Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept procesual civil. Note de curs | Autori: Marta Claudia Cliza, Andrei Grimberg

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Prezentul volum “Drept procesual civil – note de curs” reprezinta un instrument de lucru pentru studentii din anul terminal, fiind un instrument util in aprofundarea acestei materii. Procedura civila reprezinta o materie – cheie atat pentru examenul de licenta, cat si pentru examenele de accedere in profesiile de magistrat, avocat etc.

Pentru acest motiv, orice manual destinat a schematiza si inlesni accesul la informatie intr-un mod cat mai usor este binevenit. De asemenea, prezentarea organizata si structurata a notiunilor fundamentale din Dreptul procesual civil poate reprezenta un instrument de lucru util si pentru practicieni.

Pretul nostru: 33.00 Lei (RON)
Cantitate:

CUPRINS

CAPITOLUL I. JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Secţiunea 1. Etapa scrisă

1.1. DREPTUL DE A SESIZA INSTANŢA

1.2. PROCEDURI PREALABILE SESIZĂRII INSTANŢEI

1.3. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

1.3.1. Elementele cererii de chemare în judecată – elemente intrinseci:

1.3.2. Timbrarea cererii de chemare în judecată

1.3.3. Înregistrarea cererii şi constituirea dosarului

1.3.4. Efectele cererii de chemare în judecată

1.3.5. Verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată.

1.3.6. Fixarea primului termen de judecată.

1.3.7. Modificarea cererii de chemare în judecată

1.4. ÎNTÂMPINAREA

1.5. CEREREA RECONVENŢIONALĂ

GRILE:

1.6. MĂSURILE ASIGURĂTORII ŞI PROVIZORII

1.6.1. Sechestrul asigurator

1.6.2. Poprirea asiguratorie

1.6.3. Sechestrul judiciar

GRILE:

1.7. CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA

1.7.1. Locul citarii (art. 155 NCPC)

1.7.2. Cuprinsul citaţiei (art. 157 NCPC)

1.7.3. Termenul pentru înmânarea citaţiei (art. 159 NCPC)

1.7.4. Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor privind citarea (art. 160 NCPC)

1.7.5. Înmânarea făcută personal celui citat (art. 161 NCPC)

1.7.6. Înmânarea făcută altor persoane (art. 162 NCPC)

1.7.7. Procedura de comunicare (art. 163 NCPC)

1.7.8. Cuprinsul dovezii de înmânare şi procesului verbal (art. 164 NCPC)

1.7.9. Imposibilitatea de a comunica actul de procedura (art. 166 NCPC) – precizări:

1.7.10. Citarea prin publicitate (art. 167 NCPC)

1.7.11.Comunicarea actelor în instanţă (art. 170 NCPC)

GRILE

Sectiunea a 2 a.Etapa cercetării şi a dezbaterilor

2.1. ŞEDINŢA DE JUDECATĂ.

2.1.1. Conducerea şi poliţia şedinţei

2.1.2. Primul termen la care părţile sunt legal citate

2.1.3. Activitatea ulterioară şedinţei. Încheierile de şedinţă

2.2. CERCETAREA PROCESULUI

2.3. EXCEPŢIILE PROCESUALE

GRILE:

2.4. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL

2.4.1. Asigurarea probelor

2.4.2. Proba cu înscrisuri

2.4.3. Înscrisurile sub semnătură privată

2.4.4. Înscrisurile pe suport informatic.

2.4.5.Regimul altor înscrisuri

2.4.6. Proba cu martori

2.4.7. Prezumţiile

2.4.8. Expertiza

2.4.9. Mijloacele materiale de probă(341-344)

2.4.10. Cercetarea la faţa locului.

2.4.11. Mărturisirea

2.4.12. Interogatoriul

2.4.13. Administrarea probelor de către avocaţi/consilieri juridici

GRILE:

2.5. ETAPA DELIBERĂRII ŞI A PRONUNŢĂRII HOTĂRÂRII

2.5.1. Hotărârea judecătorească (art. 424 – 428 NCPC)

2.5.2. Redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârilor

2.5.3. Termenul de graţie

2.5.4.Cheltuielile de judecată (art. 451 – 455NCPC)

2.5.5.Efectele hotărârii judecătoreşti (art. 429 – 435 NCPC)

2.5.6. Autoritatea de lucru judecat (art. 430 – 432 NCPC)

2.5.7. Executarea provizorie a hotărârii de prima instanţă (art. 448 – 450 NCPC)

2.5.8. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

GRILE:

CAPITOLUL II CĂILE DE ATAC

Sectiunea a 2-a. Apelul

2.1. OBIECTUL APELULUI

2.2. FELURILE APELULUI

2.3. SUBIECTELE APELULUI

2.4. SESIZAREA INSTANŢEI DE APEL

2.5. TERMENUL DE APEL

2.6. CEREREA DE APEL

2.7. EFECTELE CERERII DE APEL

2.8. SOLUŢIILE PE CARE LE POATE PRONUNŢA INSTANŢĂ DE APEL (art. 480 NCPC)

2.9. PRINCIPIUL NON REFORMATIO ÎN PEIUS

Secţiunea a 3-a. Recursul

3.1. OBIECTUL RECURSULUI. FELURILE RECURSULUI

3.2. SUBIECTELE RECURSULUI

3.3. TERMENUL DE RECURS

3.4. CEREREA DE RECURS ŞI EFECTELE EI. Motivarea recursului.

3.5. DEPUNEREA RECURSULUI ŞI PREGĂTIREA DOSARULUI DE RECURS

3.6. MOTIVELE DE CASARE (art. 488 NCPC).

3.7. PROCEDURA DE FILTRARE A RECURSURILOR LA ICCJ

3.8. SOLUŢIILE PE CARE LE POATE PRONUNŢA INSTANŢĂ DE RECURS

3.9. SOLUŢIILE PE CARE LE POATE PRONUNŢA ICCJ

GRILE:

Secţiunea a 4-a. Contestaţia în anulare

4.1. SESIZAREA INSTANŢEI COMPETENTE

4.2. REGULI PRIVIND JUDECATA

Secţiunea a 5-a. Revizuirea

5.1. MOTIVELE DE REVIZUIRE

5.2. SESIZAREA INSTANŢEI COMPETENTE

5.3. REGULI PRIVIND JUDECATA

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii privind asigurarea unei practici unitare

6.1. RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

6.2. SESIZAREA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ÎN VEDEREA PRONUNŢĂRII UNEI HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

GRILE:

CAPITOLUL III PROCEDURI SPECIALE

Secţiunea 1. Procedura divorţului

1.1. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DIVORŢUL

1.2. PROCEDURA DIVORŢULUI

1.2.1. Instanţa competentă

1.2.2. Cererile în procesul de divorţ

Cererea de divorţ

1.3. PARTICULARITĂŢI PRIVITOARE LA PROCEDURA DE JUDECATĂ

1.3.1. Prezenţa personală a părţilor

1.3.2. Prezenţa obligatorie a reclamantului

1.3.3. Citarea pârâtului

1.4. REGIMUL PROBELOR

1.5. LUAREA UNOR MĂSURI PROVIZORII

1.6. ACTELE DE DISPOZIŢIE ALE PĂRŢILOR

1.6.1. Renunţarea la judecată

1.6.2. Împăcarea soţilor

1.7. DECESUL UNUIA DINTRE SOŢI

1.8. HOTĂRÂREA DE DIVORŢ

1.9. CĂI DE ATAC

Secţiunea 2.Divorţul pe cale judiciară

2.1. DIVORŢUL REMEDIU

2.1.1. Divorţul prin acordul soţilor

2.1.2. Divorţul din motive de sănătate

2.1.3. Divorţul din culpa soţilor

Secţiunea a 3-a. Procedura partajului judiciar

3.1. PARTAJUL PRIN BUNĂ ÎNVOIALA

3.2. PARTAJUL JUDICIAR

3.3. PARTAJUL PROPRIU-ZIS

3.4. PARTAJUL ÎN NATURĂ

Secţiunea a 4-a. Procedura Ordonanţei Preşedinţiale

4.1. URGENŢA

4.2. CARACTERUL VREMELNIC AL MĂSURII

4.3. NEPREJUDICIEREA FONDULUI

4.4. JUDECATA ORDONANŢEI PREŞEDINŢIALE

Secţiunea a 5-a. Ordonanţa de plată

5.1. PROCEDURA DE JUDECATĂ

Secţiunea a 6-a. Procedura necontencioasa judiciara

6.2. COMPETENŢA

6.3. CUPRINSUL CERERII

6.4. CARACTERUL CONTENCIOS AL CERERII

6.5. PROCEDURA

Secţiunea a 7-a. Procedura ofertei de plata si cosnemnatiunii

GRILE:

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA SILITA

Secţiunea 1. Titlurile executorii

1.1. HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI

1.1.1. Hotărârea să fie executorie sau definitivă

1.1.2. Hotărârea să conţină o obligaţie susceptibilă de executare silită

1.2. HOTĂRÂRILE ARBITRALE

1.3. HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI STRĂINE

1.4. TITLUL EXECUTORIU EUROPEAN PENTRU CREANŢELE NECONTESTATE

1.5. ACTELE AUTENTIFICATE DE NOTARUL PUBLIC

1.6. CAMBIA, BILETUL LA ORDIN ŞI CEC-ul

1.7. ACTELE DE SANCŢIONARE CONTRAVENŢIONALĂ

1.8. CONTRACTELE PRIVIND CREDITELE ACORDATE DE INSTITUŢIILE FINANCIARE BANCARE ŞI NEBANCARE

1.9. CONTRACTUL DE LEASING

1.10. CONTRACTUL DE ARENDARE .

1.11. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT

1.12. Contractul de locaţiune

1.13. CONTRACTUL DE IPOTECĂ .

1.14. CONTRACTUL DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ

1.15. ACTUL DE ADJUDECARE

Secţiunea a 2-a. Procedura executării silite

2.1. INSTANŢA DE EXECUTARE

2.2. Încuviinţarea urmăririi silite imobiliare

2.3. RECUZAREA ŞI ÎNLOCUIREA EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

2.3.1. Recuzarea executorului judecătoresc

2.3.2. Înlocuirea executorului judecătoresc

Secţiunea a 3-a. Contestaţia la executare

3.1. ASPECTE COMUNE

3.2. CONTESTAŢIA ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

3.3. MOTIVELE CONTESTAŢIEI ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

3.4. DIFERITE MODALITĂŢI DE EXECUTARE

3.5. PROCEDURA DE JUDECATĂ

3.6. ÎNCHEIERILE EMISE DE EXECUTOR ÎN CADRUL PROCEDURII

3.7. CALENDARUL VÂNZĂRII

3.8. POPRIREA

3.8.1. Infiintarea popririi

3.8.2. Validarea popririi

3.9. OBLIGAŢII ALTERNATIVE

3.10. EVACUAREA

GRILE:

CAPITOLUL V. ARBITRAJUL

TRIBUNALUL ARBITRAL

Termenul arbitrajului .

SESIZAREA TRIBUNALULUI ARBITRAL PRIN CEREREA DE ARBITRARE

INTAMPINAREA SI CEREREA RECONVENTIONALA

JUDECATA

CHELTUIELILE ARBITRALE. [art.595-art.600 NCPC]

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

DESFIINŢAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE

COMPETENTA SOLUTIONARII CERERII IN ANULARE

EXECUTAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE

ARBITRAJUL INSTITUŢIONALIZAT

ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL

BIBLIOGRAFIE

Titlul cartii: Drept procesual civil. Note de curs | Autori: Marta Claudia Cliza, Andrei Grimberg
Numele autorului/lor: Marta Claudia Cliza, Andrei Grimberg
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Nov. 2014
Numar de pagini: 256
ISBN: 978-606-26-0092-1
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 33
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 24 Nov 2014

Marta Claudia Cliza, avocat, este absolventa a Facultăţii de Drept din Bucureşti, promoţia 1998. In paralel cu exercitarea profesiei de jurist, dna. Marta Claudia Cliza a debutat şi în cariera universitară, fiind în prezent Conferentiar la “Universitatea Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept, specializare in drept administrativ si drept procesual civil, atât pentru cursuri universitare, cat si postuniversitare (Master in „Drept Internaţional si Comunitar European”). De asemenea, dna. Marta Claudia Cliza este doctor in drept din anul 2010. Andrei Grimberg, avocat, s-a nascut la data de 21 martie 1981 în oraşul Bucuresti. Este membru al Baroului Bucuresti din anul 2003 si practician in insolventa.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

eXTReMe Tracker