Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Raspunderea civila a medicului | Autor: Ionut Vida-Simiti

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

2.2. Implicarea Bisericii în domeniul sănătăţii

3. Clişeelor de genul cărora Biserica a împiedicat cercetarea ştiinţifică prin arderea pe rug a lui Nicolaus Copernic (prelat catolic decedat de moarte naturală şi înmormântat în Catedrala din Frombork) şi Galileo Galilei (condamnat de Inchiziţie la citirea unui psalm de penitenţă o dată pe săptămână, pedeapsă neexecutată integral deoarece a fost preluată ulterior de fiica sa Maria Celeste), respectiv că a întrerupt legătura cu cercetarea clasică greco-romană pe care Copernic şi Galilei au contrazis-o prin combaterea geocentrismul ptolemaic şi aristotelian, li adaugă acela conform căruia Biserica a minimalizat importanţa şi împiedicat dezvoltarea medicinei. Nimic mai neadevărat.

În primul rând, problema nu a reprezentat-o neglijarea medicinei, ci încrederea prea mare în rezultatele cercetărilor din perioada precreştină prin perpetuarea lucrărilor din epoca grecoromană şi în special operele lui Galen. Concluziile acestuia bazate pe cercetarea anatomiei porcului (nu Biserica a interzis disecţia cadavrelor umane, ci aceasta era prohibită cu mult înainte de legea romană) au fost în mare măsură eronate, însă datorită supraestimării nivelul ştiinţific precreştin, opiniile lui nu au fost contrazise secole la rând.

(...)

Pretul nostru: 40.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Consideraţii generale asupra falimentului

Secţiunea 1. Delimitări conceptuale

§1. Noţiunea de faliment

1.1. Definiţia falimentului

1.2. Particularităţile falimentului internaţional

§2. Funcţiile falimentului

Secţiunea a 2-a. Evoluţia instituţiei falimentului

§1. Instituţia falimentului în antichitate

§2. Instituţia falimentului în Evul Mediu

§3. Instituţia falimentului în epoca modernă

§4. Instituţia falimentului în perioada contemporană

Capitolul al II-lea. Cadrul juridic privind falimentul internaţional

Secţiunea 1. Reglementări internaţionale privind falimentul

§1. Conceptul de instrument de reglementare a falimentului internaţional

§2. Instrumente cu vocaţie regională

2.1. Tratatele latino-americane

2.1.1. Tratatele de la Montevideo din 1889 şi 1940

2.1.2. Convenţia de la Havana din 1928

2.2. Convenţia de la Copenhaga a Statelor Nordice din 1933

2.3. Actul uniform OHADA din 1998

2.4. Convenţia europeană de la Istanbul din 1990

2.5. Convenţia de la Bruxelles din 1995

2.6. Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1346/2000

2.7. Directiva Uniunii Europene nr. 24/2001

2.8. Principiile directoare aplicabile la nivelul statelor membre NAFTA

2.9. Protocoalele de cooperare

§3. Instrumente cu vocaţie internaţională

3.1. Concordatul Asociaţiei Internaţionale a Avocaţilor din 1995

3.2. Legea Model UNCITRAL din 1997 şi 2011

3.3. Ghidurile legislative CNUDCI din 2004, 2009 şi 2010

Secţiunea a 2-a. Receptarea reglementărilor internaţionale în dreptul intern

§1. Aspecte comune referitoare la receptarea regle men tărilor internaţionale

§2. Receptarea reglementărilor internaţionale în sistemul dreptului român

§3. Receptarea reglementărilor internaţionale în alte sisteme de drept

Capitolul al III-lea. Competenţa privind deschiderea procedurii falimentului internaţional

Secţiunea 1. Problematica generală privind competenţa în domeniul falimentului internaţional

Secţiunea a 2-a. Teorii privind competenţa în materie de faliment internaţional

§1. Teoria unităţii şi universalităţii falimentului

§2. Teoria pluralităţii şi teritorialităţii

§3. Teorii mixte

Secţiunea a 3-a. Determinarea competenţei privind deschiderea procedurii falimentului internaţional

§1. Determinarea competenţei privind deschiderea procedurii principale

§2. Determinarea competenţei privind deschiderea procedurilor secundare

§3. Soluţionarea conflictelor de competenţă privind deschiderea procedurii

§4. Aspecte particulare privind determinarea competenţei de deschidere a procedurii în materia grupurilor corporatiste

§5. Probleme speciale privind determinarea competenţei de deschidere a procedurii în materia instituţiilor de credit

Capitolul al IV-lea. Legea aplicabilă în procedura falimentului internaţional

Secţiunea 1. Precizări prealabile

§1. Conflictele de legi în materia falimentului internaţional

§2. Natura normelor care guvernează raporturile din domeniul falimentului internaţional

Secţiunea a 2-a. Determinarea legii aplicabile în procedura falimentului internaţional

§1. Aspecte generale

§2. Domeniul de aplicare al legii statului de deschidere a procedurii

§3. Excepţiile de la aplicarea legii statului de deschidere

Secţiunea a 3-a. Configurarea unui drept comun al falimentului internaţional

§1. Considerentele elaborării unui drept comun

§2. Necesitatea estompării caracterului eterogen al regle mentărilor interne

§3. Implicaţiile legislative ale interdependenţei dintre procedurile principale şi secundare

§4. Domeniile în care se impune unificarea reglementărilor

Secţiunea a 4-a. Tehnici normative de omogenizare a reglementărilor falimentului internaţional

§1. Premisele normative ale omogenizării

§2. Stabilirea unei ierarhii între normele interne şi cele internaţionale

§3. Logica de autoritate şi aplicabilitatea directă

Secţiunea a 5-a. Rolul instrumentelor internaţionale în elaborarea unui ius commune

§1. Valorificarea principiilor unificate

§2. Inducerea şi circulaţia modelelor

§3. Integrarea modelelor în cadrul ordinilor juridice etatice

§4. Punerea în evidenţă a metodelor de interpretare comune

Capitolul al V-lea. Condiţiile deschiderii procedurii falimentului internaţional

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

Secţiunea a 2-a. Eligibilitatea debitorului

§1. Precizări prealabile

§2. Situaţia debitorilor persoane fizice

§3. Situaţia debitorilor persoane juridice

§4. Situaţia instituţiilor de credit

Secţiunea a 3-a. Starea de insolvenţă a debitorului

§1. Precizări prealabile

§2. Criteriul insolvenţei sau al încetării plăţilor

2.1. Insuficienţa sumelor de bani disponibile

2.2. Imposibilitatea vădită de plată

2.3. Existenţa datoriilor exigibile

§3. Criteriul insolvabilităţii sau al bilanţului contabil

§4. Criteriul insolvenţei iminente

Secţiunea a 4-a. Formularea cererii de către persoanele abilitate

9 §1. Precizări prealabile

§2. Autorităţile competente

§3. Debitorii obligaţi sau îndreptăţiţi

§4. Creditorii îndreptăţiţi

Secţiunea a 5-a. Determinarea obiectului cererii de deschidere

§1. Precizări prealabile

§2. Lichidarea

2.1. Cererea debitorului

2.2. Cererea creditorilor

§3. Reorganizarea

3.1. Cererea debitorului

3.2. Cererea creditorilor

§4. Salvarea entităţilor aflate în dificultate financiară

Secţiunea a 6-a. Soluţionarea cererilor introductive

§1. Precizări prealabile

§2. Autoritatea competentă în plan intern

§3. Suportarea costurilor procedurii

§4. Deschiderea procedurii la cererea debitorului

§5. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor

5.1. Admiterea cererilor de deschidere

5.2. Respingerea cererilor şi revocarea deciziilor de deschidere

5.3. Notificările privind depunerea cererii şi luarea deciziei de deschidere

5.3.1. Notificarea debitorului despre cererile creditorilor

5.3.2. Notificarea creditorilor şi a altor persoane interesate despre cererea debitorului

5.3.3. Conţinutul notificării şi modalităţile de informare

Capitolul al VI-lea. Efectele deschiderii procedurii falimentului internaţional

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

Secţiunea a 2-a. Constituirea masei falimentului

§1. Precizări prealabile

§2. Componenţa masei falimentului

2.1. Definiţia generală a masei falimentului

2.2. Bunurile grevate de sarcini

2.3. Bunurile deţinute de terţi

2.4. Bunurile situate în străinătate

§3. Bunurile care nu sunt incluse în componenţa masei falimentului

3.1. Excepţii generale

3.2. Bunurile debitorilor persoane fizice

§4. Termenul pentru constituirea masei falimentului şi colectarea bunurilor

Secţiunea a 3-a. Suspendarea drepturilor individuale ale creditorilor

§1. Precizări prealabile

§2. Aplicarea suspendării în raport cu obiectul procedurii

2.1. Suspendarea în cazul lichidării

2.2. Suspendarea în cazul reorganizării

§3. Domeniul de aplicare al măsurii suspendării

3.1. Acţiunile supuse suspendării

3.1.1. Suspendarea acţiunilor judiciare sau extrajudiciare asupra debitorului

3.1.2. Suspendarea termenelor de prescripţie a acţiunilor cre di torilor

3.1.3. Stoparea calculului dobânzilor, majorărilor şi pena lităţilor

3.2. Excepţii de la aplicarea suspendării

3.3. Poziţia creditorilor garantaţi

3.3.1. Situaţia reorganizării

3.3.2. Situaţia lichidării

§4. Intervenţia suspendării: de drept sau la cerere

§5. Momentul aplicării suspendării

5.1. Determinarea momentului intervenţiei suspendării

5.2. Aplicarea suspendării de la depunerea cererii introductive

5.3. Aplicarea suspendării de la deschiderea procedurii

5.4. Măsuri provizorii instituite până la aplicarea suspendării

5.4.1. Categorii de măsuri provizorii

5.4.2. Dovada necesităţii instituirii măsurilor provizorii

5.4.3. Notificarea cererii şi a deciziei privind măsurile provizorii

5.4.4. Ridicarea măsurilor provizorii

§6. Durata suspendării

6.1. Situaţia creditorilor chirografari

6.2. Situaţia creditorilor garantaţi

6.2.1. Ipoteza reorganizării

6.2.2. Ipoteza lichidării

6.3. Prelungirea duratei suspendării

§7. Protecţia creditorilor garantaţi

7.1. Ridicarea suspendării

7.2. Protejarea valorilor afectate

7.2.1. Protejarea valorii bunurilor garantate

7.2.2. Evaluarea bunurilor grevate

7.2.3. Protejarea valorii părţii garantate a creanţei

Secţiunea a 4-a. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului

§1. Precizări prealabile

§2. Poziţia debitorului în cadrul procedurii

2.1. Ipoteza lichidării

2.2. Ipoteza reorganizării

2.2.1. Avantajele şi dezavantajele menţinerii sau ridicării dreptului de administrare al debitorului

2.2.2. Soluţii privind rolul debitorului în administrarea afacerii

§3. Drepturile debitorului

§4. Obligaţiile debitorului

4.1. Cooperarea şi asistenţa

4.2. Furnizarea informaţiilor

4.3. Obligaţiile accesorii

§5. Răspunderea debitorului

Secţiunea a 5-a. Valorificarea activelor din averea debitorului

§1. Precizări prealabile

§2. Utilizarea şi vânzarea bunurilor din averea debitorului

2.1. Cursul normal al afacerii debitorului

2.2. Limitele dreptului debitorului de vânzare a bunurilor

2.3. Procedura de notificare a înstrăinărilor

2.4. Metode de vânzare

2.4.1. Vânzarea în procedura de urgenţă

2.4.2. Vânzarea bunurilor grevate libere de orice sarcini

Secţiunea a 6-a. Recunoaşterea dreptului de a invoca compensarea

Secţiunea a 7-a. Executarea sau încetarea contractelor financiare şi compensarea bilaterală

Capitolul al VII-lea. Recunoaşterea şi executarea deciziilor privind procedura falimentului internaţional

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Modalităţi de recunoaştere a unei decizii străine de deschidere a procedurii

§1. Recunoaşterea de plin drept

§2. Recunoaşterea acordată la cerere

2.1. Cererea de recunoaştere a procedurii străine

2.2. Prezumţia de autenticitate a documentelor străine

2.3. Prezumţia de legalitate a hotărârii străine

Secţiunea a 3-a. Măsurile cu executare vremelnică ce pot fi încuviinţate pe durata soluţionării cererii de recunoaştere a unei proceduri străine

Secţiunea a 4-a. Efectele recunoaşterii unei proceduri străine

§1. Distincţia între efectele recunoaşterii procedurii principale şi cele ale procedurii secundare

§2. Efectele care se produc de drept în baza recunoaşterii procedurii principale

§3. Măsurile ce pot fi încuviinţate ulterior recunoaşterii unei proceduri străine

§4. Dreptul reprezentantului străin de a acţiona în faţa instanţelor locale

Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a deciziilor străine

§1. Condiţiile şi procedura obţinerii exequatur-ului

§2. Particularităţi privind executarea deciziilor în materia instituţiilor de credit

Capitolul al VIII-lea. Coordonarea procedurilor concomitente şi cooperarea în materie de faliment internaţional

Secţiunea 1. Configurarea cadrului coordonării procedurilor concomitente prin intermediul protocoalelor de cooperare

Secţiunea a 2-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile secundare de insolvenţă

§1. Caracterul subsecvent al procedurilor secundare faţă de procedura principală

§2. Corelarea măsurilor dispuse în vederea sau în urma recunoaşterii unei proceduri străine

§3. Aspecte particulare referitoare la coordonarea procedurilor din cadrul grupurilor de societăţi

§4. Probleme speciale privind coordonarea procedurilor în materia instituţiilor de credit

Secţiunea a 3-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile auxiliare de insolvenţă

§1. Conceptul şi funcţionarea procedurilor auxiliare

1.1. Contextul configurării procedurilor auxiliare

1.2. Condiţiile deschiderii procedurilor auxiliare de insolvenţă

1.3. Efectele procedurilor auxiliare

§2. Compararea procedurilor auxiliare cu procedurile secundare

2.1. Fundamentul comparaţiei

2.2. Diferenţe privind deschiderea procedurii

2.3. Diferenţe în raport cu efectele produse

§3. Înlocuirea procedurilor secundare cu proceduri auxiliare

3.1. Modificări privind procedura

3.2. Modificări privind regulile materiale

3.3. Modificări privind aplicarea în spaţiu

Secţiunea a 4-a. Cadrul cooperării în falimentul internaţional

§1. Obiectivele cooperării în materia falimentului interna ţional

§2. Formele de cooperare în falimentul internaţional

§3. Instanţele şi alte autorităţi competente în materie de cooperare

§4. Cooperarea şi comunicarea directă dintre instanţe şi reprezentanţii străini

Secţiunea a 5-a. Accesul reprezentanţilor străini la instanţele altui stat

§1. Accesul direct al reprezentanţilor străini pentru deschiderea unei proceduri în alt stat

§2. Participarea reprezentanţilor străini în cadrul unei proceduri deschise în alt stat

Secţiunea a 6-a. Asigurarea drepturilor creditorilor străini în faţa instanţelor altui stat

§1. Notificarea creditorilor străini despre deschiderea unei proceduri în alt stat

§2. Participarea creditorilor străini la o procedură deschisă în alt stat

Secţiunea a 7-a. Aspecte particulare referitoare la cooperarea în materia instituţiilor de credit

Capitolul al IX-lea. Concluzii

Bibliografie

Index

Titlul cartii: Raspunderea civila a medicului
Numele autorului/lor: Ionut Vida-Simiti
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 7 Nov. 2013
Numar de pagini: 408
ISBN: 978-606-678-816-8
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 40
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

eXTReMe Tracker