Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept international public. Volumul I. Editia a 3-a | Autor: Miga-Besteliu Raluca

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Cursul îşi propune să prezinte principalele instituţii de drept internaţional public şi evoluţia acestora în contextul raporturilor geopolitice din ultimele decenii.

Modul în care conceptele fundamentale de drept internaţional evoluează reprezintă, deseori, rezultatul progreselor înregistrate în activităţile de codificare întreprinse de Comisia de Drept Internaţional a ONU, pe când altele reprezintă reflectarea, în planul dreptului internaţional, a unor realităţi inconturnabile, intervenite în evoluţia raporturilor din societatea internaţională contemporană.

Evidenţiind această caracteristică a dreptului internaţional public, lucrarea îşi propune să răspundă unor întrebări precum:

Căror entităţi li se adresează normele dreptului internaţional?

Cum recunoaştem aceste norme?

Conform căror reguli se ordonează raporturile dintre state în exerciţiul competenţelor lor asupra persoanelor şi teritoriului?

 

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 54.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Particularităţile dreptului internaţional public

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

§1. Drept internaţional public. Societate internaţională. Relaţii internaţionale. Ordine juridică internaţională

§2. Drept internaţional privat

§3. Dreptul transnaţional

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile specifice ale dreptului internaţional public, ca ramură de drept

§1. Elaborarea normelor

§2. Aplicarea normelor

§3. Controlul respectării normelor

§4. Specificul sancţiunilor în dreptul internaţional

Secţiunea a 3-a. Temeiul caracterului obligatoriu al normelor dreptului internaţional

Secţiunea a 4-a. Configurarea acordului de voinţă al statelor

Secţiunea a 5-a. Limitele acordului de voinţă al statelor

Secţiunea a 6-a. Curtoazia internaţională şi morala

Secţiunea a 7-a. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern

§1. Consideraţii introductive

§2. Dualismul

§3. Monismul

§4. Abordare pragmatică. Tendinţe actuale

§5. Constituţia României

Secţiunea a 8-a. Evoluţia dreptului internaţional

§1. Antichitatea

§2. Evul mediu

§3. Dreptul internaţional clasic

§4. Dreptul internaţional contemporan

Anexa pedagogică la Capitolul I .

Capitolul II. Subiectele dreptului internaţional şi alte entităţi care participă la raporturi juridice în societatea internaţională

Secţiunea 1. Consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Statele – subiecte primordiale ale dreptului internaţional

§1. Conceptul de stat

§2. Suveranitatea de stat

§3. Egalitatea statelor

§4. Elementele constitutive ale statului

§5. Vaticanul

§6. Mini statele

Secţiunea a 3-a. Neutralitatea statelor

§1. Neutralitatea „clasică”

§2. Neutralitatea permanentă

§3. Neutralitatea în epoca contemporană

§4. Politica de neutralitate activă

Secţiunea a 4-a. Recunoaşterea statelor şi guvernelor

§1. Consideraţii generale

§2. Recunoaşterea statelor

§3. Recunoaşterea guvernelor

§4. Recunoaşterea beligeranţei şi insurecţiei

§5. Formele recunoaşterii statelor şi guvernelor

§6. Consecinţe ale recunoaşterii de noi state şi guverne

Secţiunea a 5-a. Succesiunea statelor

§1. Consideraţii introductive

§2. Noţiunea de „succesiune” în dreptul internaţional

§3. Principii aplicabile succesiunii statelor

§4. Categoriile de raporturi care formează obiectul succesiunii

Secţiunea a 6-a. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale, subiecte ale dreptului internaţional

§1. Consideraţii introductive

§2. Definiţie. Elemente constitutive

Secţiunea a 7-a. Alte entităţi ale societăţii internaţionale

§1. Popoarele şi mişcările de eliberare naţională .

§2. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale (ONG)

§3. Societăţile transnaţionale (STN)

Secţiunea a 8-a. Poziţia individului în raporturile juridice internaţionale

Anexa pedagogică la Capitolul II

Capitolul III. Izvoarele dreptului internaţional

Secţiunea 1. Noţiunea de izvoare ale dreptului internaţional

§1. Caracteristici. Definiţii

§2. Identificarea izvoarelor în dreptul internaţional.

Secţiunea a 2-a. Tratatele („convenţiile generale sau particulare”)

Secţiunea a 3-a. Cutuma internaţională

§1. Consideraţii generale

§2. Definiţie. Elementele prin care se identifică normele cutumiare

§3. Dovada cutumei

§4. Opozabilitatea normelor cutumiare

§5. Participarea organizaţiilor internaţionale la formarea cutumei

§6. Raportul dintre tratat şi cutumă

§7. Actualitatea cutumei ca izvor al normelor de drept internaţional

Secţiunea a 4-a. Principiile generale de drept

Secţiunea a 5-a. Hotărârile judecătoreşti şi doctrina, mijloace auxiliare de determinare a normelor dreptului internaţional

§1. Hotărârile judecătoreşti

§2. Doctrina

Secţiunea a 6-a. Alte izvoare ale dreptului internaţional

§1. Consideraţii introductive

§2. Actele organizaţiilor internaţionale

§3. Actele unilaterale ale statelor

Secţiunea a 7-a. Codificarea dreptului internaţional

Secţiunea a 8-a. Principiile dreptului internaţional

§1. Origine. Caracteristici

§2. Natura juridică a principiilor dreptului internaţional

Secţiunea a 9-a. Echitatea

§1. Noţiunea de echitate în dreptul internaţional

§2. Aplicarea echităţii în jurisprudenţa internaţională

§3. Echitatea în practica CIJ

§4. Echitatea în dreptul convenţional

Secţiunea a 10-a. Ierarhia normelor în dreptul internaţional contemporan

§1. Consideraţii generale

§2. Carta ONU şi alte tratate

§3. Jus cogens

Anexa pedagogică la Capitolul III

Capitolul IV. Tratatul internaţional

Secţiunea 1. Definiţie. Clasificări

§1. Definiţii

§2. Clasificări şi denumiri ale tratatelor

Secţiunea a 2-a. Condiţii de fond privind tratatele

§1. Părţile

§2. Acordul de voinţă

Secţiunea a 3-a. Armonizarea dreptului tratatelor

Secţiunea a 4-a. Încheierea tratatelor

§1. Negocierea

§2. Semnarea tratatelor

§3. Exprimarea consimţământului statelor de a fi părţi la tratat

§4. Intrarea în vigoare a tratatelor

§5. Legislaţia română privind încheierea tratatelor

Secţiunea a 5-a. Rezervele la tratate

§1. Noţiune

§2. Condiţii de formă

§3. Condiţii de fond

§4. Efectele rezervelor

Secţiunea a 6-a. Aplicarea în spaţiu şi în timp a tratatelor

§1. Aplicarea teritorială a tratatelor

§2. Aplicarea în timp a tratatelor. Tratatele succesive

Secţiunea a 7-a. Efectele tratatelor faţă de părţi

§1. Caracterul obligatoriu al tratatelor

§2. Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor – principiu al dreptului internaţional

Secţiunea a 8-a. Efectele tratatelor faţă de state terţe

§1. Principiul relativităţii efectelor tratatelor

§2. Condiţiile în care statele pot dobândi drepturi în temeiul unor tratate la care nu sunt părţi

§3. Condiţiile în care din tratate pot rezulta obligaţii pentru state care nu sunt părţi

§4. Regimuri juridice obiective create prin tratate

Secţiunea a 9-a. Aplicarea tratatelor în ordinea juridică internă a statelor părţi

Secţiunea a 10-a. Modificarea tratatelor

§1. Adaptarea tratatelor

§2. Modificarea tratatelor multilaterale

§3. Modificarea Cartei ONU

Secţiunea a 11-a. Încetarea tratatelor

§1. Consideraţii introductive

§2. Încetarea tratatelor ca urmare a voinţei părţilor

§3. Încetarea tratatelor independent de voinţa părţilor

Secţiunea a 12-a. Nulitatea tratatelor. Viciile de consimţământ

§1. Nulitatea, cauză de încetare a efectelor tratatelor

§2. Nulitatea tratatelor care contravin unei norme de jus cogens

§3. Nulitatea tratatelor ca urmare a unor vicii de consimţământ

§4. Nulitatea relativă şi nulitatea absolută a tratatelor

Secţiunea a 13-a. Interpretarea tratatelor

§1. Observaţii preliminare

§2. Autoritatea competentă pentru interpretarea tratatelor

§3. Reguli şi mijloace de interpretare

Anexa pedagogică la Capitolul IV

Capitolul V. Competenţele statului asupra persoanelor în dreptul internaţional

Secţiunea 1. Consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Populaţia, element constitutiv al statului

Secţiunea a 3-a. Cetăţeni şi străini

§1. Cetăţenia

§2. Străinii

Secţiunea a 4-a. Refugiaţii şi persoanele strămutate. Azilul teritorial

§1. Scurt istoric

§2. Definirea noţiunii de refugiat

§3. Statutul juridic al refugiaţilor

§4. Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi

§5. Azil teritorial şi azil diplomatic

Secţiunea a 5-a. Regimul juridic al refugiaţilor în România

§1. Prevederi constituţionale şi legale

§2. Formele de protecţie

§3. Procedura pentru acordarea unei forme de protecţie, respectiv acordarea de azil

§4. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care au dobândit una din formele de protecţie prevăzute de legea română

Secţiunea a 6-a. Protecţia diplomatică a propriilor cetăţeni

Secţiunea a 7-a. Naţionalitatea persoanelor juridice şi a diferitelor categorii de vehicule. Protecţia diplomatică a persoanelor juridice

§1. Naţionalitatea persoanelor juridice

§2. Naţionalitatea diferitelor vehicule

§3. Protecţia diplomatică a persoanelor juridice

Secţiunea a 8-a. Exerciţiului competenţei statelor asupra persoanelor, în materie penală. Principiul competenţei universale

§1. Limitele exerciţiului competenţei statelor asupra persoanelor, în materie penală

§2. Principiul competenţei universale

Anexa pedagogică la Capitolul V

Capitolul VI. Protecţia internaţională a drepturilor omului

Secţiunea 1. Drepturile omului. Perspectivă istorică

Secţiunea a 2-a. Respectarea drepturilor omului – problemă internă sau internaţională?

§1. Noţiunea de domeniu rezervat

§2. Drepturile omului garantate în plan naţional

§3. Protecţia internaţională a drepturilor omului

Secţiunea a 3-a. Sistemul internaţional de protecţie a drepturilor omului

§1. Evoluţia sistemului

§2. Componentele sistemului internaţional de protecţie a drepturilor omului

Secţiunea a 4-a. Tratatele privind drepturile omului

§1. Carta ONU

§2. Alte tratate privind protecţia drepturilor omului elaborate sub egida ONU

Secţiunea a 5-a. Mecanisme şi proceduri internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului

§1. Mecanisme de urmărire a respectării Pactelor şi a altor convenţii ONU privind drepturile omului

§2. Mecanisme extraconvenţionale de urmărire a respectării drepturilor omului

§3. Rolul organizaţiilor internaţionale neguvernamentale (ONG) în protecţia drepturilor omului

Secţiunea a 6-a. Mecanisme regionale de protecţie a drepturilor omului

§1. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului

§2. Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului

§3. Sistemul african de protecţie a drepturilor omului

Secţiunea a 7-a. Categorii de drepturi ale omului

§1. „Generaţiile” drepturilor omului

§2. Clasificarea drepturilor omului în funcţie de gradul de obligativitate al respectării acestora

Secţiunea a 8-a. Evaluări ale sistemului internaţional de protecţie a drepturilor omului

Anexa pedagogică la Capitolul VI

Capitolul VII. Competenţele statelor asupra teritoriului. Regimul juridic al unor spaţii internaţionale

Secţiunea 1. Teritoriul de stat. Noţiune şi competenţe

§1. Suveranitatea teritorială

§2. Componentele teritoriului de stat

Secţiunea a 2-a. Evoluţia concepţiilor referitoare la modalităţile de dobândire sau de modificare a teritoriului de stat

§1. Dobândirea originară de teritorii

§2. Modalităţi de dobândire ori modificare a teritoriului unui stat, aplicate în trecut

§3. Modalităţi de modificare a teritoriului admise de dreptul internaţional contemporan

Secţiunea a 3-a. Delimitarea teritoriului de stat. Frontierele în dreptul internaţional contemporan

§1. Conceptul de frontieră

§2. Clasificarea frontierelor

§3. Modalităţile juridice de stabilire a frontierelor

§4. Trasarea frontierelor

§5. Traseul frontierelor de stat ale României

Secţiunea a 4-a. Fluviile internaţionale

§1. Definiţie. Clasificări

§2. Navigaţia pe fluviile internaţionale

§3. Utilizarea fluviilor internaţionale în alte scopuri decât navigaţia

§4. Evoluţia regimului juridic al Dunării

§5. Canalul Dunăre - Marea Neagră

Secţiunea a 5-a. Canale maritime internaţionale

§1. Definiţie. Regim juridic

§2. Canalul Suez

§3. Canalul Panama .

§4. Canalul Kiel

Secţiunea a 6-a. Regimul juridic al spaţiilor marine. Codificarea dreptului mării

Secţiunea a 7-a. Spaţii marine care fac parte din teritoriul statelor cu litoral

§1. Apele maritime interioare

§2. Marea teritorială

Secţiunea a 8-a. Spaţii marine asupra cărora statele cu litoral exercită anumite drepturi suverane

§1. Zona contiguă

§2. Zona economică exclusivă

§3. Platoul continental

Secţiunea a 9-a. Marea liberă

§1. Delimitarea şi regimul juridic al mării libere

§2. Limitele exerciţiului libertăţii mărilor

§3. Pirateria maritimă

§4. Regimul insulelor

§5. Strâmtorile internaţionale

§6. Zona internaţională a spaţiilor submarine

Secţiunea a 10-a. Arctica şi Antarctica

§1. Arctica

§2. Antarctica

Secţiunea a 11-a. Regimul juridic al spaţiului aerian

§1. Spaţiul aerian naţional

§2. Regimul juridic al spaţiului aerian naţional

§3. Înmatricularea aeronavelor. Categorii de aeronave şi libertăţi ale aerului (de trafic şi de tranzit)

§4. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI)

§5. Reprimarea infracţiunilor contra aeronavelor civile

Secţiunea a 12-a. Regimul juridic al spaţiului cosmic

§1. Delimitare şi regim juridic

§2. Particularităţile regimului juridic al Lunii şi celorlalte corpuri cereşti

§3. Telecomunicaţiile directe prin satelit

§4. Teledetecţia prin sateliţi

Anexa pedagogică la Capitolul VII

ANEXE

Anexa 1. Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state, conform Cartei Naţiunilor Unite

Anexa 2. Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre state, conform Cartei Naţiunilor Unite

Anexa 3. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor

Anexa 4. Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele

Bibliografie selectivă 

Titlul cartii: Drept international public. Volumul I. Editia a 3-a | Autor: Miga-Besteliu Raluca
Numele autorului/lor: Miga-Besteliu Raluca
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 22 Oct 2014
Numar de pagini: 304
ISBN: 978-606-18-0404-7
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 54.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 24 Oct 2014

Această nouă ediţie prezintă o serie de abordări recente ce se impun cu privire la unele din instituţiile sau conceptele tratate în cele şapte capitole ale cursului, noţiuni ce se găsesc într-o constantă evoluţie în contextul internaţional actual.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker