Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Efectele contractului. Practica judiciara si reglementarea din noul Cod civil | Autor: Ionica Ninu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Aceasta lucrare abordeaza problematica efectelor contractului din perspectiva jurisprudentiala, oferind solutii unor situatii intalnite in practica cu privire la interpretarea si calificarea contractului, determinarea continutului sau ca urmare a interpretarii clauzelor inserate, stabilirea efectelor intre parti si fata de terti prin aplicarea principiilor care le guverneaza (obligativitatea, irevocabilitatea, relativitatea, opozabilitatea) si analizarea exceptiilor de la aceste principii (promisiunea faptei altuia, stipulatia pentru altul, simulatia).

Pentru a facilita orientarea cititorului in actualul cadru legislativ, primul capitol al cartii cuprinde o succinta analiza comparativa a dispozitiilor legale din vechiul si din noul Cod civil aplicabile jurisprudentei prezentate. In acelasi scop, spetele selectate sunt completate cu note ale autorului privind legislatia actuala incidenta, precum si cu opinii doctrinare recente, ce subliniaza aspectele de noutate in domeniu.

Pretul nostru: 33.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Efectele contractului în reglementarea noului Cod civil – consideraţii teoretice

Secţiunea 1. Determinarea efectelor contractului. Interpretarea contractului

Secţiunea a 2-a. Principiul forţei obligatorii a contractului

Secţiunea a 3-a. Principiul irevocabilităţii contractului

Secţiunea a 4-a. Principiul relativităţii şi opozabilităţii contractului

Secţiunea a 5-a. Efectele contractului faţă de terţi – excepţii de la principiile efectelor contractului între părţi

5.1. Promisiunea faptei altuia

5.2. Stipulaţia pentru altul

5.3. Simulaţia

Capitolul al II-lea. Determinarea efectelor contractului. Interpretarea contractului

1. Interpretarea clauzelor contractuale. Voinţa părţilor. Sancţiuni diferite pentru nerespectarea unor obligaţii diferite. Contract de intermediere în asigurări

2. Scopul interpretării. Regula interpretării după intenţia comună a părţilor contractante, şi nu după sensul literal al termenilor

3. Interpretare după voinţa părţilor, nu după sensul literal al termenilor. Elemente relevante. Prezumţia prevăzută de art. 845 C.civ. 1864

4. Plăţi compensatorii. Interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncă

5. Calificarea şi interpretarea actului juridic. Condiţii de validitate a contractului de cesiune de drepturi litigioase. Distincţie faţă de mandatul fără reprezentare

6. Interpretarea clauzelor unele prin altele. Caracterul unui contract de cesiune de drepturi litigioase, în care preţul cesiunii constă în obligaţia de întreţinere

7. Antecontract de vânzare-cumpărare. Interpretare. Condiţie suspensivă. Prescripţie

8. Contract de locaţiune. Bunuri şi valori cu caracter special. Răspunderea locatorului. Clauze abuzive. Neaplicare. Condiţii

9. Determinarea naturii contractului. Necesitate. Criterii. Contract de vânzare-cumpărare sau contract de întreţinere

10. Contract de arendă. Interpretare. Modalitate de executare

11. Contract de întreţinere. Interpretare clauze. Dovadă. Libertate contractuală

12. Interpretarea contractului de asigurare. Voinţa părţilor. Dovada raporturilor dintre părţi

13. Obligaţia instanţei de a interpreta clauzele contractuale. Determinarea clauzei penale

14. Contract de închiriere. Clauza privind majorarea chiriei. Acord de voinţă. Clauză de impreviziune

15. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni afectat de o dublă condiţie rezolutorie. Clauze îndoielnice. Noţiune. Interpretare

16. Contencios fiscal. Interpretarea clauzelor contractului de prestare de servicii de reclamă şi publicitate. Scop

17. Determinarea şi calificarea conţinutului contractului de vânzare-cumpărare autentificat. Posibilitatea completării sau a modificării acestuia cu clauze menţionate anterior într-un antecontract de vânzare-cumpărare. Interpretarea – operaţiune diferită de dovada actului

Capitolul al III-lea. Efectele contractului între părţi

Secţiunea 1. Principiul forţei obligatorii a contractului

18. Brevet de invenţie. Contract de cesiune pentru folosirea invenţiei. Contract de asistenţă juridică

19. Forţa obligatorie a contractului. Consecinţe asupra neexecutării. Daune-interese compensatorii. Condiţii

20. Clauze abuzive. Denunţare unilaterală

21. Contract de credit bancar. Asigurare de viaţă pe numele împrumutatului, încheiată de bancă în temeiul unor norme interne, obligaţie neprevăzută în contractul încheiat de părţi. Efecte

22. Contract de mandat. Încetarea contractului. Moartea unei părţi. Transmiterea către moştenitori a obligaţiei de desocotire. Excepţie de la principiul forţei obligatorii

23. Tacita relocaţiune. Forţa obligatorie a contractului. Interpretare

24. Determinarea conţinutului contractului. Autonomia de voinţă a părţilor. Cauza (scopul) contractului

25. Contract de asociere. Neîndeplinire culpabilă a obligaţiilor. Voinţa părţilor. Interpretarea clauzelor privind întinderea prejudiciului

Secţiunea a 2-a. Principiul irevocabilităţii contractului

26. Donaţie între soţi. Excepţie de la principiul irevocabilităţii actului juridic. Revocare pe cale judiciară. Inadmisibilitate. Prescripţie

27. Donaţie. Cauze de revocare. Ingratitudinea donatarului. Apreciere

28. Condiţii pentru revocarea donaţiei pentru ingratitudine. Drept de abitaţie viageră constituit printr-un contract de donaţie

29. Donaţie cu sarcina întreţinerii. Existenţa concomitentă a altei obligaţii de întreţinere. Revocare. Consecinţe

30. Testamente succesive. Revocare. Inexistenţa unor dispoziţii contrare sau incompatibile. Interpretarea voinţei testatorului

31. Înstrăinarea obiectului legatului. Revocare tacită. Cazuri. Domeniu de aplicare

32. Contract de mandat. Caracter intuitu personae. Revocare. Obligaţia mandatarului de a da socoteală

33. Contract de mandat. Revocare. Condiţii pentru opozabilitate

Secţiunea a 3-a. Principiul relativităţii şi al opozabilităţii contractului

34. Principiul relativităţii contractului. Contract de furnizare a energiei electrice. Obligaţii alternative

35. Contract colectiv de muncă. Excepţie de la principiul relativităţii efectelor contractului

36. Imobil preluat fără titlu de stat. Acţiune în rectificarea cărţii funciare. Efecte faţă de terţi. Lipsa acestora din proces

37. Contestaţie la executare. Ipotecă convenţională. Radierea ipotecii. Efecte

38. Imobil dobândit în temeiul unui contract de întreţinere. Drept de ipotecă înscris de către debitorii întreţinerii în favoarea băncii, pentru împrumutul acordat acestora. Opozabilitate faţă de creditorul întreţinerii

39. Privilegiul vânzătorului. Obligativitatea înscrierii, din oficiu, în cartea funciară. Opozabilitate faţă de dobânditorul subsecvent

40. Principiul relativităţii actului juridic. Acţiune în constatarea inopozabilităţii unui act juridic. Admisibilitate

41. Hotărâre judecătorească. Titlu de proprietate. Efecte. Invocarea inopozabilităţii de către persoana care nu a fost parte în proces

42. Contestaţie la executare. Hotărâre judecătorească. Opozabilitate. Efectele faţă de un succesor ulterior cu titlu particular al părţii

43. Hotărâre judecătorească. Efecte faţă de terţi. Prezumţii legale relative. Principiul relativităţii efectelor hotărârii judecătoreşti şi principiul opozabilităţii aceloraşi efecte

44. Contract de locaţiune. Excepţie de la principiul relativităţii actului juridic. Locator – proprietar aparent

Capitolul al IV-lea. Efectele contractului faţă de terţi – excepţii de la principiile efectelor contractului între părţi

Secţiunea 1. Promisiunea faptei altuia

45. Antecontract de vânzare-cumpărare. Contract de arendă. Nerespectarea dreptului de preempţiune. Sancţiune

46. Antecontract de schimb. Interpretarea clauzelor în sensul în care pot produce efecte juridice

Secţiunea a 2-a. Stipulaţia pentru altul

47. Calitatea de terţ faţă de contract a beneficiarului. Momentul dobândirii drepturilor. Diferenţa faţă de modificarea contractului prin subrogarea uneia dintre părţi

48. Excepţie de la principiul relativităţii efectelor contractului. Acţiune directă împotriva promitentului

49. Condiţii de valabilitate a stipulaţiei pentru altul. Terţ beneficiar. Reprezentant al uneia dintre părţi

50. Condiţii de valabilitate a stipulaţiei pentru altul. Lege aplicabilă. Drepturi de autor

51. Contract de privatizare. Obligaţie de rezultat, şi nu de diligenţă

52. Contract de asigurare. Momentul naşterii dreptului la indemnizaţie

Secţiunea a 3-a. Simulaţia

53. Condiţiile simulaţiei. Dovada actului secret. Înţelegere verbală. Inexistenţa actului secret. Lipsa caracterului fictiv al contractului

54. Condiţiile simulaţiei. Contract de muncă şi contract de prestări de servicii. Distincţii. Posibilitatea deghizării unui contract de muncă pentru realizarea simulaţiei

55. Simulaţie prin deghizarea naturii juridice a actului. Aplicarea prezumţiei art. 845 C.civ. 1864

56. Simulaţie prin interpunere de persoane. Condiţii. Elemente necesare pentru a fi luate în seamă

57. Simulaţie. Efecte. Inopozabilitatea faţă de terţi a actului secret. Declararea unui preţ mai mic decât cel real. Principiul neretroactivităţii legii civile

58. Simulaţie prin interpunere de persoane. Fraudă la lege. Nulitate absolută. Rectificarea de carte funciară. Teren. Contract de vânzare-cumpărare încheiat de un cetăţean străin înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Interdicţie legală

59. Acţiune în constatarea simulaţiei. Imprescriptibilitate

60. Act secret. Efecte. Succesor cu titlu particular

61. Vânzare-cumpărare cu rezervarea dreptului de uzufruct. Invocarea unui preţ neserios. Dovada cu martori

62. Contract de întreţinere. Act secret. Acord simulatoriu. Probe

Index

Titlul cartii: Efectele contractului. Practica judiciara si reglementarea din noul Cod civil | Autor: Ionica Ninu
Numele autorului/lor: Ionica Ninu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 19 Decembrie 2014
Numar de pagini: 320
ISBN: 978-606-678-782-6
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 33
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 05 Jan 2015

Pentru a facilita orientarea cititorului in actualul cadru legislativ, primul capitol al cartii cuprinde o succinta analiza comparativa a dispozitiilor legale din vechiul si din noul Cod civil aplicabile jurisprudentei prezentate

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker