Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept comercial. Profesionistii-comercianti [Curs universitar] | Autor: Smaranda Angheni

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Lucrarea a fost elaborată într-un moment istoric deosebit de dificil pentru „soarta” dreptului comercial, în condiţiile unificării dreptului privat. Cu toate acestea, fără a ignora în totalitate disputele doctrinare privind autonomia dreptului comercial, în condiţiile legislative actuale, considerăm că este necesară o analiză detaliată cu valenţe teoretice şi practice a regimului juridic şi, în special, a statutului juridic a unei categorii importante de profesionişti, respectiv a profesioniştilor-comercianţi.

Unificarea dreptului privat prin „absorbţia” dreptului comercial de către dreptul civil nu a adus modificări substanţiale conţinutului legislaţiei speciale care reglementează categoria profesioniştilor-comercianţi.

Astfel ca, sunt analizate: legislaţia aplicabilă profesioniştilor-comercianţi, doctrina şi jurisprudenţa, în corelaţie cu dispoziţiile Noului Cod civil şi chiar ale Noului Cod de procedură civilă.

Pretul nostru: 59.90 Lei (RON)
Cantitate:

DIN Cuprins

Prefaţă

Abrevieri

Introducere

Capitolul I. Profesioni ş tii-comercianţi

Secţiunea 1. Cadrul conceptual al termenilor de „profesionist”, „întreprindere”, „comerciant”

§1. Dar ce se în ţ elege prin „profesionişti” şi, evident, care sunt categoriile de profesionişti?

§2. Noţiunea de „între prindere”

§3. Comerciantul – cadrul conceptual

Secţiunea a 2-a. Profesionistul-comerciant persoan ă fizică

§1. Introducere

§2. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării profesionistului-comerciant persoană fizică

§3. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate

3.1. Capacitatea juridică a persoanei fizice autorizate

3.2. Incompatibilităţi, dec ă deri, interdicţii

3.3. Cet ăţ enia persoanei fizice autorizate

3.4. Activitatea economică desfăşurată de persoana fizică autorizată (PFA)

3.5. Forţa de muncă

3.6. Răspunderea persoanei fizice autorizate

3.7. Încetarea activităţii persoanei fizice autorizate

§4. Regimul juridic al întreprinză torului persoană fizică titular al întreprinderii individuale

§5. Regimul juridic al întreprinderii familiale

5.1. Constituirea întreprinderii familiale

5.2. Reprezentarea întreprinderii familiale

5.3. Încetarea activităţii întreprinderii familiale şi radierea din registrul comerţului

Secţiunea 3-a. Profesioniştii-comercianţi persoane juridice

§1. Aspecte generale

§2. Regiile autonome

§3. Grupurile de interes economic

§4. Societăţile cooperative

§5. Organizaţiile cooperatiste

§6. Cooperativel e de credit

§7. Societăţile europene

§8. Societăţile cooperative euro pene (SCE) 

Secţiunea a 4-a. Statutul juridic al profesionistului-comerciant

§1. Înregistrarea în registrul comerţului

§2. Răspunderea comerciantului pentru nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în Legea privind registrul comerţului

§3. Radierea înregistr ă rilor

§4. Întocmirea registrelor comerciale

§5. Alte Obligaţii ale comercianţilor

§6. Răspunderea penal ă a profesionistului-comerciant persoană juridică

Capitolul II. Fondul de comert

Secţiunea 1. Consideraţii generale, importanţa şi utilitatea conceptului „fond de comerţ ” în cadrul legislativ general

§1. Consideraţii generale

§2. Importanţa şi utilitatea conceptului „fond de comerţ ” în cadrul legislativ actual

Secţiunea a 2-a. Cadrul legal şi conceptual al fondului de comerţ . Drept comparat. Fondul de comer ţ în Franţa

§1. Cadrul legal şi conceptual

§2. Drept comparat. Fondul de comerţ în Franţa

Secţiunea a 3-a. Delimitarea noţiunii de „fond de comerţ ” de alte no ţ iuni învecinate

Secţiunea a 4-a. Natura juridică a fondului de comerţ

§1. Fondul de comerţ – universalitate de fapt

§2. Fondul de comerţ – bun mobil incorporal

Secţiunea a 5-a. Elementele fondului de comerţ 

§1. Elemente corporale

§2. Elemente incorporale

2.1. Firma

2.2. Emblema

2.3. Clientela

2.4. Vadul comercial (achalandage) .

2.5. Dreptul de bail

2.6. Drepturile de proprietate intelectual ă (industrial ă şi de autor)

2.7. Mărcile

Secţiunea a 6-a. Operaţiuni (acte juridice) asupra fondului de comerţ

§1. Aspecte generale

§2. Vânzarea-cump ă rarea fondului de comerţ

§3. Aportul în societate al fondului de comerţ .

§4. Loca ţ iunea fondului de comerţ

§5. Garanţia real ă mobiliar ă asupra fondului de comerţ

5.1. Publicitatea ipotecii mobiliare asupra fondului de comerţ

Capitolul III. Societăţile comerciale

Secţiunea 1. Terminologie

Secţiunea a 2-a. Cadrul conceptual, cadrul legal şi definiţia societăţilor comerciale

§1. Conceptul de „societate comercială ”

§2. Cadrul legal al societăţilor comerciale

§3. Definiţia societăţilor comerciale

§4. Societatea comercial ă şi societatea simplă

Secţiunea a 3-a. Clasificarea societăţilor comerciale

Secţiunea a 4-a. Formele societăţilor comerciale

§1. Societăţile de persoane

1.1. Consideraţii generale

1.2. Trăsăturile societăţilor în nume colectiv

1.3. Trăsăturile societăţilor în comandită simplă

1.4. Avantajele şi dezavantajele societăţilor de persoane

§2. Societăţile de capital

2.1. Societăţile pe actiuni

2.2. Societăţile în comandit ă pe actiuni

2.3. Avantajele şi dezavantajele societăţilor de capital

§3. Societatea cu răspundere limitată

3.1. Particularităţi

3.2. Trăsăturile societăţii cu răspundere limitată

3.3. Societatea cu răspundere limitată cu unic asociat

3.4. Avantajele şi dezavantajele societăţilor cu răspundere limitată .

Secţiunea a 5-a. Contract ul de societate

§1. Consideraţii generale

§2. Definiţie şi caracteristici

2.1. Definiţie

2.2. Caracterele juridice ale co ntractului de societate

§3. Condiţiile generale (de fond) de validitate a contractului de societate comercială

3.1. Capacitatea de a contracta

3.2. Consimţământul

3.3. Obiectul co ntractului

3.4. Cauza (scopul) contractului

3.5. Forma contractului

§4. Aportul la capitalul social – Condiţie de fond special ă a contractului de societate comercial ă

4.1. Definiţie şi importantă

4.2. Obiectul Obligaţiei de aportare

4.3. Regimul juridic al aporturilor asociaţilor potrivit Codului civil. Abordare comparatistă cu dispoziţiile Legii societăţilor

4.4. Regimul juridic al aporturilor de bunuri comune

§5. Capitalul social

§6. Participarea la profit şi pierderi

6.1. Noţiunea de profit

6.2. Raportul dintre profit şi dividende

6.3. Împărţirea profitului şi suportarea pierderilor

6.4. Affectio societatis

Secţiunea a 6-a. Constituirea societăţilor comerciale

§1. Aspecte generale

§2. Actul constitutiv al societăţilor comerciale. Forma actului constitutiv

Secţiunea a 7-a. Continutul actului constitutiv

§1. Menţiuni (clauze) comune indiferent de forma de societate

§2. Menţiuni (clauze) specifice diferitelor forme de societăţi

2.1. Societăţile de persoane şi societăţile cu răspundere limitată

2.2. Societăţile de capital

§3. Aspecte specifice privind actul constitutiv şi constituirea societăţilor pe actiuni prin subscripţie publică

3.1. Consideraţii generale

3.2. Prospectul de emisiune

3.3. Subscrierea actiunilor

3.4. Adunarea constitutivă

3.5. Capitalul social

3.6. Raportul de expertiză

3.7. Atribuţiile adunării constitutive

3.8. Statutul juridic al fondatorilor societăţii pe actiuni care se constituie prin subscrip ţ ie public ă

3.9. Răspunderea fondatorilor şi a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere

Secţiunea a 8-a. Înmatricularea societăţilor comerciale

§1. Cadrul legal al înmatricul ă rii societăţilor comerciale

§2. Procedura de înmatriculare a societăţilor comerciale

§3. Competenţa de soluţionare a cererii de înmatriculare a societăţii comerciale

§4. Constatarea neregularităţilor după constituirea societăţilor comerciale

Sancţiunea a 9-a. Nulitatea societăţilor comerciale

§1. Cadrul legal al nulităţii societăţilor comerciale

§2. Cazuri de nulitate. Efecte

Sancţiunea a 10-a. Regimul juridic al filialelor şi al sediilor secundare ale societăţilor comerciale

§1. Noţiune

§2. Sediile secundare

§3. Procedura de înfiinţare a sucursalelor

§4. Filialele

§5. Societăţi străine. Sedii secundare

Sancţiunea a 11-a. Personalitatea juridică a societăţilor comerciale

§1. Aspecte generale

§2. Elementele constitutive ale societăţii comerciale ca persoan ă juridică

2.1. Firma

2.2. Sediul societăţii

2.3. Naţionalitatea societăţii

2.4. Codul unic de înregistrare

§3. Patrimoniul societăţii

§4. Scopul constituirii societăţii

§5. Efectele personalităţii juridice a societăţii comerciale

5.1. Capacitatea de folosintă

5.2. Capacitatea de folosinţă anticipată

5.3. Con ţ inutul capacităţii de folosinţă

5.4. Capacitatea de exerciţiu

5.5. Alte efecte ale personalităţii juridice

(...)

Titlul cartii: Drept comercial. Profesionistii-comercianti [Curs universitar]
Numele autorului/lor: Smaranda Angheni
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 10 Martie 2013
Numar de pagini: ~ 328
ISBN: 978-606-18-0153-4
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 59.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 25 Mar 2013

Lucrarea este destinată tuturor celor care studiază si aprofundează problematica profesioniştilor-comercianţi, fie că aceştia sunt studenţi, auditori de justiţie, fie masteranzi, doctoranzi, în general, teoreticieni şi practicieni.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Carti de joc | Costume populare romanesti

Carti de joc | Costume populare romanesti

Pretul nostru: 7.00 Lei (RON)
Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker