Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept civil. Partea generala. Persoanele. Caiet de seminar | Autor: Genoiu Ilioara

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Prezenta lucrare are un pronunţat caracter sintetic şi practic, având menirea de a sintetiza informaţiile dobândite la curs, precum şi de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunoştinţelor dobândite.

Datorită caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandată studenţilor de la specializările Drept şi Administraţie publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, a examenului de licenţă şi chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Pretul nostru: 49.90 Lei (RON)
Cantitate:
Cuprins
Abrevieri 
Titlul I. Caracterizarea generală a dreptului civil român 
Capitolul I. Sinteze ......................................................................... 1
Secțiunea 1. Noțiunea, rolul, principiile și delimitarea dreptului civil 
§1. Noțiunea dreptului civil ................................................ 1
§2. Rolul dreptului civil ...................................................... 4
§3. Principiile dreptului civil .............................................. 4
§4. Delimitarea dreptului civil ............................................ 9
Secțiunea a 2-a. Teoria legii civile ............................................ 14
§1. Izvoarele dreptului civil .............................................. 14
§2. Normele de drept civil ................................................ 19
§3. Aplicarea legii civile ................................................... 21
§4. Interpretarea legii civile .............................................. 26
Capitolul II. Probleme de seminar ................................................ 34
§1. Temă de reflecție ........................................................ 34
§2. Teme pentru referat ..................................................... 34
§3. Întrebări ....................................................................... 34
§4. Teste grilă ................................................................... 35
§5. Speță ........................................................................... 38
§6. Bibliografie ................................................................. 39
Titlul II. Raportul juridic civil 
Capitolul I. Aspectele generale ale raportului juridic civil (noțiunea, caracterele și structura) 
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................... 41
§1. Noțiunea raportului juridic civil .................................. 41
§2. Caracterele raportului juridic civil .............................. 41
§3. Structura raportului juridic civil .................................. 44
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ....................................... 44
§1. Temă de reflecție ........................................................ 44
§2. Teme pentru referat ..................................................... 44
§3. Întrebări ....................................................................... 44 
§4. Teste grilă ................................................................... 45
§5. Speță ........................................................................... 46
Capitolul II. Noțiuni generale privind părțile raportului juridic civil
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................... 48
§1. Categoriile de subiecte ale raportului juridic civil și definițiile acestora 
§2. Capacitatea civilă ........................................................ 48
§3. Determinarea, pluralitatea și schimbarea subiectelor raportului juridic civil
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ....................................... 66
§1. Temă de reflecție ........................................................ 66
§2. Teme pentru referat ..................................................... 67
§3. Întrebări ....................................................................... 67
§4. Teste grilă ................................................................... 67
§5. Speță ........................................................................... 74
Capitolul III. Conținutul raportului juridic civil ........................... 75
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................... 75
Subsecțiunea 1. Considerații generale ................................... 75
Subsecțiunea a 2-a. Dreptul subiectiv civil ........................... 76
§1. Definiția dreptului subiectiv civil ............................... 76
§2. Clasificarea drepturilor subiective civile .................... 76
§3. Recunoașterea, ocrotirea și exercitarea drepturilor subiective
Subsecțiunea a 2-a. Obligația civilă ...................................... 87
§1. Noțiunea obligației civile ............................................ 87
§2. Clasificarea obligațiilor civile ..................................... 88
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ....................................... 93
§1. Temă de reflecție ........................................................ 93
§2. Teme pentru referat ..................................................... 93
§3. Întrebări ....................................................................... 93
§4. Teste grilă ................................................................... 94
§5. Speță ........................................................................... 98
Capitolul IV. Obiectul raportului juridic civil ............................ 100
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 100
Subsecțiunea 1. Considerații generale privind obiectul raportului juridic civil
Subsecțiunea a 2-a. Considerații generale privind bunurile
§1. Noțiune ..................................................................... 101
§2. Corelația dintre bun și patrimoniu ............................ 102
Subsecțiunea a 3-a. Clasificarea bunurilor .......................... 102
§1. Categorii de bunuri prevăzute de Codul civil ........... 102
§2. Clasificarea doctrinară a bunurilor ............................ 103
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 116
§1. Temă de reflecție ...................................................... 116
§2. Teme pentru referat ................................................... 116
§3. Întrebări ..................................................................... 116
§4. Teste grilă ................................................................. 117
§5. Speță ......................................................................... 121
Capitolul V. Izvoarele și proba raportului juridic civil concret 
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 122
Subsecțiunea 1. Izvoarele raportului juridic civil concret ..... 122
§1. Considerații generale privind izvoarele raportului juridic
§2. Clasificarea izvoarelor raportului juridic civil .......... 123
§3. Tabel sintetic ............................................................. 126
Subsecțiunea a 2-a. Proba raportului de drept civil ............. 127
§1. Considerații generale privind proba raportului de drept civil
§2. Mijloace de probă ..................................................... 130
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 142
§1. Teme de reflecție ...................................................... 142
§2. Teme pentru referat ................................................... 142
§3. Întrebări ..................................................................... 143
§4. Teste grilă ................................................................. 143
§5. Speță ......................................................................... 147
§6. Bibliografie ............................................................... 148
Titlul III. Actul juridic civil 
Capitolul I. Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile ........... 151
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 151
§1. Noțiunea actului juridic civil .................................... 151
§2. Clasificarea actelor juridice civile ............................. 152
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 165
§1. Teme de reflecție ...................................................... 165
§2. Temă pentru referat ................................................... 165 
§3. Întrebări ..................................................................... 165
§4. Teste grilă ................................................................. 166
§5. Speță ......................................................................... 170
Capitolul II. Condițiile actului juridic civil ................................. 171
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 171
Subsecțiunea 1. Generalități privind condițiile actului juridic civil
§1. Generalități privind condițiile actului juridic civil ...... 171
§2. Clasificarea condițiilor actului juridic civil ............... 172
§3. Tabel sintetic ............................................................. 173
Subsecțiunea a 2-a. Capacitatea de a încheia actul juridic civil
§1. Noțiune ..................................................................... 173
§2. Regula capacității de a încheia acte juridice și excepția incapacității
Subsecțiunea a 3-a. Consimțământul ................................... 174
§1. Definiția consimțământului ....................................... 174
§2. Corelația dintre consimțământ și voința juridică....... 174
§3. Accepțiunile consimțământului ................................. 176
§4. Condițiile de valabilitate a consimțământului ........... 176
§5. Viciile de consimțământ ........................................... 178
Subsecțiunea a 4-a. Obiectul actului juridic ........................ 192
§1. Noțiune ..................................................................... 192
§2. Condiții de valabilitate a obiectului actului juridic ..... 194
Subsecțiunea a 5-a. Cauza (scopul) actului juridic civil ...... 197
§1. Noțiune ..................................................................... 197
§2. Condiții de valabilitate .............................................. 198
§3. Probă ......................................................................... 199
Subsecțiunea a 6-a. Forma actului juridic civil ................... 200
§1. Noțiune ..................................................................... 200
§2. Principiul consensualismului .................................... 200
§3. Clasificarea condițiilor de formă ............................... 200
§4. Forma ad validitatem ................................................ 201
§5. Forma ad probationem .............................................. 203
§6. Forma ad oposabilitatem .......................................... 204
§7. Tabel sintetic ............................................................. 204
Subsecțiunea a 7-a. Modalitățile actului juridic civil .......... 205
§1. Generalități privind modalitățile actului juridic civil
§2. Termenul (dies) ......................................................... 205
§3. Condiția ..................................................................... 210
§4. Sarcina ...................................................................... 215
§5. Tabel sintetic ............................................................. 217
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 218
§1. Temă de reflecție ...................................................... 218
§2. Teme pentru referat ................................................... 219
§3. Întrebări ..................................................................... 219
§4. Teste grilă ................................................................. 220
§5. Speță ......................................................................... 230
Capitolul III. Efectele actului juridic civil .................................. 233
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 233
Subsecțiunea 1. Generalități privind efectele actului juridic civil .
§1. Noțiunea de efecte ale actului juridic civil ................ 233
§2. Enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil
§3. Principiul forței obligatorii a actului juridic .............. 233
§4. Principiul irevocabilității actului juridic ................... 236
§5. Principiul relativității efectelor actului juridic .......... 237
§6. Tabel sintetic ............................................................. 247
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 248
§1. Teme de reflecție ...................................................... 248
§2. Teme pentru referat ................................................... 248
§3. Întrebări ..................................................................... 249
§4. Teste grilă ................................................................. 249
§5. Speță ......................................................................... 254
Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil ................................ 256
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 256
Subsecțiunea 1. Noțiunea și delimitarea nulității ................ 256
§1. Noțiunea nulității ...................................................... 256
§2. Funcțiile nulității ....................................................... 257
§3. Delimitarea nulității față de alte sancțiuni de drept civil 
Subsecțiunea a 2-a. Clasificarea, cauzele și regimul juridic al nulității 
§1. Clasificarea nulității .................................................. 262
§2. Cauzele nulității ........................................................ 265
§3. Regimul juridic al nulității ........................................ 267 
§4. Tabel sintetic ............................................................. 271
Subsecțiunea a 3-a. Efectele nulității .................................. 272
§1. Generalități privind efectele nulității ........................ 272
§2. Principiul retroactivității efectelor nulității ............... 274
§3. Principiul restabilirii situației inițiale (restitutio in integrum) 
§4. Principiul anulării actului subsecvent, ca urmare a anulării actului inițial (resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis) 
§5. Cazuri care înlătură principiul (quod nullum est, nullum producit effectum) 
§6. Refacerea actului juridic nul ..................................... 279
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 280
§1. Teme de reflecție ...................................................... 280
§2. Teme pentru referat ................................................... 280
§3. Întrebări ..................................................................... 281
§4. Teste grilă ................................................................. 281
§5. Speță ......................................................................... 287
§6. Bibliografie ............................................................... 289
Titlul IV. Prescripția extinctivă și decăderea 
Capitolul I. Prescripția extinctivă ............................................... 291
Secțiunea 1. Generalități privind prescripția extinctivă ........... 291
§1. Noțiunea și reglementarea legală a prescripției extinctive
§2. Natura juridică a prescripției extinctive .................... 291
§3. Efectul prescripției extinctive ................................... 292
§4. Delimitarea prescripției extinctive ............................ 294
Secțiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a prescripției extinctive 
§1. Noţiune ..................................................................... 297
§2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale
§3. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale 
Secțiunea a 3-a. Termenele de prescripție extinctivă ............... 300
§1. Noțiune și clasificare................................................. 300
§2. Termenul general de prescripție extinctivă ............... 300
§3. Termene speciale de prescripție extinctivă ............... 301 
Secțiunea a 4-a. Cursul prescripției extinctive ......................... 301
§1. Începutul prescripției extinctive ................................ 301
§2. Suspendarea prescripției extinctive ........................... 302
§3. Întreruperea prescripției extinctive ........................... 306
§4. Repunerea în termenul de prescripție extinctivă ....... 310
§5. Tabel sintetic ............................................................. 312
Secțiunea a 5-a. Împlinirea prescripției extinctive ................... 318
Capitolul II. Decăderea ............................................................... 319
§1. Noțiune ..................................................................... 319
§2. Clasificarea termenelor ............................................. 319
§3. Domeniu de aplicare ................................................. 320
§4. Regim juridic ............................................................ 321
§5. Efecte ........................................................................ 322
§6. Tabel sintetic ............................................................. 322
Capitolul III. Probleme de seminar ............................................. 323
§1. Teme de reflecție ...................................................... 323
§2. Teme pentru referat ................................................... 323
§3. Întrebări ..................................................................... 323
§4. Teste grilă ................................................................. 324
§5. Speță ......................................................................... 332
§6. Bibliografie ............................................................... 333
Titlul V. Subiectele dreptului civil 
Capitolul I. Persoana fizică ......................................................... 335
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 335
Subsecțiunea 1. Generalități privind persoana fizică ........... 335
§1. Noțiunea de persoană fizică ...................................... 335
§2. Clasificarea persoanelor fizice .................................. 335
Subsecțiunea a 2-a. Capacitatea civilă a persoanei fizice ........ 336
§1. Noțiune ..................................................................... 336
§2. Capacitatea de folosință a persoanei fizice ............... 337
§3. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice ............... 345
Subsecțiunea a 3-a. Identificarea persoanei fizice ............... 347
§1. Generalități................................................................ 347
§2. Cetățenia ................................................................... 348
§3. Numele ...................................................................... 348
§4. Pseudonimul și porecla ............................................. 359
§5. Domiciliul ................................................................. 360
§6. Starea civilă sau statutul civil.................................... 363 
Subsecțiunea a 4-a. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil
§1. Generalități................................................................ 371
§2. Ocrotirea minorului ................................................... 372
§3. Ocrotirea interzisului judecătoresc ............................ 382
§4. Ocrotirea persoanei fizice aflate în situații deosebite, prin curatelă
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 386
§1. Teme de reflecție ...................................................... 386
§2. Teme pentru referat ................................................... 387
§3. Întrebări ..................................................................... 387
§4. Teste grilă ................................................................. 388
§5. Speță ......................................................................... 400
Capitolul II. Persoana juridică .................................................... 402
Secțiunea 1. Sinteze ................................................................. 402
Subsecțiunea 1. Aspecte generale în legătură cu persoana juridică 
§1. Noțiune ..................................................................... 402
§2. Elemente constitutive ................................................ 402
§3. Enumerare ................................................................. 403
§4. Clasificare ................................................................. 404
§5. Reglementare legală .................................................. 406
Subsecțiunea a 2-a. Capacitatea civilă a persoanei juridice 
§1. Precizări prealabile ................................................... 407
§2. Capacitatea de folosință a persoanei juridice ............ 407
§3. Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice ............ 409
Subsecțiunea a 3-a. Identificarea persoanei juridice ........... 410
§1. Generalități................................................................ 410
§2. Naționalitatea ............................................................ 411
§3. Denumirea ................................................................. 411
§4. Sediul ........................................................................ 412
Subsecțiunea a 4-a. Reorganizarea persoanei juridice ......... 413
§1. Generalități................................................................ 413
§2. Fuziunea .................................................................... 413
§3. Divizarea ................................................................... 414
§4. Transformarea ........................................................... 416
Subsecțiunea a 5-a. Încetarea persoanei juridice ................. 417
§1. Generalități................................................................ 417 
§2. Dizolvarea ................................................................. 417
§3. Desființarea persoanei juridice .................................. 419
§4. Tabel sintetic ............................................................. 420
Secțiunea a 2-a. Probleme de seminar ..................................... 420
§1. Teme de reflecție ...................................................... 420
§2. Teme pentru referat ................................................... 420
§3. Întrebări ..................................................................... 421
§4. Teste grilă ................................................................. 421
§5. Speță ......................................................................... 424
§6. Bibliografie ............................................................... 425
Răspunsuri teste grilă 
Titlul cartii: Drept civil. Partea generala. Persoanele. Caiet de seminar | Autor: Genoiu Ilioara
Numele autorului/lor: Genoiu Ilioara
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 9 Aprilie 2015
Numar de pagini: 448
ISBN: 978-606-18-0452-8
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 49.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Administrator Librarie Juridica, 19 Apr 2015

Aceasta lucrare reprezinta un instrument util pentru cei interesaţi de problematica instituţiilor dreptului civil; testele îmbină armonios teoria şi practica; autorii sunt practicieni cu o vastă experienţă practică

by Administrator Librarie Juridica, 19 Apr 2015

Lucrarea este recomandată studenţilor de la specializările Drept şi Administraţie publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele, a examenului de licenţă şi chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker