Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Contractele civile in noul Cod Civil, 2014 | Autor: Dumitru C. Florescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

La elaborarea acestei lucrări au fost avute în vedere dispoziţiile Noului Cod civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009), republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011 şi ale Noului Cod de procedură civilă (Legea nr. 134 din 1 iulie 2010), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010 republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, precum şi doctrina, legislaţia şi jurisprudenţa publicate până la data de 1 septembrie 2014.

Contractul este acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic (art. 1.166 C. civ.).

Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosinţa, conservarea sau circulaţia bunurilor ori crearea de noi valori de întrebuinţare.

Pretul nostru: 60.00 Lei (RON)
Cantitate:

CUPRINS

Lista de abrevieri

Consideraţiuni generale

TITLUL I CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Capitolul I. Noţiuni generale, definiţia şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea I. Noţiuni generale

Secţiunea a II-a. Definiţia vânzării

Secţiunea a III-a. Caractere juridice

Capitolul II. Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea I. Consimţământul părţilor

§ 1. Consimţământul

§ 2. Promisiunea unilaterală de vânzare sau promisiunea unilaterală de cumpărare

§ 3. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare

§ 4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare-cumpărare

§ 5. Dreptul de preemţiune

Secţiunea a II-a. Capacitatea părţilor

§ 1. Noţiuni generale

§ 2. Incapacităţi speciale de a cumpăra

§ 3. Incapacităţi speciale de a vinde

Secţiunea a III-a. Obiectul contractului

§ 1. Bunul vândut

§ 2. Preţul. Condiţii

Secţiunea a IV-a. Cauza contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea a V-a. Sancţiunea neîndeplinirii condiţiilor legale privind valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare

§ 1. Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare

§ 2. Cauzele de nulitate ale contractului de vânzare-cumpărare

§ 3. Efectele nulităţii contractului de vânzare-cumpărare

§ 4. Validarea contractului de vânzare-cumpărare 

Secţiunea a VI-a. Publicitatea dobândirii drepturilor reale imobiliare

§ 1. Publicitatea bunurilor imobile

§ 2. Publicitatea bunurilor mobile

Secţiunea a VII-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare

§ 1. Obligaţiile vânzătorului

§ 2. Obligaţiile cumpărătorului

Secţiunea a VIII-a. Sancţiunea neexecutării obligaţiilor părţilor în contractul de vânzare-cumpărare

Capitolul III. Varietăţi de vânzare-cumpărare

§ 1. Vânzarea locuinţelor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale

§ 2. Vânzarea-cumpărarea imobiliară

§ 3. Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole

§ 4. Vânzarea cu grămada

§ 5. Vânzarea după greutate, număr sau măsură

§ 6. Vânzarea pe încercate

§ 7. Vânzarea cu arvună

§ 8. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare

§ 9. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii

§ 10. Vânzarea moştenirii

§ 11. Vânzarea de drepturi litigioase

§ 12. Vânzarea la licitaţie

TITLUL II CONTRACTUL DE SCHIMB

§ 1. Definiţie şi caractere juridice

§ 2. Reguli specifice aplicabile contractului de schimb

§ 3. Reguli speciale privind schimbul unor imobile

TITLUL III CONTRACTUL DE REPORT

TITLUL IV CONTRACTUL DE DONAŢIE

Capitolul I. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de donaţie

Secţiunea I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de donaţie

§ 1. Noţiune

§ 2. Caracterele juridice ale donaţiei

Secţiunea a II-a. Condiţiile de validitate ale contractului de donaţie

§ 1. Capacitatea părţilor

§ 2. Consimţământul părţilor

§ 3. Obiectul contractului de donaţie

§ 4. Cauza

§ 5. Forma solemnă a donaţiei

§ 6. Principiul irevocabilităţii donaţiilor

Secţiunea a III-a. Efectele contractului de donaţie

§ 1. Obligaţiile donatorului

§ 2. Obligaţiile donatarului

§ 3. Opozabilitatea faţă de terţi a efectelor donaţiei

Secţiunea a IV-a. Donaţii deghizate, donaţii prin interpunere de persoană, donaţii indirecte şi daruri manuale

§ 1. Donaţiile deghizate

§ 2. Donaţiile prin interpunere de persoană

§ 3. Donaţiile indirecte

§ 4. Darurile manuale

Secţiunea a V-a. Raportul şi reducţiunea donaţiei

§ 1. Raportul donaţiilor

§ 2. Reducţiunea donaţiilor

TITLUL V CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE

Capitolul I. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune

Secţiunea I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de locaţiune

§ 1. Noţiunea contractului de locaţiune

§ 2. Caracterele juridice ale contractului de locaţiune

§ 3. Condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune

Secţiunea a II-a. Efectele contractului de locaţiune

§ 1. Obligaţiile locatorului

§ 2. Obligaţiile locatarului

Secţiunea a III-a. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune

Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de locaţiune

§ 1. Rezilierea convenţională a contractului de locaţiune

§ 2. Denunţarea unilaterală a contractului de locaţiune

§ 3. Expirarea termenului locaţiunii

§ 4. Desfiinţarea titlului locatorului

§ 5. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune

§ 6. Imposibilitatea folosirii bunului

§ 7. Rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor

TITLUL VI CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI

Capitolul I. Consideraţiuni generale

Secţiunea I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de închiriere a locuinţei. Sediul reglementării

§ 1. Noţiune

§ 2. Caractere juridice

§ 3. Sediul reglementării

§ 4. Domeniul de aplicare

Capitolul II. Încheierea contractului de închiriere

§ 1. Clauzele contractului de închiriere

§ 2. Părţile contractante

§ 3. Forma contractului de închiriere

§ 4. Obiectul contractului de închiriere

§ 5. Durata închirierii

Capitolul III. Efectele contractului de închiriere

Secţiunea I. Obligaţiile locatorului

Secţiunea a II-a. Obligaţiile chiriaşului

Capitolul IV. Contractul de subînchiriere

Capitolul V. Schimbul de locuinţe închiriate

Secţiunea I. Schimbul voluntar de locuinţe închiriate

Secţiunea a II-a. Schimbul obligatoriu de locuinţe

Capitolul VI. Încetarea contractului de închiriere

Capitolul VII. Soluţionarea litigiilor locative

Capitolul VIII. Locuinţe cu destinaţie specială

Secţiunea I. Locuinţa socială

Secţiunea a II-a. Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie

Secţiunea a III-a. Locuinţa de necesitate

Secţiunea a IV-a. Locuinţa de protocol

TITLUL VII CONTRACTUL DE ARENDARE

Capitolul I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de arendare

Secţiunea I. Noţiune

Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale contractului de arendare

Capitolul II. Condiţiile de validitate ale contractului de arendare

Secţiunea I. Părţile contractante. Capacitate

§ 1. Arendator poate fi proprietarul, uzufructuarul sau un alt deţinător legal de bunuri agricole

§ 2. Arendaş poate fi orice persoană fizică sau persoană juridică

Secţiunea a II-a. Consimţământul

Secţiunea a III-a. Obiectul contractului de arendare

§ 1. Bunurile agricole care pot fi arendate

§ 2. Arenda

Secţiunea a IV-a. Cauza contractului de arendare

Secţiunea a V-a. Forma contractului de arendare

Secţiunea a VI-a. Durata arendării

Capitolul III. Efectele contractului de arendare

Secţiunea I. Obligaţiile părţilor

§ 1. Obligaţiile arendatorului

§ 2. Obligaţiile arendaşului

§ 3. Riscurile în contractul de arendare

Capitolul IV. Încetarea contractului de arendare

TITLUL VIII CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ

Secţiunea I. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de antrepriză

§ 1. Noţiunea contractului de antrepriză

§ 2. Raporturile între contractul de antrepriză şi alte contracte

§ 3. Caractere juridice

§ 4. Riscurile în contractul de antrepriză

§ 5. Subantrepriza

§ 6. Acţiunea directă a lucrătorilor

Secţiunea a II-a. Efectele contractului de antrepriză

§ 1. Obligaţiile beneficiarului

§ 2. Obligaţiile antreprenorului

Secţiunea a III-a. Încetarea contractului de antrepriză

Secţiunea a IV-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii

§ 1. Noţiune

§ 2. Obligaţiile executantului şi ale proiectantului în contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii. Calitatea în construcţii

§ 3. Obligaţiile beneficiarului în contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii

§ 4. Construcţia de locuinţe

TITLUL IX CONTRACTUL DE MANDAT

Capitolul I. Noţiuni generale. Condiţii de valabilitate ale mandatului

Secţiunea I. Noţiune. Condiţii de valabilitate

§ 1. Noţiune

§ 2. Caracterele juridice ale mandatului

§ 3. Mandatul cu reprezentare şi mandatul fără reprezentare

§ 4. Forma mandatului cu reprezentare

§ 5. Proba mandatului

§ 6. Părţile în contractul de mandat

§ 7. Obiectul mandatului şi întinderea acestuia

Secţiunea a II-a. Efectele contractului de mandat

§ 1. Efectele contractului de mandat între părţi

§ 2. Efectele contractului de mandat faţă de terţii contractanţi

Secţiunea a III-a. Încetarea contractului de mandat

§ 1. Revocarea mandatului

§ 2. Renunţarea la mandat

§ 3. Moartea mandantului sau a mandatarului

§ 4. Incapacitatea mandantului sau a mandatarului

§ 5. Falimentul mandantului sau al mandatarului

§ 6. Efectele încetării mandatului

Capitolul II. Mandatul fără reprezentare (contractul de interpunere de persoană)

Capitolul III. Contractul de asistenţă juridică

§ 1. Noţiuni generale privind statutul avocatului

§ 2. Contractul de asistenţă juridică

§ 3. Efectele contractului de asistenţă juridică

§ 4. Încetarea contractului de asistenţă juridică

§ 5. Asistenţa judiciară .

TITLUL X CONTRACTELE REALE

Capitolul I. Contractul de împrumut de folosinţă (comodatul)

Secţiunea I. Noţiune şi caractere juridice

§ 1. Noţiune

§ 2. Caractere juridice

§ 3. Deosebiri între comodat şi alte contracte

Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate

Secţiunea a III-a. Efectele contractului de împrumut de folosinţă

§ 1. Obligaţiile comodatarului

§ 2. Obligaţiile comodantului

Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de împrumut de folosinţă (comodat)

Capitolul II. Împrumutul de consumaţie (mutuum)

Secţiunea I. Noţiune şi caractere juridice

§ 1. Noţiune

§ 2. Caractere juridice

Secţiunea a II-a. Condiţiile de validitate ale împrumutului de consumaţie

§ 1. Capacitatea de a contracta

§ 2. Consimţământul părţilor

§ 3. Cauza contractului trebuie să fie licită şi morală

§ 4. Obiectul contractului de împrumut de consumaţie

§ 5. Predarea bunului împrumutat

§ 6. Transferul dreptului de proprietate

Secţiunea a III-a. Efectele contractului de împrumut de consumaţie

§ 1. Obligaţiile împrumutatului

§ 2. Obligaţiile împrumutătorului

Secţiunea a IV-a. Încetarea împrumutului de consumaţie

Secţiunea a V-a. Contractul de împrumut bancar (de credit bancar)

Capitolul III. Contractul de depozit

Secţiunea I. Noţiunea, caracterele juridice şi felurile contractului de depozit

§ 1. Noţiunea contractului de depozit

§ 2. Caracterele juridice ale contractului de depozit

§ 3. Felurile depozitului

Secţiunea a II-a. Depozitul obişnuit (voluntar)

§ 1. Condiţii de validitate

§ 2. Efectele contractului de depozit voluntar

Secţiunea a III-a. Depozitul necesar

Secţiunea a IV-a. Depozitul hotelier

Secţiunea a V-a. Depozitul neregulat

§ 1. Depozitul neregulat de drept comun

§ 2. Depozitul bancar, formă a depozitului neregulat

Secţiunea a VI-a. Depozitul – sechestru

§ 1. Sechestrul convenţional

§ 2. Sechestrul judiciar

TITLUL XI CONTRACTUL DE SOCIETATE

Secţiunea I. Noţiunea şi condiţiile de validitate ale contractului de societate

§ 1. Noţiunea contractului de societate

§ 2. Condiţiile de validitate ale contractului de societate sunt

Secţiunea a II-a. Clasificarea societăţilor după forma lor

Secţiunea a III-a. Societatea simplă

§ 1. Caracterele juridice ale contractului de societate simplă

§ 2. Încheierea contractului de societate

§ 3. Aportul social

§ 4. Patrimoniul social

Secţiunea a IV-a. Raporturile dintre asociaţi şi societate

§ 1. Asociaţii sunt obligaţi să acţioneze în raporturile dintre ei cu bună-credinţă şi pentru îndeplinirea scopului societăţii

§ 2. Hotărârile privind societatea şi administrarea acesteia

§ 3. Repartizarea beneficiilor şi a pierderilor

§ 4. Raporturile asociaţilor cu terţii

§ 5. Pierderea calităţii de asociat

Secţiunea a V-a. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii

TITLUL XII CONTRACTELE ALEATORII

Capitolul I. Noţiunea. Elementele şi felurile contractelor aleatorii

§ 1. Noţiunea

§ 2. Elementul aleatoriu (şansa)

§ 3. Feluri de contracte aleatorii

Capitolul II. Contractul de rentă viageră

Secţiunea I. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de rentă viageră

§ 1. Noţiunea contractului de rentă viageră

§ 2. Caracterele juridice ale contractului de rentă viageră

§ 3. Condiţiile de validitate ale contractului de rentă viageră

Secţiunea a II-a. Efectele contractului de rentă viageră

§ 1. Obligaţiile debirentierului

§ 2. Obligaţiile credirentierului

§ 3. Rezoluţiunea contractului de rentă viageră la cererea credirentierului

Capitolul III. Contractul de întreţinere

Secţiunea I. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere

§ 1. Noţiune

§ 2. Caracterele juridice ale contractului de întreţinere

§ 3. Condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere

§ 4. Delimitarea contractului de întreţinere faţă de alte contracte

Secţiunea a II-a. Efectele contractului de întreţinere

§ 1. Obligaţiile creditorului întreţinerii (întreţinutul) .

§ 2. Obligaţiile debitorului întreţinerii (întreţinătorul)

Secţiunea a III-a. Încetarea contractului de întreţinere

Capitolul IV. Contractul de joc sau de pariu

§ 1. Noţiune 

§ 2. Definirea şi clasificarea jocurilor de noroc

§ 3. Forma şi efectele contractului de joc

TITLUL XIII CONTRACTUL DE TRANZACŢIE

Secţiunea I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de tranzacţie

§ 1. Noţiune. Felurile tranzacţiei

§ 2. Caracterele juridice ale contractului de tranzacţie

Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate

Secţiunea a III-a. Nulitatea contractului de tranzacţie

Secţiunea a IV-a. Efectele tranzacţiei

TITLUL XIV MODELE DE CONTRACTE CIVILE

Răspunsuri la testele grilă

Bibliografie 

Titlul cartii: Contractele civile in noul Cod Civil, 2014 | Autor: Dumitru C. Florescu
Numele autorului/lor: Dumitru C. Florescu
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: 17 Octombrie 2014
Numar de pagini: 456
ISBN: 978-606-673-468-4
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 60
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 21 Oct 2014

Cursul „Contractele civile” abordeaza cu claritate institutiile fundamentale ale contractelor civile si constituie o interpretare a prevederilor noului Cod civil, prin raportarea acestora la actuala legislatie, dar si prin trimiteri la literatura de specialitate, la opinii generate de noul cod

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker