Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Codul muncii. Legea dialogului social si 10 legi uzuale | Actualizare: 29 ianuarie 2015

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

Art. 3. [Libertatea muncii]

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) este nul de drept.

Notă.

A se vedea în acest sens şi art. 41 alin. (1) din Constituţia României, Declaraţia universală a drepturilor omului – art. 23 pct. 1 şi Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale – art. 6 pct. 1.

Art. 4. [Interzicerea muncii forţate]

(1) Munca forţată este interzisă.

(2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber.

(3) Nu constituie muncă forţată munca sau activitatea impusă de autorităţile publice:

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;

b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în condiţiile legii;

d) în caz de forţă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundaţii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte şi, în general, în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă ale ansamblului populaţiei ori ale unei părţi a acesteia.

Notă.

1. A se vedea şi art. 42 din Constituţia României.

2. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat, începând cu 1 ianuarie 2007, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat (M. Of. nr. 1155 din 20 decembrie 2005).

3. Cu privire la alin. (3), a se vedea şi dispoziţiile H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război (M. Of. nr. 699 din 17 octombrie 2007).

(...)

Pretul nostru: 15.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins general

Scurte consideraţii cu privire la modificările şi completările aduse Codului muncii prin Legea nr. 12/2015

Codul muncii

Index

Legea nr. 62/2011 a dialogului social

Index

1. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

2. Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

3. Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

6. Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

7. H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

8. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

9. Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

10. O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (extras)

 

Tabla de materii

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Domeniul de aplicare

Capitolul II. Principii fundamentale

Titlul II. Contractul individual de muncă

Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II. Executarea contractului individual de muncă

Capitolul III. Modificarea contractului individual de muncă

Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V. Încetarea contractului individual de muncă

Secţiunea 1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Secţiunea a 2-a. Concedierea

Secţiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

Secţiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

Secţiunea a 5-a. Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor colective

Secţiunea a 6-a. Dreptul la preaviz

Secţiunea a 7-a. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale

Secţiunea a 8-a. Demisia

Capitolul VI. Contractul individual de muncă pe durată determinată

Capitolul VII. Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul VIII. Contractul individual de muncă cu timp parţial

Capitolul IX. Munca la domiciliu

Titlul III. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Capitolul I. Timpul de muncă

Secţiunea 1. Durata timpului de muncă

Secţiunea a 2-a. Munca suplimentară

Secţiunea a 3-a. Munca de noapte

Secţiunea a 4-a. Norma de muncă

Capitolul II. Repausuri periodice

Secţiunea 1. Pauza de masă şi repausul zilnic

Secţiunea a 2-a. Repausul săptămânal

Secţiunea a 3-a. Sărbătorile legale

Capitolul III. Concediile

Secţiunea 1. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Secţiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesională

Titlul IV. Salarizarea

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Capitolul III. Plata salariului

Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Capitolul V. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia

Titlul V. Sănătatea şi securitatea în muncă

Capitolul I. Reguli generale

Capitolul II. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Capitolul III. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

Titlul VI. Formarea profesională

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de muncă

Titlul VII. Dialogul social

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Sindicatele

Capitolul III. Reprezentanţii salariaţilor

Capitolul IV. Patronatul

Titlul VIII. Contractele colective de muncă

Titlul IX. Conflictele de muncă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Greva

Titlul X. Inspecţia Muncii

Titlul XI. Răspunderea juridică

Capitolul I. Regulamentul intern

Capitolul II. Răspunderea disciplinară

Capitolul III. Răspunderea patrimonială

Capitolul IV. Răspunderea contravenţională

Capitolul V. Răspunderea penală

Titlul XII. Jurisdicţia muncii

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa materială şi teritorială

Capitolul III. Reguli speciale de procedură

Titlul XIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Index

Titlul cartii: Codul muncii. Legea dialogului social si 10 legi uzuale | Actualizare: 29 ianuarie 2015
Numele autorului/lor: Colectiv autori Editura Hamangiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 6 Februarie 2015
Numar de pagini: 272
ISBN: 978-606-27-0191-8
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 15
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin2015, 09 Feb 2015

Aceasta culegere contine si 10 acte normative uzuale, dintre care amintim Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri sau Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. De asemenea, este prezentat, in extras, Titlul I „Incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei” al O.G. nr. 25/2014

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker