Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare | Actualizare: 26 ianuarie 2015

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Pentru a se putea face mai rapid corelatiile intre textele noului cod si vechile reglementari, acolo unde a fost cazul, s-au facut note de trimitere catre articolele corespondente din Codul civil de la 1864, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil.

Cartea de fata cuprinde si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al codului, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a face mai usoara cautarea prin cele 2664 de articole ale acestuia.

Aceasta editie este realizata la standarde de calitate net superioare altor carti de pe piata de carte, remarcandu-se prin calitatea hartiei si interiorul in doua culori, elegant si usor de citit.

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Cantitate:
DIN
CUPRINS:
Noul Cod civil
 
Titlul preliminar. Despre legea civilă 
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Aplicarea legii civile
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile 
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice
CARTEA I. DESPRE PERSOANE
Titlul I. Dispoziţii generale
Titlul II. Persoana fizică
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă 
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu 
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii 
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente 
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice 
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său 
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice
Secţiunea 1. Numele
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa 
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Tutela minorului 
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei
Secţiunea a 2-a. Tutorele 
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei
§1. Dispoziţii generale 
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului 
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului 
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei 
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc
Capitolul IV. Curatela 
Titlul IV. Persoana juridică
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice
§1. Capacitatea de exerciţiu
§2. Funcţionarea persoanei juridice
§3. Dispoziţii speciale 
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE
Titlul I. Dispoziţii generale
Titlul II. Căsătoria
Capitolul I. Logodna 
Capitolul II. Încheierea căsătoriei 
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei 
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei 
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei 
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei 
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei 
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei 
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor 
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
§1. Despre regimul matrimonial în general 
§2. Locuinţa familiei 
§3. Cheltuielile căsătoriei 
§4. Alegerea regimului matrimonial
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale 
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri 
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial 
§1. Modificarea convenţională 
§2. Modificarea judiciară
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ 
§1. Dispoziţii generale
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială 
§4. Divorţul din culpă
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ 
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului 
§1. Data desfacerii căsătoriei 
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi 
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi 
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial 
II. Dreptul la despăgubiri 
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi 
IV. Prestaţia compensatorie
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori 
Titlul III. Rudenia 
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Filiaţia 
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei 
§1. Dispoziţii generale
§2. Prezumţia de paternitate
§3. Recunoaşterea copilului 
§4. Acţiuni privind filiaţia
I. Contestarea filiaţiei 
II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei fată de mamă 
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei 
IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie 
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie 
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator 
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului
Capitolul III. Adopţia 
Titlul IV. Autoritatea părintească 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti 
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti 
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
Titlul V. Obligaţia de întreţinere 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează 
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere 
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere 
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general
Capitolul I. Despre bunuri în general 
Capitolul II. Drepturile reale în general 
Titlul II. Proprietatea privată
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Accesiunea 
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Capitolul IV. Proprietatea comună
Capitolul V. Proprietatea periodică 
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Capitolul I. Superficia 
Capitolul II. Uzufructul
Capitolul III. Uzul şi abitaţia
Capitolul IV. Servituţile 
Titlul IV. Fiducia
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Formele de administrare
Capitolul III. Regimul juridic al administrării
Capitolul IV. Încetarea administrării
Titlul VI. Proprietatea publică
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice 
Titlul VII. Cartea funciară 
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară 
Titlul VIII. Posesia
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Viciile posesiei 
Capitolul III. Efectele posesiei
Capitolul IV. Acţiunile posesorii
CARTEA A IV-A.
DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI 
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni 
Titlul II. Moştenirea legală 
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Reprezentarea succesorală
Capitolul III. Moştenitorii legali 
Titlul III. Liberalităţile 
Capitolul I. Dispoziţii comune 
Capitolul II. Donaţia 
Capitolul III. Testamentul
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive 
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii 
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii 
Capitolul II. Moştenirea vacantă 
Capitolul III. Amintirile de familie 
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul 
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII
Titlul I. Dispoziţii generale 
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor 
Capitolul I. Contractul 
Capitolul II. Actul juridic unilateral 
Capitolul III. Faptul juridic licit
Capitolul IV. Răspunderea civilă 
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Condiţia 
Capitolul III. Termenul
Titlul IV. Obligaţiile complexe
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile 
Capitolul II. Obligaţiile solidare 
Titlul V. Executarea obligaţiilor 
Capitolul I. Plata 
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului 
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
Capitolul I. Cesiunea de creanţă 
Capitolul II. Subrogaţia 
Capitolul III. Preluarea datoriei 
Capitolul IV. Novaţia
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Compensaţia 
Capitolul III. Confuziunea 
Capitolul IV. Remiterea de datorie 
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare 
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Modalităţile de restituire 
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi
Titlul IX. Diferite contracte speciale
Capitolul I. Contractul de vânzare 
Capitolul II. Contractul de schimb 
Capitolul III. Contractul de furnizare
Capitolul IV. Contractul de report 
Capitolul V. Contractul de locaţiune 
Capitolul VI. Contractul de antrepriză 
Capitolul VII. Contractul de societate 
Capitolul VIII. Contractul de transport
Capitolul IX. Contractul de mandat
Capitolul X. Contractul de agenţie 
Capitolul XI. Contractul de intermediere 
Capitolul XII. Contractul de depozit
Capitolul XIII. Contractul de împrumut 
Capitolul XIV. Contractul de cont curent
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare 
Capitolul XVI. Contractul de asigurare
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră 
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere
Capitolul XIX. Jocul şi pariul 
Capitolul XX. Tranzacţia
Titlul X. Garanţiile personale 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul II. Fideiusiunea
Capitolul III. Garanţiile autonome
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale 
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Privilegiile
Capitolul III. Ipoteca
Capitolul IV. Executarea ipotecii
Capitolul V. Gajul 
Capitolul VI. Dreptul de retenţie
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ,
 DECĂDERE ŞI CALCULUL TERMENELOR 
Titlul I. Prescripţia extinctivă
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive 
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive 
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere
Titlul III. Calculul termenelor
CARTEA A VII-A.
DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT 
Titlul I. Dispoziţii generale 
Titlul II. Conflicte de legi 
Capitolul I. Persoane
Capitolul II. Familia
Capitolul III. Bunurile 
Capitolul IV. Moştenirea
Capitolul V. Actul juridic
Capitolul VI. Obligaţiile
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul
Capitolul VIII. Fiducia 
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă
Dispoziţii finale 
 
STOC EPUIZAT!
Titlul cartii: Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare | Actualizare: 26 ianuarie 2015
Numele autorului/lor: Colectiv autori Editura Hamangiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 6 Februarie 2015
Numar de pagini: 704
ISBN: 978-606-27-0148-2
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 11 Feb 2015

La fiecare articol al codului sunt facute trimiteri la dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si la legislatia conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si celelalte acte normative interne sau internationale incidente. De asemenea, sunt prezentate deciziile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea unor recursuri in interesul legii.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker