Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept civil. Succesiuni. Mostenirea legala | Autor: Ioana Nicolae

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

Constituţia României prevede în art. 46 că dreptul la moştenire este garantat. Codul civil reglementează moştenirea în Cartea a IV-a, intitulată Despre moştenire şi liberalităţi, acesta fiind singurul act normativ incident în materie, spre deosebire de reglementarea anterioară, în care, pe lângă dispoziţiile Codului civil de la 1864, existau şi legi speciale. Dispoziţiile cuprinse în Codul civil reglementează în mod unitar materia moştenirii în art. 953-1163. Însă se remarcă faptul că reglementări legale relativ la moşteniri se regăsesc şi în alte acte normative, cu titlu de exemplu: Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modifică- rile şi completările ulterioare; Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe etc.

(...)

Moştenirea este legală în ipoteza în care transmisiunea patrimoniului defunctului are loc în temeiul legii. Moştenirea legală reprezintă regula în dreptul nostru civil, iar în acest caz moştenirea se deferă în temeiul legii către persoanele stabilite de lege, în ordinea şi cotele stabilite imperativ de Codul civil. În dreptul roman, moştenirea testamentară, denumită şi succesiune ab intestat, constituia regula în materie de moştenire, spre deosebire de dreptul nostru civil, în care moştenirea legală este regula. În dreptul roman, a muri fără testament era considerat a fi o dezonoare. Raţiunea legiuitorului român de a prevala moştenirea legală a avut în vedere imperativul de a menţine bunurile în familie, ceea ce a condus la dezvoltarea unor adagii precum „numai Dumnezeu face moştenitor, omul face doar legatari”, adică numai un succesor legal continuă persoana defunctului, în timp ce succesorii testamentari reprezintă numai succesori la bunuri.

 

 

(...)

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins:

TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII

Capitolul I. Noţiuni generale privind moştenirea

1.1. Definiţia moştenirii

1.2. Reglementarea legală a moştenirii

1.3. Felurile moştenirii

1.3.1. Moştenirea legală

1.3.2. Moştenirea testamentară

1.3.3. Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară

1.3.4. Coexistenţa calităţii de moştenitor legal cu cea de legatar

Capitolul II. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii

2.1. Transmisiunea succesorală este o transmisiune pentru cauză de moarte, mortis causa

2.2. Transmisiunea succesorală este o transmisiune universală

2.3. Transmisiunea succesorală este o transmisiune unitară

2.4. Transmisiunea succesorală este o transmisiune indivizibilă

Capitolul III. Deschiderea moştenirii

3.1. Noţiuni introductive vizând deschiderea moştenirii

3.2. Data deschiderii moştenirii

3.3. Importanţa juridică a datei morţii

3.4. Locul deschiderii moştenirii

3.5. Importanţa juridică a locului deschiderii moştenirii

Capitolul IV. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

4.1. Enumerarea condiţiilor cerute de lege pentru a putea moşteni

4.2. Capacitatea succesorală

4.2.1. Noţiunea de capacitate succesorală

4.2.2. Persoanele care au capacitate succesorală

4.2.2.1. Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii

4.2.2.2. Persoanele fizice dispărute

4.2.2.3. Persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii

4.2.2.4. Persoanele juridice în fiinţă la data deschiderii succesiunii

4.2.3. Persoanele care nu au capacitate succesorală

4.3. Nedemnitatea succesorală

4.3.1. Noţiunea de nedemnitate şi reglementarea nedemnităţii succesorale

4.3.2. Natura juridică a nedemnităţii succesorale

4.3.3. Caracterele juridice ale nedemnităţii succesorale în actuala reglementare a Codului civil

4.3.4. Cazurile de nedemnitate

4.3.4.1. Nedemnitatea de drept

4.3.4.2. Regimul juridic al nedemnităţii de drept

4.3.5. Nedemnitatea judiciară

4.3.5.1. Regimul juridic al nedemnităţii judiciare

4.3.6. Efectele nedemnităţii succesorale

4.3.6.1. Efectele nedemnităţii faţă de nedemn şi faţă de moştenitorii nedemnului

4.3.6.2. Efectele nedemnităţii faţă de terţ

4.3.6.3. Înlăturarea nedemnităţii

4.4. Vocaţia la moştenire

4.4.1. Vocaţia succesorală legală

4.4.1.1. Vocaţia succesorală legală generală

4.4.1.2. Vocaţia succesorală concretă

4.4.2. Vocaţia testamentară

4.4.3. Deosebiri între vocaţia succesorală legală şi vocaţia succesorală testamentară

TITLUL II. MOŞTENIREA LEGALĂ

Capitolul I. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii

1.1. Consideraţii generale privind devoluţiunea legală a moştenirii

1.2. Principiul chemării rudelor la moştenire în ordinea claselor de moştenitori

1.3. Principiul proximităţii gradului de rudenie, în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori

1.4. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la moştenire

1.5. Reprezentarea succesorală

1.5.1. Noţiunea reprezentării succesorale

1.5.2. Domeniul de aplicare al reprezentării succesorale

1.5.3. Modul cum operează reprezentarea

1.5.3.1. Reprezentarea este admisă în toate cazurile

1.5.3.2. Reprezentarea este admisă la infinit

1.5.3.3. Reprezentarea operează de drept şi imperativ

1.5.4. Condiţiile reprezentării succesorale

1.5.5. Efectele reprezentării succesorale

1.5.6. Reprezentarea succesorală şi retransmiterea dreptului de opţiune succesorală

Capitolul II. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului

2.1. Noţiuni generale

2.2. Clasa întâi de moştenitori legali

2.2.1. Noţiune

2.2.2. Împărţirea moştenirii între descendenţi

2.2.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al descendenţilor

2.3. Clasa a doua de moştenitori legali

2.3.1. Precizări introductive

2.3.2. Ascendenţii privilegiaţi

2.3.2.1. Noţiune

2.3.2.2. Împărţirea moştenirii

2.3.2.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi

2.3.3. Colateralii privilegiaţi

2.3.3.1. Noţiune

2.3.3.2. Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi şi împărţirea moştenirii între aceştia şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului

2.3.3.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor privilegiaţi

2.4. Clasa a treia de moştenitori legali

2.4.1. Noţiune

2.4.2. Împărţirea moştenirii între ascendenţii ordinari

2.4.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor ordinari

2.5. Clasa a patra de moştenitori legali

2.5.1. Noţiune

2.5.2. Împărţirea moştenirii între colateralii ordinari

2.5.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor ordinari

Capitolul III. Drepturile soţului supravieţuitor

3.1. Reglementarea legală a drepturilor soţului supravieţuitor

3.2. Condiţiile cerute de lege soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni

3.3. Corelaţia dintre dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor şi regimul matrimonial ales

3.4. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor

Capitolul IV. Moştenirea vacantă

4.1. Noţiunea de moştenire vacantă

4.2. Beneficiarii moştenirilor vacante

4.3. Natura juridică a drepturilor succesorale asupra moştenirilor vacante

4.4. Particularităţile drepturilor asupra moştenirilor vacante

Bibliografie

Titlul cartii: Drept civil. Succesiuni. Mostenirea legala | Autor: Ioana Nicolae
Numele autorului/lor: Ioana Nicolae
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 5 Ianuarie 2015
Numar de pagini: 200
ISBN: 978-606-27-0059-1
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 35
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 06 Jan 2015

Autoarea analizeaza prevederile Codului civil in vigoare in materia studiata, explica si clarifica notiunile specifice, dar in acelasi timp aduce in prim-plan opiniile exprimate in doctrina, precum si solutiile practice adoptate in anumite situatii particulare.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker