Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2, 2014

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Conştienţi fiind că Teoria generală a dreptului nu este o disciplină dintre cele mai accesibile înţelegerii de către studentul anului I, dar afirmând cu toată responsabilitatea că dreptul nu poate fi înţeles în afara conceptelor pe care le explică acesta, prezentul caiet de seminar vine în întâmpinarea unor cerinţe de ordin practic-aplicativ.

Caietul de seminar nu îşi propune reiterarea tuturor informaţiilor cuprinse în curs, însă se doreşte a fi un sprijin real pentru studentul care urcă primele trepte ale cunoaşterii fenomenului juridic.

Necesitatea unei noi ediţii a caietului de seminar a fost impusă de evoluţia legislaţiei în domeniile fundamentale de reglementare (drept civil, drept penal), mai ales ca urmare a apariţiei noilor coduri de drept civil şi procedură civilă şi drept penal şi de procedură penală.

Autoarele au avut în vedere revizuirea capitolelor, dar mai ales a anexelor pedagogice aferente fiecărui capitol pentru o mai bună utilizare în cadrul seminarelor.

 

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 44.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Cuvânt-înainte

Prefaţă

Abrevieri

Capitolul I. Sistemul ştiinţei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţei dreptului

§1. Consideraţii generale privind rolul ştiinţei

§2. Sistemul ştiinţelor sociale (o propunere de clasificare)

§3. Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor sociale

§4. Sistemul ştiinţei dreptului (al ştiinţelor juridice)

§5. Ştiinţele juridice istorice

§6. Ştiinţele juridice de ramură

§7. Ştiinţele ajutătoare (participative)

§8. Teoria generală a dreptului. Locul şi rolul său în sistemul ştiinţei dreptului (al ştiinţelor juridice)

§9. Privire istorică asupra apariţiei şi dezvoltării teoriei generale a dreptului

§10. Teoria dreptului (enciclopedia juridică) – disciplină de învăţământ

§11. Funcţiile teoriei dreptului în condiţiile globalizării

§12. Predarea teoriei dreptului în România

Anexă pedagogică la Capitolul I

Capitolul II. Metodele cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic (metodologia juridică)

§1. Consideraţii generale privind metoda de cercetare

§2. Precizări terminologice

§3. Noţiunea metodologiei juridice

§4. Metodele cercetării ştiinţifice juridice

4.1. Metoda logică

4.2. Metoda comparativă

4.3. Metoda istorică

4.4. Metoda sociologică

4.5. Metodele cantitative

Anexă pedagogică la Capitolul II

Capitolul III. Conceptul dreptului

§1. Accepţiunile noţiunii de „drept”

1.1. Să cunoaştem terminologia juridică!

1.2. Consideraţii etimologice.

1.3. Accepţiunile noţiunii de „drept”

1.4. Accepţiunile noţiunii de „juridic”

§2. Originea şi apariţia dreptului. Dimensiunea istorică a dreptului

2.1. Originile dreptului

2.2. Când apare dreptul?

2.3. Concluzie

§3. Primele legiuiri

§4. Dimensiunea socială a dreptului

§5. Factorii de configurare a dreptului

§6. Esenţa, conţinutul şi forma dreptului

6.1. Esenţa dreptului

6.2. Conţinutul dreptului

6.3. Forma dreptului

§7. Tipologia dreptului

§8. Sistemul dreptului

8.1. Noţiunea sistemului dreptului

8.2. Criteriile de structurare a sistemului de drept

8.3. Diviziunea dreptului în drept public şi drept privat

§9. Definiţia dreptului

Anexă pedagogică la Capitolul III

Capitolul IV. Dreptul şi statul

§1. Noţiunea statului

§2. Statul şi societatea civilă

§3. Conţinutul şi scopul statului

§4. Puterea de stat

§5. Exercitarea puterii de stat. Separaţia, echilibrul şi cooperarea puterilor

§6. Instituţiile (organele) statului

§7. Instituţiile statale judiciare

7.1. Părţile componente ale autorităţii judecătoreşti

7.2. Alţi participanţi la înfăptuirea justiţiei

7.3. Jurisdicţii internaţionale

§8. Forma statului

Capitolul IV

Capitolul V. Principiile dreptului

§1. Noţiunea principiilor fundamentale (generale) ale dreptului

§2. Delimitarea principiilor dreptului

§3. Originea principiilor dreptului

§4. Importanţa teoretică şi practică a studierii principiilor dreptului

§5. Prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului

5.1. Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului

5.2. Principiul libertăţii şi egalităţii

5.3. Principiul responsabilităţii

5.4. Principiul echităţii şi justiţiei

Anexă pedagogică la Capitolul V

Capitolul VI. Funcţiile dreptului

§1. Noţiunea funcţiilor dreptului

§2. Prezentarea analitică a funcţiilor dreptului

2.1. Funcţia de instituţionalizare sau formalizarea juridică a organizării social-politice

2.2. Funcţia de conservare, apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii

2.3. Funcţia de conducere a societăţii

2.4. Funcţia normativă

Anexă pedagogică la Capitolul VI

Capitolul VII. Dreptul în sistemul normativ social

§1. Consideraţii generale privind acţiunea socială, conduita umană şi reglarea normativă a acesteia

§2. Sistemul normelor sociale

§3. Corelaţia normelor juridice cu normele etice

§4. Normele obiceiului

§5. Normele tehnice

§6. Normele religioase

Anexă pedagogică la Capitolul VII

Capitolul VIII. Norma juridică

§1. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice

1.1. Norma juridică are un caracter general şi impersonal

1.2. Norma juridică are un caracter tipic

1.3. Norma juridică implică un raport intersubiectiv

1.4. Norma juridică este obligatorie

1.5. Definiţia normei juridice

§2. Structura normei juridice

2.1. Structura logică a normei juridice

2.2. Structura tehnico-legislativă

§3. Clasificarea normelor juridice

§4. Acţiunea normei juridice

4.1. Acţiunea în timp a normei juridice

4.2. Acţiunea normelor juridice în spaţiu şi asupra persoanelor

Anexă pedagogică la Capitolul VIII

Capitolul IX. Izvoarele dreptului

§1. Noţiunea de izvor de drept

§2. Clasificarea izvoarelor formale ale dreptului

2.1. Obiceiul juridic (cutuma)

2.2. Doctrina

2.3. Practica judiciară şi precedentul judiciar

2.4. Contractul normativ

2.5. Actul normativ

§3. Izvoarele dreptului Uniunii Europene

Anexă pedagogică la Capitolul IX

Capitolul X. Tehnica elaborării actelor normative

§1. Noţiunea tehnicii juridice

§2. Noţiunea tehnicii legislative

§3. Principiile legiferării

3.1. Principiul fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a normelor juridice

3.2. Principiul (cerinţa) asigurării unui raport firesc între dinamica şi statica dreptului

3.3. Principiul (cerinţa) corelării sistemului actelor normative

3.4. Principiul accesibilităţii şi al economiei de mijloace în elaborarea normativă

§4. Părţile constitutive ale actului normativ

§5. Elementele de structură ale actului normativ

§6. Tehnica sistematizării actelor normative

6.1. Încorporarea

6.2. Codificarea

Anexă pedagogică la Capitolul X

Capitolul XI. Realizarea dreptului

§1. Conceptul realizării dreptului

§2. Formele realizării dreptului

2.1. Realizarea dreptului prin activitatea de respectare şi executare a legilor

2.2. Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de către autorităţile statului (aplicarea dreptului)

Anexă pedagogică la Capitolul XI

Capitolul XII. Interpretarea normelor juridice

§1. Noţiunea şi raţiunea (necesitatea) interpretării normelor juridice

§2. Felurile interpretării normelor juridice

§3. Metodele interpretării juridice

§4. Rezultatele interpretării normelor juridice

Anexă pedagogică la Capitolul XII

Capitolul XIII. Raportul juridic

§1. Premisele raportului juridic

§2. Definiţia raportului juridic

§3. Trăsăturile caracteristice ale raportului juridic

3.1. Raportul juridic este un raport social

3.2. Raportul juridic este un raport de suprastructură

3.3. Raportul juridic este un raport voliţional

3.4. Raportul juridic este un raport valoric

3.5. Raportul juridic este o categorie istorică

§4. Subiectele raportului juridic

4.1. Conceptul de subiect de drept

4.2. Capacitatea juridică – premisă a calităţii de subiect de drept

4.3. Clasificarea subiectelor raporturilor juridice

§5. Conţinutul raportului juridic

§6. Proba dreptului subiectiv

§7. Obiectul raportului juridic

§8. Faptul juridic

Anexă pedagogică la Capitolul XIII

Capitolul XIV. Răspunderea juridică

§1. Noţiunea răspunderii juridice

§2. Formele răspunderii juridice

§3. Condiţiile răspunderii juridice

Anexă pedagogică la Capitolul XIV

Exerciţiu recapitulativ

Bibliografie

Anexa nr. 1. Uniunea Europeană

Anexa nr. 2. Jurisdicţii internaţionale

Anexa nr. 3. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2 din 4 aprilie 2011

Anexa nr. 4. Decizia Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

Anexa nr. 5. Carta Naţiunilor Unite

Anexa nr. 6. Legea nr. 119 din 14 iulie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Anexa nr. 7. Decretul nr. 3/2011 pentru promulgarea Legii educaţiei naţionale

Anexa nr. 8. Decretul nr. 14/2011 pentru numirea unui judecător

Anexa nr. 9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

Anexa nr. 10. Directiva 1999/22/CE a Consiliului din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice

Anexa nr. 11. Expunere de motive

Scurt îndreptar privind redactarea unui referat 

Dicţionar terminologic explicativ

Dicţionar de adagii şi expresii juridice latine

Nicolae Titulescu

 

STOC EPUIZAT!

Titlul cartii: Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2, 2014
Numele autorului/lor: Anghel Elena, Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela, Spataru-Negura Laura-Cristiana, Coord. Popa Nicolae
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 14 Octombrie 2014
Numar de pagini: 320
ISBN: 978-606-18-0405-4
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 44.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 21 Oct 2014

Această lucrare reprezintă instrumentul principal de pregătire a seminarelor, însă pentru promovarea examenului este necesară parcurgerea şi însuşirea informaţiilor din cursul Teoria generală a dreptului, ediţia 5.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker