stat (cheltuielile de procedură)

1.4. Cheltuielile judiciare avansate de persoana vătămată sau de partea civilă (cheltuielile de judecată)

1.5. Cheltuielile judiciare avansate de inculpat sau de partea responsabilă civilmente

2. Amenda judiciară

Teste-grilă

Răspunsuri teste-grilă 

Titlul cartii: Drept procesual penal. Partea generala. Curs universitar | Autori: Mihai Olariu, Catalin Marin
Numele autorului/lor: Mihai Olariu, Catalin Marin
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: 6 Februarie 2015
Numar de pagini: 330
ISBN: 978-606-673-544-5
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 40
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2015, 09 Feb 2015

Prezenta aparitie editoriala vine astfel sa completeze peisajul editorial in materia procedurii penale si se dovedeste a fi nu doar un curs universitar, ci si un veritabil ghid pentru practicieni in interpretarea si aplicarea dispozitiilor noului Cod de procedura penala.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

eXTReMe Tracker