Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Codul de procedura penala si 5 legi uzuale [Actualizare: 16 aprilie 2013]

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Art. 1. scopul procesului penal.

(1) Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

(2) Procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor.

Art. 2. Legalitatea şi oficialitatea procesului penal.

(1) Procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.

(2) Actele necesare desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când prin lege se dispune altfel.

Notă. A se vedea şi art. 124 – „Înfăptuirea justiţiei” şi art. 126 – „Instanţele judecătoreşti” din Constituţie.

Pretul nostru: 16.00 Lei (RON)
Cantitate:

EXTRAS:

 

Codul de procedură penală

Cuprins general

Index

1. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

2. Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

3. Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

4. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

5. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

Partea Generala

Titlul I. regulile de bază şi acţiunile în procesul penal

Capitolul I. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal

Capitolul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea I. Acţiunea penală

Secţiunea II. Acţiunea civilă

Secţiunea III. Părţile în procesul penal

Titlul II. Competenţa

Capitolul I. Felurile competenţei

Secţiunea I. Competenţa după materie şi după calitatea persoanei

Secţiunea II. Competenţa teritorială

Secţiunea III. Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate

Secţiunea IV. Dispoziţii comune

Capitolul II. Incompatibilitatea şi strămutarea

Secţiunea I. Incompatibilitatea

Secţiunea II. Strămutarea judecării cauzei penale

Titlul III. Probele şi mijloacele de probă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Mijloacele de probă

Secţiunea I. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului

Secţiunea II. Declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente

Secţiunea III. Declaraţiile martorilor

Secţiunea IV. Confruntarea

Secţiunea V. Înscrisurile

Secţiunea V1 . Interceptările şi înregistrările audio sau video

Secţiunea VI. Martorii asistenţi

Secţiunea VII. Mijloacele materiale de probă

Secţiunea VIII. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea percheziţiilor

Secţiunea IX. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală

Secţiunea X. Expertizele

Secţiunea XI. Folosirea interpreţilor

Secţiunea XII. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea

Secţiunea XIII. Comisia rogatorie şi delegarea

Titlul IV. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Capitolul I. Măsurile preventive

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea II. Reţinerea

Secţiunea III. Obligarea de a nu părăsi localitatea

Secţiunea III1 . Obligarea de a nu părăsi ţara

Secţiunea IV. Arestarea preventivă

§1. Arestarea învinuitului

§2. Arestarea inculpatului

Secţiunea IV1 . Dispoziţii speciale pentru minori

Secţiunea V. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune

§1. Liberarea provizorie sub control judiciar

§2. Liberarea provizorie pe cauţiune

§3. Dispoziţii comune

Capitolul II. Alte măsuri procesuale

Secţiunea I. Luarea măsurilor de ocrotire şi de siguranţă

Secţiunea II. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Titlul V. Acte procesuale şi procedurale comune

Capitolul I. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Capitolul II. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere

Capitolul III. Termenele

Capitolul IV. Cheltuielile judiciare

Capitolul V. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Capitolul VI. Nulităţile

Capitolul VII. Amenda judiciară

Partea speciala

Titlul I. Urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa organelor de urmărire penală

Capitolul III. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală

Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale

Secţiunea I. Sesizarea organelor de urmărire penală

Secţiunea II. Desfăşurarea urmăririi penale

Secţiunea III. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea IV. Încetarea urmăririi penale

Secţiunea V. Scoaterea de sub urmărirea penală

Secţiunea VI. Procedura prezentări materialului de urmărire penală

Secţiunea VII. Terminarea urmăririi penale

§ 1. Urmărirea fără punerea în mişcare a acţiunii penale

§ 2. Urmărirea cu acţiunea penală pusă în mişcare

Capitolul V. Trimiterea în judecată

Capitolul VI. Reluarea urmăririi penale

Capitolul VII. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Capitolul VIII. Procedura plângerii prealabile

Titlul II. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Judecata în primă instanţă

Secţiunea I. Desfăşurarea judecării cauzelor

Secţiunea II. Deliberarea şi hotărârea instanţei

Capitolul III. Căile de atac ordinare

Secţiunea I. Apelul

Secţiunea II. Recursul

Capitolul IV. Căile extraordinare de atac

Secţiunea I. Contestaţia în anulare

Secţiunea II. Revizuirea

Secţiunea III. Recursul în interesul legii

Titlul III. executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor

Secţiunea I. Punerea în executare a pedepselor principale

Secţiunea II. Punerea în executare a pedepselor complementare

Secţiunea III. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Secţiunea IV. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale

Secţiunea IV1 . Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 din Codul penal

Secţiunea V. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea VI. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea

Secţiunea I. Schimbări în executarea unor hotărâri

Secţiunea II. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea III. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea IV. Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Titlul IV. Proceduri speciale

Capitolul I. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante

Capitolul I1 . Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Capitolul II. Procedura în cauzele cu infractori minori

Capitolul II1 . Procedura dării în urmărire

Capitolul III. Procedura reabilitării judecătoreşti

Capitolul IV. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Capitolul V. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare

Capitolul VI. Asistenţa judiciară internaţională

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea II. Comisia rogatorie (abrogată)

Secţiunea III. Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine

Secţiunea IV. Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare

Dispoziţii finale

Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare a Codului de procedură penală

1. Legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală

2. Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale

3. O.U.G. nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală

4. O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală

5. Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală

6. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

7. O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

8. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

9. O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

10. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Titlul cartii: Codul de procedura penala si 5 legi uzuale [Actualizare: 16 aprilie 2013]
Numele autorului/lor: Colectiv Editura Hamangiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 24 Aprilie 2013
Numar de pagini: 480
ISBN: 978-606-522-901-3
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 16
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 25 Apr 2013

Editia de fata contine textul Codului de procedura penala, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, insotit de recursurile in interesul legii in materie si decizii ale Curtii Constitutionale, precum si trimiteri la legislatia speciala.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Carti de joc | Costume populare romanesti

Carti de joc | Costume populare romanesti

Pretul nostru: 7.00 Lei (RON)
Albinele si albinaritul. Ghidul incepatorului (Carte de Ioana Tudor). Editura Gramen, 2011

Albinele si albinaritul. Ghidul incepatorului (Carte de Ioana Tudor). Editura Gramen, 2011

Pret intreg: 43.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 34.40 Lei (RON)
Reducere: 8.60 Lei (RON) (20.00%)
Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)
Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker