Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Curs de drept civil. Succesiuni. Teste grila editia a 2-a, revazuta si adaugita | Autor: Liviu Stanciulescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

STOC EPUIZAT!

 

Aceasta materie, cea a dreptului succesoral continua sa fie o provocare pentru jurist. In aceasta lucrare se urmareste, in special, noua configuratie a institutiilor devolutiunii succesorale, in baza doctrinei si a practicii judiciare reprezentative.

Aceasta lucrare este conceputa sa faca parte din categoria cursurilor universitare, accentul punandu-se pe sistematizarea materiei (corespunzator categoriei careia i se adreseaza, in principal), dar materialul poate constitui si un punct de vedere pentru ulterioarele studii de drept succesoral.

Pretul nostru: 47.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Moştenirea – reguli generale

Secţiunea I. Definire, terminologie, reglementare

§ 1. Moştenire sau succesiune?

§ 2. Succesiunea – transmisiune de patrimoniu

§ 3. Sediul materiei

Secţiunea a II-a. Felurile moştenirii

§ 1. Moştenirea legală

§ 2. Moştenirea testamentară

§ 3. Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară

Secţiunea a III-a. Caracterele juridice ale transmisiunii moştenirii

§ 1. Transmisiune pentru cauză de moarte (mortis causa)

§ 2. Transmisiune universală

§ 3. Transmisiune unitară

§ 4. Transmisiune indivizibilă

Secţiunea a IV-a. Deschiderea moştenirii

§ 1. Data deschiderii moştenirii

A. Stabilirea momentului deschiderii moştenirii

B. Importanţa datei deschiderii moştenirii

§ 2. Locul deschiderii moştenirii

A. Noţiunea de loc al deschiderii moştenirii

B. Importanţa practică a locului deschiderii moştenirii

Secţiunea a V-a. Condiţii generale ale dreptului de moştenire

§ 1. Capacitatea de a moşteni

A. Persoane care au capacitate succesorală

B. Persoane care nu au capacitate succesorală

§ 2. Vocaţia (chemarea) la moştenire

§ 3. Nedemnitatea succesorală

A. Definire, caractere, natură juridică

B. Felurile nedemnităţii succesorale

C. Efectele nedemnităţii succesorale

D. Invocarea nedemnităţii succesorale

E. Legea aplicabilă

Capitolul II. Moştenirea legală

Secţiunea I. Principiile moştenirii legale

§ 1. Vocaţia succesorală legală (generală şi concretă)

§ 2. Principiile generale ale devoluţiunii legale

A. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali

B. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă

C. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la moştenire

Secţiunea a II-a. Reprezentarea succesorală

§ 1. Definire, natură juridică şi domeniu de aplicare

§ 2. Condiţiile reprezentării succesorale

A. Reprezentatul să fie predecedat autorului moştenirii (sau nedemn)

B. Reprezentantul să îndeplinească condiţiile generale pentru a-l moşteni pe autor

§ 3. Modul în care operează reprezentarea

A. Reprezentarea operează „în toate cazurile”

B. Reprezentarea este admisă la infinit (nemărginit)

C. Reprezentarea operează de drept (şi imperativ)

§ 4. Efectele reprezentării succesorale

A. Efecte generale

B. Efecte particulare

Secţiunea a III-a. Reguli aplicabile claselor de moştenitori legali

§ 1. Clasa I de moştenitori legali (descendenţii defunctului)

A. Dreptul descendenţilor la moştenire

B. Caracterele drepturilor succesorale ale descendenţilor

§ 2. Clasa a II-a de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi)

A. Ascendenţii privilegiaţi

B. Colateralii privilegiaţi

§ 3. Clasa a III-a de moştenitori legali (ascendenţii ordinari)

§ 4. Clasa a IV-a de moştenitori legali (colateralii ordinari)

Secţiunea a IV-a. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor

§ 1. Condiţiile speciale cerute soţului supravieţuitor

A. Calitatea de soţ şi vocaţia sa legală la moştenire

B. Caractere juridice

C. Comunitatea de bunuri şi drepturile soţului supravieţuitor

§ 2. Drepturile soţului supravieţuitor în concurs cu clasele de moştenitori legali

A. Cota succesorală la care are dreptul soţul supravieţuitor

B. Probleme speciale

§ 3. Dreptul special asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic

A. Mobilierul şi obiectele de uz casnic. Definire

B. Condiţiile dreptului special

C. Natura juridică a dreptului special

§ 4. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor

A. Condiţiile dreptului de abitaţie

B. Caracterele juridice ale dreptului de abitaţie

C. Încetarea dreptului de abitaţie

Secţiunea a V-a. Moştenirea vacantă

§ 1. Noţiunea de moştenire vacantă

§ 2. Natura juridică

A. Fundamentul vocaţiei succesorale a statului

B. Importanţa determinării naturii juridice

§ 3. Procedura atribuirii moştenirii vacante

A. Curatorul special al moştenirii

B. Somarea succesibililor

C. Certificatul de vacanţă succesorală

Capitolul III. Moştenirea testamentară

Secţiunea I. Testamentul – act juridic complex

§ 1. Definire, caractere, cuprins, natură juridică

A. Definirea testamentului

B. Caracterele testamentului

C. Cuprinsul testamentului

D. Natura juridică specială a testamentului

§ 2. Condiţiile de validitate a testamentului

A. Condiţiile de fond ale dispoziţiilor testamentare

B. Forma testamentului

C. Reguli de formă comune tuturor testamentelor

D. Sancţiunea nerespectării formei testamentului. Limite

§ 3. Interpretarea, proba şi legea aplicabilă testamentului

A. Metoda interpretării subiective a testamentului

B. Proba testamentului incumbă succesibilului

C. Legea aplicabilă testamentului

Secţiunea a II-a. Formele testamentelor

§ 1. Testamentele ordinare

A. Testamentul olograf

B. Testamentul autentic

§ 2. Testamentele privilegiate

A. Testamentele în caz de epidemii, catastrofe, războaie

B. Testamentele maritime şi fluviale

C. Testamentele militarilor

D. Testamentele persoanelor internate în instituţii sanitare

E. Reguli comune testamentelor privilegiate

§ 3. Alte forme testamentare

A. Dispoziţii de ultimă voinţă cu privire la depunerile la bănci

B. Testamentul cu element de extraneitate. Testamentul internaţional

Secţiunea a III-a. Legatul

§ 1. Definire şi condiţii

§ 2. Clasificarea legatelor

A. Clasificarea legatelor după modalităţile care afectează voinţa testatorului

B. Clasificarea legatelor după obiectul lor

C. Forme ale legatului cu titlu particular

D. Legatul uzufructului: cu titlu particular sau cu titlu universal

§ 3. Efectele legatelor

§ 4. Ineficacitatea legatelor

A. Revocarea voluntară a legatelor

B. Revocarea judecătorească

C. Caducitatea legatelor

D. Legatul conjunctiv şi dreptul de acrescământ

Secţiunea a IV-a. Dezmoştenirea (exheredarea)

A. Dezmoştenirea directă şi indirectă

B. Efectele dezmoştenirii

C. Nulitatea dezmoştenirii şi prescripţia dreptului la acţiune

Secţiunea a V-a. Execuţiunea testamentară

§ 1. Delimitarea execuţiunii testamentare

§ 2. Drepturile (puterile) şi obligaţiile executorului testamentar

§ 3. Încetarea execuţiunii testamentare

Secţiunea a VI-a. Limitele dreptului de a dispune de bunurile moştenirii

§ 1. Pactele asupra moştenirilor nedeschise

A. Condiţii

B. Nulitatea actelor asupra moştenirilor nedeschise

§ 2. Substituţiile fideicomisare

A. Regula: legatul afectat de o substituţie „nu produce efecte”

B. Excepţia: legatul afectat de o substituţie permisă de lege produce efecte

C. Liberalităţile reziduale. Legatul rămăşiţei

D. Substituţia ordinară (vulgară)

§ 3. Rezerva succesorală

A. Caracterele rezervei succesorale

B. Rezerva succesorală a descendenţilor

C. Rezerva succesorală a ascendenţilor privilegiaţi

D. Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor

§ 4. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor

A. Domeniul de aplicare

B. Liberalităţile care intră sub incidenţa art. 1090 C. civ.

C. Determinarea cuantumului cotităţii disponibile speciale

D. Sancţiune

§ 5. Constituirea masei succesorale

A. Determinarea activului brut al moştenirii

B. Determinarea activul net al moştenirii

C. Reunirea fictivă a donaţiilor la activul net

§ 6. Reducţiunea liberalităţilor excesive

A. Definirea, obiectul şi invocarea reducţiunii

B. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive

C. Efectele reducţiunii

D. Imputarea liberalităţilor excesive

E. Modalităţi procedurale de exercitare a reducţiunii

Capitolul IV. Transmisiunea moştenirii

Secţiunea I. Dreptul de opţiune succesorală

§ 1. Subiectele dreptului de opţiune succesorală

A. Moştenitorii legali

B. Legatarii

C. Creditorii personali ai succesibilului

§ 2. Retransmiterea succesorală

A. Retransmiterea şi reprezentarea succesorală

B. Evoluţia legislativă a retransmiterii succesorale

C. Exercitarea retransmiterii succesorale

§ 3. Actul juridic de opţiune succesorală

A. Caractere juridice

B. Condiţii de validitate

§ 4. Termenul de opţiune succesorală

A. Termenul de opţiune de un an

B. Reducerea sau prorogarea termenului de opţiune succesorală

§ 5. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală

A. Începutul exercitării dreptului de opţiune succesorală

B. Suspendarea şi repunerea în termen

§ 6. Acceptarea moştenirii

A. Acceptarea voluntară şi acceptarea forţată

B. Acceptarea expresă şi acceptarea tacită

C. Efectele acceptării moştenirii

§ 7. Renunţarea la moştenire

A. Condiţii de fond şi de formă ale renunţării la moştenire

B. Efectele renunţării la moştenire

C. Revocarea (retractarea) renunţării: acceptarea solemnă a moştenirii

D. Revocarea renunţării (frauduloase) de către creditorii succesibililor

Secţiunea a II-a. Transmisiunea patrimoniului succesoral

§ 1. Obiectul transmisiunii

A. Cuprinsul activului succesoral

B. Cuprinsul pasivului moştenirii (datoriile şi sarcinile)

§ 2. Transmisiunea activului moştenirii

§ 3. Transmisiunea pasivului succesoral

A. Moştenitorii care suportă pasivul moştenirii

B. Divizarea de drept a pasivului succesoral. Excepţii

C. Plata creditorilor. Regresul între moştenitori

Secţiunea a III-a. Dobândirea posesiunii moştenirii. Sezina

§ 1. Sezina: dobândirea de drept a posesiei moştenirii

A. Noţiunea de sezină

B. Moştenitorii sezinari

C. Efectele sezinei

§ 2. Trimiterea în posesie a moştenitorilor legali nesezinari

§ 3. Predarea legatelor

A. Predarea legatului universal

B. Predarea legatului cu titlu universal

C. Predarea legatului cu titlu particular

§ 4. Procedura succesorală notarială

A. Deschiderea procedurii succesorale

B. Desfăşurarea procedurii succesorale

C. Suspendarea procedurii succesorale

§ 5. Certificatul de moştenitor

A. Eliberarea certificatului de moştenitor

B. Cuprinsul certificatului de moştenitor

C. Puterea doveditoare a certificatului de moştenitor

D. Cheltuieli ocazionate de dezbaterea moştenirii: impozite, onorarii şi tarife

§ 6. Procedura succesiunilor internaţionale. Conflictul de legi

A. Procedura aplicabilă succesiunilor deschise înainte de 17.08.2015

B. Procedura aplicabilă succesiunilor deschise după data de 17.08.2015. Certificatul european de moştenitor

C. Competenţa notarului public român de a emite certificate europene de moştenitor

§ 7. Petiţia de ereditate

A. Delimitarea petiţiei de ereditate de alte acţiuni

B. Caractere juridice

C. Efectele petiţiei de ereditate

Capitolul V. Indiviziunea şi împărţeala moştenirii

Secţiunea I. Indiviziunea succesorală

§ 1. Regimul juridic aplicabil indiviziunii

A. Principiile indiviziunii succesorale. Regula unanimităţii şi regula majorităţii

B. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere ieşirea din indiviziune

Secţiunea a II-a. Raportul donaţiilor şi raportul datoriilor

§ 1. Raportul donaţiilor

A. Definire, avantaje şi delimitare

B. Condiţiile obligaţiei legale de raport

C. Persoanele care pot cere raportul donaţiilor

D. Donaţiile supuse raportului. Excepţii

E. Modurile de efectuare a raportului donaţiilor

F. Evaluarea bunului raportat

G. Procedura raportului donaţiilor

§ 2. Raportul datoriilor

Secţiunea a III-a. Partajul (împărţeala) moştenirii

§ 1. Partajul moştenirii (dreptul comun)

A. Partajul de drept comun, succesoral şi judiciar

B. Persoanele care pot cere partajul

C. Capacitatea necesară pentru a cere partajul

D. Obiectul partajului succesoral

E. Formele partajului succesoral

F. Efectele partajului succesoral

G. Obligaţia de garanţie între comoştenitori

H. Desfiinţarea partajului succesoral

I. Drepturile creditorilor. Opoziţia la partaj

§ 2. Partajul de ascendent

A. Noţiune şi caractere juridice

B. Condiţiile partajului de ascendent

C. Efectele partajului de ascendent

D. Ineficacitatea partajului de ascendent

Capitolul VI. TESTE GRILĂ

Capitolul I. Reguli generale (1-40)

Capitolul II. Moştenirea legală (41-80)

Capitolul III. Moştenirea testamentară (81-120)

Capitolul IV. Transmisiunea moştenirii (121-160)

Capitolul V. Indiviziunea şi împărţeala moştenirii (161-200)

Capitolul VII. RĂSPUNSURI

Capitolul I. Reguli generale

Capitolul II. Moştenirea legală

Capitolul III. Moştenirea testamentară

Capitolul IV. Transmisiunea moştenirii

Capitolul V. Indiviziunea şi împărţeala moştenirii

Index

Titlul cartii: Curs de drept civil. Succesiuni. Teste grila editia a 2-a, revazuta si adaugita | Autor: Liviu Stanciulescu
Numele autorului/lor: Liviu Stanciulescu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 5 Ianuarie 2015
Numar de pagini: 344
ISBN: 978-606-27-0036-2
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 47
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 05 Jan 2015

Prezenta lucrare urmareste, in special, noua configuratie a institutiilor devolutiunii succesorale, in baza doctrinei si a practicii judiciare reprezentative.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker