Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Tratat de contencios fiscal | Autor: Daniel Dascalu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Introducere

1. O analiză elementară a expresiei „contenciosul fiscal” reliefează cu uşurinţă observaţia că aceasta desemnează un fenomen juridic1 de contestare a dreptului2 care apare în materia fiscală.

Înainte de a purcede la o analiză detaliată a particularităţilor acestei instituţii juridice menită a reliefa cum se stinge fenomenul contencios în această materie, consider că este necesară desluşirea unor aspecte preliminare, pentru a înţelege de ce, unde şi în legătură cu ce poate acesta să apară, adică ce anume trebuie înţeles că ar însemna „fiscal” în expresia mai sus menţionată.

Autorii lucrărilor din doctrina română interbelică dedicate explicit sau implicit contenciosului fiscal au avut la rândul lor ca punct de pornire al analizei unele .noţiuni preliminare absolut indispensabile înţelegerii acestei instituţii juridice, precum „finanţe publice”, „venituri publice”, „buget”, „fiscalitate” şi „drept fiscal”.

O asemenea abordare izvora din nevoia de precizie în exprimare, în condiţiile în care ştiinţa dreptului fiscal îşi căuta în acele zile însuşi locul său în sfera ştiinţelor juridice atât în străinătate, cât şi la noi , în scopul „de a se putea evita confuziunile, cât şi pentru a se putea face înţelegerea gândirii cât mai uşoară”, întrucât nevoia raţiunii omeneşti de conceptualizare nu se poate desfăşura fără o delimitare între noţiuni aflate în legătură între ele sub orice formă.

2. A proceda şi astăzi la fel este cel puţin la fel de necesar, dacă nu chiar mai mult, în condiţiile în care, spre deosebire de alte ţări (Franţa, în special, de unde ne-am inspirat, de regulă, în acest domeniu), la noi statutul dreptului fiscal este încă incert.

În România nu există, precum în Franţa, Belgia ori Germania – state din legislaţia cărora ne-am inspirat în trecut ori mai recent –, instanţe specializate, cum ar fi: Consiliul de stat ori tribunalele financiare specializate, care au avut un rol hotărâtor în delimitarea şi cristalizarea conceptelor teoretice de bază şi a principiilor reglementării.

(...)

Dimpotrivă, specializarea magistraţilor este la noi un proces care se produce într-un moment destul de avansat al carierei acestora, fiind supus adesea şi unor influenţe de ordin conjunctural14.

 

 

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 150.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Prefață

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Capitolul I. Introducere

Capitolul II. Noţiuni de ordin general necesare fundamentării analizei contenciosului fiscal

Secţiunea 1. Precizări preliminare

Secţiunea a 2-a. Finanţe publice. Drept financiar. Buget

Secţiunea a 3-a. Venituri publice. Venituri fiscale. Venituri nefiscale. Venituri bugetare

Secţiunea a 4-a. Impozite. Taxe. Contribuţii. Alte venituri de natură fiscală din legislaţia naţională şi comunitară

Secţiunea a 5-a. Drept fiscal. Reglementări de ordin material fiscal. Procedură fiscală

Secţiunea a 6-a. Concluziile Capitolului II

Capitolul III. Raportul juridic fiscal

Secţiunea 1. Concept şi definiţie. Imposibilitatea fundamentării în dreptul român a unei distincţii de tip raport de drept material fiscal – raport de drept procedural fiscal

Secţiunea a 2-a. Structura raportului juridic fiscal

Secţiunea a 3-a. Subiectele raportului juridic fiscal

Secţiunea a 4-a. Conţinutul raporturilor juridice fiscale

Secţiunea a 5-a. Obiectul raporturilor juridice fiscale

Secţiunea a 6-a. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic fiscal

Secţiunea a 7-a. Concluziile Capitolului III

Capitolul IV. Formele de manifestare a activităţii de administrare fiscală ce pot sta la originea contenciosului fiscal

Secțiunea 1. Noţiunea de „act administrativ fiscal” şi corelaţia sa cu conceptul de „operaţiune administrativă”

Secțiunea a 2-a. Cerinţele de validitate a actului administrativ fiscal

§1. Comentarii preliminare

§2. Competenţa organelor fiscale

Secțiunea a 3-a. Cerinţele de formă aplicabile actului administrativ fiscal

Secțiunea a 4-a. Cerinţele de validitate de ordin intern a actului administrativ fiscal

Secțiunea a 5-a. Regimul juridic al actului administrativ fiscal. Efectele juridice, modificarea, suspendarea şi încetarea sa

Secțiunea a 6-a. Categorii de acte administrative fiscale. Acte administrative fiscale asimilate şi atipice. Operaţiuni administrative uzuale în procedura fiscală

Secțiunea a 7-a. Concluziile Capitolului IV

Capitolul V. Probele în procedura fiscală graţioasă şi în contenciosul fiscal

Secțiunea 1. Importanţa probelor în procedura fiscală graţioasă şi în contenciosul fiscal

Secțiunea a 2-a. Comentarii generale referitoare la particularităţile probelor în procedura fiscală şi în contenciosul fiscal

Secțiunea a 3-a. Definiţia, importanţa şi clasificarea probelor în procedura fiscală şi în contenciosul fiscal

Secțiunea a 4-a. Sediul materiei

Secțiunea a 5-a. Subiectul, obiectul şi sarcina probei

Secțiunea a 6-a. Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor în procedura fiscală

Secțiunea a 7-a. Proba cu înscrisuri

§1. Noţiune şi clasificare

§2. Înscrisurile autentice

§3. Înscrisurile sub semnătură privată

§4. Alte înscrisuri

§5. Regimul juridic al copiilor şi duplicatelor de pe înscrisuri autentice şi sub semnătură privată în materia fiscală

§6. Administrarea probei cu înscrisuri

Secțiunea a 8-a. Proba prin declaraţiile contribuabilului

§1. Noţiune şi natură juridică

§2. Procedura de obținere a declarațiilor contribuabilului

Secțiunea a 9-a. Proba prin declaraţiile terţelor persoane

§1. Noţiune şi natură juridică

§2. Procedura de obţinere a declaraţiilor terţelor persoane

Secțiunea a 10-a. Proba prin rapoartele de expertiză

§1. Noţiune şi admisibilitatea

§2. Administrarea expertizei şi aprecierea probatorie a acesteia

Secțiunea a 11-a. Cercetarea la faţa locului

Secțiunea a 12-a. Prezumţiile

Secțiunea a 13-a. Mijloacele materiale de probă

Secțiunea a 14-a. Concluziile Capitolului V

Capitolul VI. Consideraţii de ordin general cu privire la contenciosul fiscal

Secțiunea 1. Comentarii preliminare

Secțiunea a 2-a. Funcţiune jurisdicţională. Contencios administrativ. Contencios fiscal

§1. Funcţiunea jurisdicţională a statului. Sens material. Sens organic

§2. Contencios administrativ. Contencios de anulaţiune versus contencios de plină jurisdicţiune. Contencios obiectiv versus contencios subiectiv

§3. Contenciosul fiscal. Noţiune. Forme

Secțiunea a 3-a. Comentarii sumare cu privire la apariţia şi dezvoltarea istorică a contenciosului fiscal în România

§1. Comentarii preliminare

§2. Perioada anterioară regimului comunist

§3. Perioada regimului comunist

§4. Perioada contemporană

Secțiunea a 4-a. Unele comentarii cu privire la utilizarea procedurilor graţioase şi a mijloacelor alternative de soluţionare a disputelor în materie fiscală

Secțiunea a 5-a. Concluziile Capitolului VI

Capitolul VII. Contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea 1. Consideraţii preliminare. Litigiul de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 2-a. Părţile litigiului de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 3-a. Obiectul cererilor de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 4-a. Clasificarea cererilor de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 5-a. Contestaţia, condiţie specială de admisibilitate a cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal de validitate şi în cel de refuz de recunoaştere a drepturilor (de plină jurisdicţiune de injoncţiune)

§1. Comentarii prealabile

§2. Raţiunile pentru care legea impune contestaţia

§3. Natura juridică a procedurii contestaţiei

§4. Definirea noţiunii de „contestaţie”

§5. Obiectul contestaţiei fiscale

5.1. Comentarii preliminare

5.2. Componenţa obiectului contestaţiei

5.2.1. Nulitatea actului administrativ fiscal

5.2.2. Recunoaşterea şi satisfacerea unui drept ce face obiectul unei cereri a unui subiect al raportului juridic fiscal. Refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. Corelaţia noţiunilor din Codul de procedură fiscală cu cele din Legea contenciosului administrativ

§6. Subiectele contestaţiei

6.1. Comentarii generale

6.2. Contestatorii

§7. Introducerea în cauză a altor persoane

§8. Cauza contestaţiei

§9. Condiţiile pentru formularea contestaţiei

9.1. Condiţiile de fond

9.2. Condiţiile de formă şi conţinut pentru formularea contestaţiei

§10. Termenul de depunere a contestaţiei .

§11. Locul de depunere a contestaţiei

§12. Efectele depunerii şi înregistrării contestaţiei

§13. Competenţa de soluţionare a contestaţiei fiscale

§14. Procedura de soluţionare a contestaţiilor

14.1. Comentarii generale

14.2. „Etapa scrisă” a contestaţiei fiscale (formarea dosarului administrativ)

14.3. Etapa „dezbaterilor” în cadrul contestaţiei. Analiza contestaţiei

14.3.1. Comentarii preliminare

14.3.2. Reguli procedurale de soluţionare a contestaţiilor fiscale

14.3.3. Termenul de soluţionare a contestaţiilor fiscale

14.3.4. Incidente procedurale în cursul soluţionării contestaţiei

14.4. Etapa emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiilor

14.4.1. Comentarii preliminare 

14.4.2. Soluţiile pe care le poate pronunţa organul de soluţionare a contestaţiei

14.4.3. Forma, conţinutul şi natura juridică a deciziei de soluţionare a contestaţiei

14.4.4. Comunicarea şi efectele deciziei de soluţionare a contestaţiei

Secțiunea a 6-a. Condiţiile intrinseci ale cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ

§1. Comentarii preliminare. Cadrul normativ

§2. Elemente ale cererii de chemare în judecată

Secțiunea a 7-a. Timbrajul cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 8-a. Consecinţele juridice ale lipsurilor cererii de chemare în judecată şi ale timbrajului

Secțiunea a 9-a. Termenul de introducere a cererii de chemare în judecată

Secțiunea a 10-a. Efectele introducerii cererii de chemare în judecată

Secțiunea a 11-a. Întâmpinarea. Răspunsul la întâmpinare

Secțiunea a 12-a. Alte cereri în litigiul de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 13-a. Competenţa instanţelor de judecată în contenciosul administrativ fiscal

§1. Comentarii preliminare

§2. Competenţa materială. Corelaţia dintre criteriul valoric şi cel al poziţiei organului, conform art. 10 LCA

§3. Competenţa teritorială a instanţei de judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 14-a. Unele comentarii specifice referitoare la procedura de judecată în cadrul contenciosului administrativ fiscal

§1. Primul termen de judecată. Citarea părţilor. Documentaţia de bază

§2. Excepţiile procesuale

Secțiunea a 15-a. Probele în procesul de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 16-a. Incidente procedurale

Secțiunea a 17-a. Dezbaterea fondului. Hotărârea judecătorească şi efectele sale

Secțiunea a 18-a. Căile de atac împotriva hotărârii de primă instanţă în contenciosul administrativ fiscal

§1. Recursul

§2. Contestaţia în anulare

§3. Revizuirea

Secțiunea a 19-a. Executarea hotărârii pronunţate de către instanţa judecătorească de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 20-a. Contenciosul suspendării actelor administrativ fiscale

§1. Comentarii preliminarii

§2. Natura juridică a suspendării

§3. Tipurile de suspendare judiciară în contenciosul administrativ fiscal

§4. Inadmisibilitatea în contenciosul administrativ fiscal a unor cereri de suspendare a executării întemeiate pe dispozițiile Codului de procedură civilă

§5. Elementele cererii de chemare în judecată în suspendare

§6. Termenul de introducere a cererii în suspendare

§7. Cerinţele cererii de chemare în judecată în contenciosul suspendării executării actului administrativ fiscal

7.1. Comentarii preliminare

7.2. Cerinţe extrinseci de admisibilitate a cererii în suspendare

7.3. Cerinţe de fond pentru admiterea cererii în suspendare

§8. Competenţa soluţionării cererii de suspendare

§9. Alte aspecte de ordin procedural referitoare la cererea în suspendare. Procedura de soluţionare a cererii de suspendare

§10. Soluţia asupra cererii de suspendare. Efectele hotărârii pronunţate cu privire la cererea de suspendare. Căile de atac împotriva hotărârii

§11. Situaţia cauţiunii la finalizarea procedurii de suspendare

Secțiunea a 21-a. Unele comentarii speciale cu privire la anumite categorii de cereri în contenciosul administrativ fiscal

§1. Cererea de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe şi impozite percepute cu încălcarea dreptului european

§2. Alte cereri în restituirea sumelor achitate ca taxe şi impozite fără titlu legal

§3. Cererile de chemare în judecată în daune şi, respectiv, dobânzi în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 22-a. Concluziile Capitolului VII

Capitolul VIII. Contenciosul fiscal de drept comun

Secțiunea 1. Consideraţii preliminare

Secțiunea a 2-a. Contenciosul urmăririi creanțelor fiscale ale statului

§1. Comentarii introductive

§2. Natura juridică a contestaţiei la executare

§3. Subiectele contestaţiei la executare

§4. Obiectul contestaţiei la executare

§5. Contestaţia la executare propriu-zisă

5.1. Comentarii preliminare

5.2. Noţiunea de „titlu executoriu”. Corelaţia sa cu noţiunea de „titlu de creanţă” .

5.3. Motivele pentru care poate fi formulată contestaţia la executare propriu-zisă

§6. Contestaţia împotriva refuzului organului de executare de a efectua un act de executare silită

§7. Contestaţia împotriva însuși titlului executoriu

§8. Contestaţia împotriva măsurilor asigurătorii

§9. Contestaţia la titlu

§10. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare

10.1. Comentarii preliminare

10.2. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare pentru contestaţia la executare propriu-zisă şi pentru cea formulată împotriva măsurilor asigurătorii

10.3. Comentarii referitoare la competenţa materială

10.4. Comentarii privitoare la competenţa teritorială

10.5. Competenţa materială şi teritorială în cazul contestaţiei la titlu

10.6. Competenţa materială și teritorială pentru soluţionarea contestaţiei la executare împotriva însuşi titlului executoriu 

§11. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare silită

§12. Reguli procedurale de soluţionare a contestaţiei la executare

12.1. Elementele de ordin formal ale contestaţiei la executare

12.2. Procedura de judecată

12.3. Probele

12.4. Dezbaterile din contestaţia la executare

§13. Suspendarea executării silite

§14. Soluţia pronunţată în contestaţia la executare

§15. Căile de atac care pot fi promovate împotriva soluţiei pronunţate în contestaţia la executare în materie fiscală

Secţiunea a 3-a. Contenciosul urmăririi creanţelor fiscale ale contribuabililor şi celorlalte subiecte ale raporturilor juridice fiscale împotriva statului

§1. Comentarii introductive

§2. Contestaţia la executare formulată în cadrul urmăririi silite a statului

Secţiunea a 4-a. Procedura reexaminării în materia taxelor judiciare de timbru

§1. Comentarii preliminare

§2. Natura juridică a procedurii de stabilire şi achitare a taxei judiciare de timbru din procesul civil

§3. Sumare comentarii cu privire la corelaţia procedurii judiciare fiscale referitoare la taxele judiciare de timbru (inclusiv prin raportare la solicitarea de acordare a facilităţilor la plata acestora) cu procedura judiciară civilă pentru care sunt ele datorate

§4. Subiectele cererii de reexaminare

§5. Termenul de exercitare a cererii de reexaminare

§6. Cerinţele cererii de reexaminare şi motivele ce stau la baza sa

§7. Instanţa competentă să soluţioneze cererea de reexaminare şi compunerea completului de judecată. Procedura de judecată

§8. Încheierea pronunţată şi caracterul său definitiv

§9. Corelaţia procedurii reexaminării taxei judiciare cu timbru cu cea a dării în debit de către instanţa superioară

§10. Restituirea sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru şi procedura de contestare aferentă acesteia

Secţiunea a 5-a. Concluziile Capitolului VIII

Capitolul IX. Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Bibliografie

Index 

 

STOC EPUIZAT!

Titlul cartii: Tratat de contencios fiscal
Numele autorului/lor: Daniel Dascalu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 25 Aprilie 2014
Numar de pagini: 1056
ISBN: 978-606-678-955-4
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 150
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Tratat de contencios fiscal | Autor: Daniel Dascalu

Tratat de contencios fiscal | Autor: Daniel Dascalu

Pretul nostru: 150.00 Lei (RON)

Bestsellers

Libertatea de circulatie a persoanelor (Carte de: Dan Nita, Eduard Dragomir)

Libertatea de circulatie a persoanelor (Carte de: Dan Nita, Eduard Dragomir)

Pret intreg: 33.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 26.40 Lei (RON)
Reducere: 6.60 Lei (RON) (20.00%)

eXTReMe Tracker