Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept civil. Regimul juridic general al obligatiilor. Garantarea obligatiilor | Autor: Stefan Scurtu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Lucrarea are un conținut bazat pe problemele care constituie teoria generală a obligaţiilor. Dintre problemele reglementate de legiuitorul român în Cartea a V-a („Despre obligaţii”), autorul abordează aspectele referitoare la regimul juridic general al obligaţiilor şi pe cele care privesc garantarea obligaţiilor.

Pretul nostru: 54.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Abrevieri

Titlul I. Regimul juridic general al obligaţiilor

Capitolul I. Preambul pentru regimul juridic al obligaţiilor

Secţiunea 1. Obligaţia civilă

§1. Definiţie şi terminologie

§2. Etimologie şi înţelesuri originare

Secţiunea a 2-a. Elementele raportului juridic de obligaţie

§1. Subiectele raportului juridic de obligaţie

§2. Obiectul raportului juridic de obligaţie

2.1. Obligaţia de a da

2.2. Obligaţia de a face

2.3. Obligaţia de a nu face

§3. Conţinutul raportului juridic de obligaţie

§4. Sancţiunea ca element al raportului obligaţional

Capitolul II. Modalităţile obligaţiilor

Secţiunea 1. Aspecte preliminare

Secţiunea a 2-a. Termenul, modalitate a obligaţiei

§1. Noţiune

§2. Clasificarea termenului

§3. Termenul de graţie

§4. Termenul suspensiv

4.1. Efectele termenului suspensiv

4.2. Renunţarea la beneficiul termenului suspensiv

4.3. Decăderea din beneficiul termenului suspensiv

§5. Termenul extinctiv

§6. Calculul termenelor

Secţiunea a 3-a. Condiţia, modalitate a obligaţiei

§1. Noţiune

§2. Clasificarea condiţiei

§3. Efectele condiţiei

3.1. Efectele condiţiei suspensive

3.1.1. Efectele produse anterior îndeplinirii condiţiei

3.1.2. Efectele produse în cazul îndeplinirii condiţiei

3.1.3. Efecte produse în cazul neîndeplinirii condiţiei suspensive

3.2. Efectele condiţiei rezolutorii

3.2.1. Efecte produse anterior îndeplinirii condiţiei

3.2.2. Efectele produse în cazul îndeplinirii condiţiei

3.2.3. Efecte produse în cazul neîndeplinirii condiţiei rezolutorii

§4. Constatarea îndeplinirii condiţiei

§5. Renunţarea la condiţie

Capitolul III. Obligaţiile complexe sau plurale

Secţiunea 1. Aspecte preliminare

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile complexe cu pluralitate de subiecte

§1. Obligaţiile divizibile

1.1. Definiţie şi clasificare

1.2. Efecte specifice

1.3. Prezumţia de egalitate

1.4. Prezumţia de divizibilitate

§2. Obligaţiile indivizibile

2.1. Definiţie

2.2. Clasificarea indivizibilităţii

2.2.1. Indivizibilitatea naturală

2.2.2. Indivizibilitatea convenţională

2.2.3. Indivizibilitatea activă

2.2.4. Indivizibilitatea pasivă

2.3. Efecte specifice

§3. Obligaţiile solidare

3.1. Definiţie

3.2. Clasificarea solidarităţii

3.2.1. Solidaritatea între creditori sau solidaritatea activă

3.2.2. Solidaritatea între debitori sau solidaritatea pasivă

3.2.3. Prezumţii legale de solidaritate între debitori

3.3. Efectele solidarităţii

3.3.1. Efectele principale ale solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari

3.3.2. Efectele secundare ale solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari

3.3.3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitorii solidari

3.4. Încetarea solidarităţii între debitori

Secţiunea a 3-a. Obligaţiile complexe cu pluralitate de obiecte

§1. Obligaţia conjunctivă

§2. Obligaţia alternativă

2.1. Noţiune

2.2. Executarea integrală a prestaţiei

2.3. Dreptul de a alege prestaţia

2.4. Efectele obligaţiei alternative

2.5. Stingerea obligaţiei alternative

§3. Obligaţia facultativă

3.1. Noţiune

3.2. Efectele obligaţiei facultative

Capitolul IV. Executarea obligaţiilor

Secţiunea 1. Aspecte preliminare

§1. Modalităţi de executare a obligaţiilor

§2. Principiul executării în natură a obligaţiilor

Secţiunea a 2-a. Executarea de bunăvoie a obligaţiilor. Plata

§1. Noţiune

§2. Temeiul plăţii

§3. Natura juridică a plăţii

§4. Plata obligaţiei naturale

§5. Subiectele plăţii

5.1. Persoana care poate face plata (solvens)

5.1.1. Regulă şi excepţii

5.1.2. Plata făcută de un incapabil

5.2. Persoana care poate primi plata (accipiens)

5.2.1. Regulă şi excepţii

5.2.2. Plata făcută unui creditor incapabil

§6. Condiţiile plăţii

6.1. Diligenţa cerută în executarea obligaţiilor

6.2. Obiectul plăţii

6.3. Plata în cazul bunurilor indisponibilizate

6.4. Principiul indivizibilităţii plăţii

6.5. Locul plăţii

6.6. Data plăţii

6.7. Plata anticipată a obligaţiei

6.8. Cheltuielile plăţii

§7. Dovada plăţii

7.1. Mijloace de dovadă

7.2. Chitanţa liberatorie

7.3. Prezumţii de plată

§8. Imputaţia plăţii

8.1. Noţiune

8.2. Ordinea imputaţiei plăţii

8.2.1. Imputaţia făcută prin acordul părţilor

8.2.2. Imputaţia făcută de debitor

8.2.3. Imputaţia făcută de creditor

8.2.4. Imputaţia legală

§9. Punerea în întârziere a creditorului

9.1. Dreptul debitorului de a-l pune în întârziere pe creditor

9.2. Efectele punerii în întârziere a creditorului

9.3. Procedura ofertei de plată şi a consemnaţiunii

9.4. Vânzarea bunului care nu poate fi consemnat

Secţiunea a 3-a. Executarea silită a obligaţiilor

§1. Aspecte preliminare

§2. Punerea în întârziere a debitorului

2.1. Aspecte preliminare

2.2. Punerea în întârziere de către creditor .

2.3. Întârzierea de drept în executarea obligaţiei

2.4. Efectele întârzierii debitorului

2.5. Încetarea efectelor punerii în întârziere

§3. Executarea silită în natură

3.1. Aspecte preliminare

3.2. Executarea silită în natură a obligaţiei de a da

3.3. Executarea silită în natură a obligaţiei de a face

3.4. Executarea silită în natură a obligaţiei de a nu face

3.5. Aplicarea de penalităţi. Interzicerea daunelor cominatorii

§4. Executarea silită prin echivalent sau executarea indirectă

Secţiunea a 4-a. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorilor

§1. Aspecte preliminare

§2. Măsurile conservatorii

2.1. Aspecte preliminare

2.2. Acţiunea oblică sau subrogatorie

2.2.1. Noţiune

2.2.2. Natura juridică

2.2.3. Domeniul de aplicare

2.2.4. Condiţiile legale de exercitare

2.2.5. Efectele admiterii acţiunii oblice

§3. Acţiunea revocatorie sau pauliană

3.1. Noţiune

3.2. Natură juridică

3.3. Domeniul de aplicare

3.4. Condiţiile exercitării

3.5. Efectele admiterii acţiunii revocatorii

3.6. Prescripţia acţiunii revocatorii

§4. Acţiunea revocatorie şi acţiunea oblică. Deosebiri

Capitolul V. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor

Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă

§1. Reglementare

§2. Noţiune

§3. Domeniul de aplicare

§4. Condiţiile cesiunii de creanţă

4.1. Condiţii de fond şi de formă

4.2. Obiectul cesiunii de creanţă

4.3. Opozabilitatea faţă de terţi a cesiunii de creanţă

4.4. Măsuri speciale de publicitate în cazul unor cesiuni de creanţe

§5. Efectele cesiunii de creanţă

5.1. Efecte care se produc între părţi

5.1.1. Transferul dreptului de creanţă

5.1.2. Obligaţia de garanţie

5.1.3. Limitele clauzei de nerăspundere pentru evicţiune

5.2. Efecte care se produc faţă de terţi

§6. Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu de valoare

Secţiunea a 2-a. Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei

§1. Noţiune

§2. Tipuri de subrogaţie

2.1. Subrogaţia convenţională

2.1.1. Subrogaţia consimţită de creditor

2.1.2. Subrogaţia consimţită de debitor

2.2. Subrogaţia legală

§3. Efectele subrogaţiei .

§4. Efectele subrogaţiei parţiale

Secţiunea a 3-a. Preluarea datoriei sau cesiunea de datorie

§1. Noţiune

§2. Tipuri de preluare de datorie

§3. Condiţiile juridice de validitate ale preluării de datorie

§4. Efectele preluării datoriei. Regulă şi excepţii

4.1. Regulă

4.2. Excepţii

Secţiunea a 4-a. Cesiunea contractului

§1. Noţiune

§2. Reglementare

§3. Natura juridică

§4. Tipuri de cesiune de contract

§5. Condiţiile cesiunii de contract

§6. Efectele cesiunii de contract

Secţiunea a 5-a. Novaţia

§1. Noţiune

§2. Utilitatea reglementării novaţiei

§3. Felurile novaţiei

§4. Condiţiile juridice de validitate ale novaţiei

§5. Efectele novaţiei

Capitolul VI. Stingerea obligaţiilor

Secţiunea 1. Moduri de stingere a obligaţiilor

Secţiunea a 2-a. Compensaţia

§1. Definiţie

§2. Domeniul de aplicare a compensaţiei legale

§3. Felurile compensaţiei

3.1. Compensaţia legală

3.1.1. Condiţiile compensaţiei legale

3.1.2. Renunţarea la compensaţie

3.2. Compensaţia convenţională

3.3. Compensaţia judiciară

§4. Efectele compensaţiei

Secţiunea a 3-a. Confuziunea

§1. Definiţie

§2. Domeniu de aplicare

§3. Efectele confuziunii

Secţiunea a 4-a. Darea în plată

§1. Reglementare

§2. Noţiune

§3. Condiţii de valabilitate

§4. Efectele dării în plată

§5. Cesiunea de creanţă în locul executării

Secţiunea a 5-a. Remiterea de datorie

§1. Definiţie

§2. Felurile remiterii de datorie

§3. Condiţiile remiterii de datorie

§4. Efectele remiterii de datorie

§5. Proba remiterii de datorie

Secţiunea a 6-a. Imposibilitatea fortuită de executare

§1. Definiţie

§2. Condiţiile imposibilităţii fortuite de executare

§3. Efectele imposibilităţii fortuite de executare

Titlul II. Garantarea obligaţiilor

Capitolul I. Aspecte preliminare

Secţiunea 1. Garanţia comună a creditorilor

Secţiunea a 2-a. Garanţiile speciale ale creditorilor

Capitolul II. Garanţiile personale

Secţiunea 1. Fideiusiunea

§1. Noţiune

§2. Tipuri de fideiusiune

§3. Natura juridică a fideiusiunii

§4. Caractere juridice ale fideiusiunii

§5. Condiţiile juridice ale fideiusiunii

§6. Efectele fideiusiunii

6.1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor

6.1.1. Dreptul de opţiune al creditorului în cazul neexecutării obligaţiei debitorului

6.1.2. Excepţii de ordin general pe care le poate opune fideiusorul

6.1.3. Excepţii specifice pe care le poate opune fideiusorul

6.2. Efectele fideiusiunii între debitorul principal şi fideiusor

6.2.1. Aspecte preliminare

6.2.2. Dreptul de regres

6.2.3. Regresul anticipat

6.3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori

§7. Stingerea obligaţiei de fideiusiune

Secţiunea a 2-a. Garanţiile autonome

§1. Scrisoarea de garanţie

1.1. Noţiune 

1.2. Caractere juridice ale scrisorii de garanţie

1.3. Efectele scrisorii de garanţie

§2. Scrisoarea de confort

2.1. Noţiune

2.2. Caractere juridice ale scrisorii de confort

2.3. Efectele scrisorii de confort

Capitolul III. Privilegiile şi garanţiile reale

Secţiunea 1. Aspecte preliminare

Secţiunea a 2-a. Privilegiile

§1. Noţiune

§2. Caracterele juridice ale privilegiilor

§3. Clasificarea privilegiilor

3.1. Privilegiile generale

3.2. Privilegiile speciale mobiliare

§4. Concursul cauzelor de preferinţă

§5. Stingerea privilegiilor

Secţiunea a 3-a. Ipoteca

§1. Aspecte preliminare

1.1. Reglementare

1.2. Noţiune

1.3. Caracterele juridice

1.4. Principiul specializării şi ipotecile convenţionale

1.5. Tipuri de ipoteci

§2. Obiectul ipotecii

2.1. Aspecte preliminare

2.2. Obiectul ipotecii imobiliare

2.3. Obiectul ipotecii mobiliare

2.4. Ipoteca asupra unei universalităţi de bunuri

2.5. Ipoteca asupra creanţei

§3. Extinderea şi strămutarea ipotecii

3.1. Extinderea ipotecii

3.2. Strămutarea ipotecii

§4. Ipotecile legale

4.1. Aspecte generale

4.2. Tipuri de ipoteci legale

§5. Ipotecile convenţionale

5.1. Aspecte preliminare

5.2. Conţinutul contractului de ipotecă

5.2.1. Părţile contractului de ipotecă

5.2.2. Cauza obligaţiei garantate

5.2.3. Obligaţii ce pot fi garantate

5.2.4. Obiectul ipotecii convenţionale

5.3. Forma contractului de ipotecă

§6. Efectele ipotecilor

6.1. Efectele comune ipotecilor

6.1.1. Efectele ipotecii faţă de constituitorul ipotecii

6.1.2. Efectele ipotecii faţă de creditorul ipotecar

6.1.3. Efectele ipotecii faţă de terţii dobânditori ai imobilului ipotecat

6.2. Efectele specifice ipotecii imobiliare

6.3. Efectele specifice ipotecii mobiliare

6.3.1. Efectele ipotecii mobiliare faţă de constituitor

6.3.2. Efectele ipotecii mobiliare faţă de creditorul ipotecar

6.4. Efectele ipotecii asupra creanţei .

6.4.1. Efectele faţă de creditorul ipotecar

6.4.2. Efectele faţă de debitorul creanţei ipotecate

6.5. Concursul între creditorii ipotecari

6.6. Ipotecile mobiliare privilegiate

§7. Publicitatea ipotecii

7.1. Aspecte preliminare

7.2. Publicitatea ipotecii imobiliare

7.3. Publicitatea ipotecii mobiliare

7.3.1. Perfectarea ipotecilor mobiliare

7.3.2. Înscrierea ipotecii la arhiva electronică

§8. Stingerea ipotecii

8.1. Aspecte generale

8.2. Modurile de stingere a ipotecilor

§9. Transmisiunea ipotecii

9.1. Aspecte preliminare

9.2. Cesiunea dreptului de ipotecă

9.3. Cesiunea rangului ipotecii

§10. Executarea ipotecii

10.1. Aspecte preliminare

10.2. Executarea ipotecilor imobiliare

10.2.1. Aspecte preliminare

10.2.2. Beneficii de discuţiune

10.3. Executarea ipotecii mobiliare

10.3.1. Aspecte preliminare

10.3.2. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale

10.3.3. Preluarea bunului în vederea administrării

10.3.4. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative

10.3.5. Executarea ipotecii asupra creanţelor

§11. Răspunderea creditorului

11.1. Răspunderea pentru încălcarea regulilor privitoare la preluarea bunului

11.2. Răspunderea pentru încălcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii

11.3. Răspunderea pentru încălcarea regulilor privitoare la distribuirea preţului

Secţiunea a 4-a. Gajul

§1. Sensurile termenului gaj

§2. Noţiune

§3. Tipuri de gaj

§4. Caracterele juridice ale contractului de gaj

§5. Condiţiile constituirii gajului

§6. Formalităţile de constituire a gajului

§7. Publicitatea gajului

§8. Efectele gajului

§9. Indivizibilitatea dreptului de gaj

§10. Stingerea gajului .

10.1. Aspecte preliminare

10.2. Stingerea gajului prin renunţarea creditorului

10.3. Decăderea creditorului din dreptul de gaj

§11. Executarea gajului

Secţiunea a 5-a. Dreptul de retenţie

§1. Noţiune

§2. Caracterele juridice ale dreptului de retenţie

§3. Condiţiile recunoaşterii dreptului de retenţie

§4. Efectele dreptului de retenţie

§5. Acţiunea posesorie a retentorului

§6. Stingerea dreptului de retenţie

Bibliografie .

Listă de acte normative 

Titlul cartii: Drept civil. Regimul juridic general al obligatiilor. Garantarea obligatiilor | Autor: Stefan Scurtu
Numele autorului/lor: Stefan Scurtu
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 19 Nov. 2014
Numar de pagini: 320
ISBN: 978-606-18-0417-7
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 54.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 21 Nov 2014

Lucrarea este destinată în primul rând studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, dar, în lucrare au fost inserate și multe informații utile teoreticienilor și practicienilor dreptului, fie ei avocați, notari, judecători și chiar procurori.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker