Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Contractele si acordurile colective de munca | Autor: Radu Stefan Patru

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Dialogul ţine într-un mod exclusiv de fi inţa umană, fi ind principala formă de comunicare între oameni. O societate umană fără dialog ar fi de neconceput. Din multitudinea de accepţiuni pe care Dicţionarul explicativ al limbii române le conferă vocabulei „dialog”, cele mai relevante pentru demersul nostru sunt următoarele: „Convorbire între două sau mai multe persoane. ♦ Spec. Convorbire (cu caracter oficial) care are loc între reprezentanţii a două părţi, a două ţări etc.

(...)

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Dialogul social. Pacea socială. Negocierea colectivă

1. Dialogul Social

1.1. Consideraţii introductive

1.2. Accepţiunea legală

1.3. Accepţiunea doctrinară

1.4. Pacea socială – scopul esenţial al dialogului social

1.5. Modalităţile de realizare a dialogului social

2. Organizaţiile sindicale

2.1. Consideraţii introductive

2.2. Accepţiunea legală a sindicatelor

2.3. Accepţiunea doctrinară a sindicatelor

2.4. Trăsăturile şi principiile organizaţiilor sindicale

2.5. Persoane care se pot sindicaliza

2.6. Persoane care nu se pot sindicaliza

2.7. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale

2.8. Atribuţiile organizaţiilor sindicale

2.9. Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale

2.9.1. Aspecte controversate privind deciziile Curţii Constituţionale în materia reprezentativităţii sindicatelor

2.10. Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate pentru organizaţiile sindicale

2.11. Durata reprezentativităţii organizaţiilor sindicale

3. Reprezentanţii salariaţilor

3.1. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor

4. Organizaţiile patronale

4.1. Sediul materiei

4.2. Trăsăturile organizaţiilor patronale

4.3. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor patronale

4.4. Atribuţiile organizaţiilor patronale

4.5. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale

4.6. Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate pentru organizaţiile patronale

5. Rolul statului în dialogul social

5.1. Consiliul Economic şi Social

5.1.1. Aspecte generale

5.1.2. Structura Consiliului Economic şi Social

5.1.3. Competenţele Consiliului Economic şi Social

5.2. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social

5.2.1. Atribuţiile Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

6. Negocierea colectivă

6.1. Consideraţiuni generale privind negocierea

6.2. Negocierea în cadrul relaţiilor de muncă

6.2.1. Repere istorice

6.2.2. Negocierea colectivă în România

6.3. Negocierea colectivă – obligatorie sau facultativă

6.4. Scurtă analiză a unei eventuale prevederi legale privind obligativitatea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

6.5. Funcţiile negocierii colective

Capitolul II. Negocierea şi convenţiile colective de muncă în dreptul internaţional şi european

1. Negocierea şi convenţiile colective de muncă în dreptul internaţional

1.1. Analiza negocierii colective şi a contractelor colective de muncă prin prisma Convenţiilor şi Recomandărilor O.I.M.

1.2. Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical

1.3. Convenţia nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă

1.4. Convenţia nr. 135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora

1.5. Convenţia nr. 154/1981 privind promovarea negocierii colective (ratifi cată de România)

1.6. Convenţia nr. 151/1978 privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condiţiilor de ocupare în funcţia publică

1.7. Recomandarea nr. 91/1951 privind contractele colective de muncă

1.8. Recomandarea nr. 163/1981 privind negocierea colectivă

2. Alte documente de drept internaţional în materia negocierii colective şi a contractelor şi acordurilor colective de muncă

2.1. Convenţia internaţională cu privire la drepturile economice, sociale, culturale, adoptată de către O.N.U. în anul 1966 (ratifi cată de România)

2.2. Carta interamericană a garanţiilor sociale, adoptată la Bogota în anul 1948

2.3. Protocolul din anul 1988 la Convenţia americană a drepturilor omului în domeniile economic, social şi cultural

3. Negocierea colectivă, contractele şi acordurile colective de muncă în dreptul european

3.1. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

3.2. Carta socială europeană revizuită

3.3. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

4. Dialogul social în cadrul Uniunii Europene. Politica socială. Acordurile colective de muncă

4.1. Consideraţiuni introductive

4.2. Organizaţiile sindicale de la nivelul U.E.

4.3. Organizaţiile patronale de la nivelul U.E.

4.4. Comitetele de dialog sectorial

4.5. Reprezentativitatea partenerilor sociali de la nivelul U.E.

4.6. Comitetul Economic şi Social European (C.E.S.E.)

4.7. Politica socială în cadrul tratatelor Uniunii Europene

4.8. Politica socială în cadrul Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene

4.9. Aspecte controversate

5. Conceptul de lucrător în legislaţia Uniunii Europene şi a O.I.M.

6. Normele O.I.M. şi normele U.E. în caz de confl ict în dreptul intern al statelor membre

7. Consideraţiuni fi nale

Capitolul III. Aspecte comparative din legislaţia altor state privind negocierea colectivă şi convenţiile colective de muncă

1. Aspecte introductive

2. Germania

2.1. Dreptul la negociere colectivă

2.2. Negocierea contractelor colective de muncă

2.3. Reprezentativitatea părţilor

2.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

2.5. Nivelurile la care se pot încheia contracte colective de muncă

2.6. Durata contractului colectiv de muncă

2.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

2.8. Conţinutul contractului colectiv de muncă

2.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

2.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

2.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

3. Franţa

3.1. Dreptul la negociere colectivă

3.2. Negocierea contractelor colective de muncă

3.3. Reprezentativitatea părţilor

3.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

3.5. Nivelurile la care se pot încheia contracte colective de muncă

3.6. Durata contractului colectiv de muncă

3.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

3.8. Conţinutul contractului colectiv de muncă

3.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

3.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

3.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

4. Anglia

4.1. Dreptul la negociere colectivă

4.2. Negocierea contractelor colective de muncă

4.3. Reprezentativitatea părţilor

4.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

4.5. Nivelurile la care se pot încheia contracte colective de muncă

4.6. Durata contractelor colective de muncă

4.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

4.8. Conţinutul contractelor colective de muncă

4.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

4.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

4.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

5. Croaţia

5.1. Dreptul la negociere colectivă

5.2. Negocierea contractelor colective de muncă

5.3. Reprezentativitatea părţilor

5.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

5.5. Nivelurile la care se pot încheia contracte colective de muncă

5.6. Durata contractelor colective de muncă

5.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

5.8. Conţinutul contractelor colective de muncă

5.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

5.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

5.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

6. Bulgaria

6.1. Dreptul la negociere colectivă

6.2. Negocierea contractelor colective de muncă

6.3. Reprezentativitatea părţilor

6.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

6.5. Nivelurile la care se pot încheia contracte colective de muncă

6.6. Durata contractelor colective de muncă

6.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

6.8. Conţinutul contractelor colective de muncă

6.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

6.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

6.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

7. Federaţia Rusa

7.1. Dreptul la negociere colectivă

7.2. Negocierea contractelor şi a acordurilor colective de muncă

7.3. Reprezentativitatea părţilor

7.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor şi a acordurilor colective de muncă

7.5. Nivelurile la care se încheie acordurile colective de muncă

7.6. Durata contractelor şi a acordurilor colective de muncă

7.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor şi a acordurilor colective de muncă

7.8. Conţinutul contractelor şi a acordurilor colective de muncă

7.9. Executarea şi extinderea contractelor şi a acordurilor colective de muncă

7.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor şi a acordurilor colective de muncă

7.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

8. Statele Unite ale Americii

8.1. Dreptul la negociere colectivă

8.2. Negocierea contractelor colective de muncă

8.3. Reprezentativitatea părţilor

8.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

8.5. Nivelurile la care se încheie contractele colective de muncă

8.6. Durata contractelor colective de muncă

8.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

8.8. Conţinutul contractelor colective de muncă

8.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

8.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

8.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

9. China

9.1. Dreptul la negociere colectivă

9.2. Negocierea contractelor colective de muncă

9.3. Reprezentativitatea părţilor

9.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

9.5. Nivelurile la care se încheie contractele colective de muncă

9.6. Durata contractelor colective de muncă

9.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

9.8. Conţinutul contractelor colective de muncă

9.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

9.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

9.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

10. Japonia

10.1. Dreptul la negociere colectivă

10.2. Negocierea contractelor colective de muncă 119 10.3. Reprezentativitatea părţilor

10.4. Calitatea de izvor de drept a contractelor colective de muncă

10.5. Nivelurile la care se încheie contractele colective de muncă

10.6. Durata contractelor colective de muncă

10.7. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

10.8. Conţinutul contractelor colective de muncă

10.9. Executarea şi extinderea contractelor colective de muncă

10.10. Modifi carea, suspendarea, încetarea contractelor colective de muncă

10.11. Negocierea colectivă în sectorul public şi pentru funcţionarii publici

11. Concluzii

Capitolul IV. Regimul juridic al contractelor colective de muncă, al acordurilor colective şi al acordurilor, al convenţiilor şi al înţelegerilor prevăzute de art. 153 din Legea nr. 62/2011 (a dialogului social)

1. Contractul colectiv de muncă

1.1. Istoricul reglementării contractelor colective de muncă în România

1.1.1. Contractele colective de muncă în Legea asupra contractelor de muncă din anul 1929

1.1.2. Contractele colective de muncă în Codul muncii din anul 1950

1.1.3. Contractele colective de muncă în Codul muncii din anul 1973

1.1.4. Contractele colective de muncă după anul 1989. Codul muncii din anul 2003. Legea nr. 62/2011 (a dialogului social)

1.2. Scop, defi niţie, terminologie, caractere juridice

1.2.1. Scopul contractului colectiv de muncă

1.2.2. Defi niţia contractului colectiv de muncă

1.2.3. Terminologia instituţiei juridice a contractului colectiv de muncă

1.2.4. Caracterele juridice ale contractului colectiv de muncă

1.3. Natura juridică a contractului colectiv de muncă

1.4. Importanţa contractului colectiv de muncă

1.5. Negocierea contractului colectiv de muncă

1.6. Părţile şi reprezentarea lor la încheierea contractului colectiv de muncă

1.6.1. Reprezentarea părţilor în sectorul privat

1.6.2. Reprezentarea părţilor în sectorul bugetar

1.6.3. Aspecte controversate

1.7. Nivelurile la care se încheie contractele colective de muncă

1.8. Durata contractului colectiv de muncă

1.9. Forma, înregistrarea şi publicitatea contractelor colective de muncă

1.9.1. Forma contractelor colective de muncă

1.9.2. Înregistrarea contractelor colective de muncă

1.9.3. Publicitatea contractelor colective de muncă

1.10. Conţinutul contractelor colective de muncă

1.11. Efectele contractelor colective de muncă

1.12. Extinderea efectelor contractelor colective de muncă

1.13. Executarea contractului colectiv de muncă

1.14. Interpretarea contractului colectiv de muncă

1.15. Nulitatea contractului colectiv de muncă

1.16. Contractul colectiv de muncă în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

1.17. Modifi carea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă

1.17.1.A). Modifi carea contractului colectiv de muncă prin acordul părţilor

1.17.1.B). Modifi carea de drept a contractului colectiv de muncă

1.17.1.C). Aspecte controversate

1.17.2. Suspendarea contractului colectiv de muncă

1.17.3. Încetarea contractului colectiv de muncă

1.18. Regimul juridic al drepturilor „câştigate” în cadrul unui contract colectiv de muncă. Intervenţia legiuitorului în contractele colective de muncă

1.19. Corelaţia contractelor colective de muncă cu celelalte izvoare specifi ce ale dreptului muncii, cu referire şi la corelaţia cu prevederile contractelor individuale de muncă

1.20. Pro şi contra contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional

2. Acordurile colective de muncă

2.1. Negocierea colectivă pentru funcţionarii publici

2.2. Natura juridică a acordurilor colective de muncă

2.2.1. Noţiunea acordului colectiv de muncă

2.2.2. Caracterele juridice ale acordurilor colective de muncă

2.2.3. Natura juridică a acordurilor colective de muncă

2.3. Încheierea acordurilor colective de muncă

2.4. Durata acordurilor colective de muncă

2.5. Nivelurile la care se pot încheia acorduri colective de muncă

2.6. Forma acordurilor colective de muncă

2.7. Conţinutul acordurilor colective de muncă

2.8. Executarea acordurilor colective de muncă

2.9. Comisiile paritare

2.10. Publicitatea acordurilor colective de muncă

2.11. Modifi carea, suspendarea, încetarea acordurilor colective de muncă

2.11.1. Modifi carea acordurilor colective de muncă

2.11.2. Suspendarea acordurilor colective de muncă

2.11.3. Încetarea acordurilor colective de muncă

3. Alte tipuri de acorduri, convenţii sau înţelegeri în cadrul dialogului social (art. 153 din Legea dialogului social)

3.1. Regimul juridic

3.2. Conţinutul

3.3. Nivelurile la care se pot încheia acordurile, convenţiile şi înţelegerile

3.4. Efectele acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor

3.5. Executarea, modifi carea, suspendarea şi încetarea acordurilor, a convenţiilor şi a înţelegerilor

3.6. Utilitatea practică a convenţiilor, a acordurilor şi a înţelegerilor prevăzute de art. 153 din Legea nr. 62/2011

Capitolul V. Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Bibliografie selectivă

Titlul cartii: Contractele si acordurile colective de munca | Autor: Radu Stefan Patru
Numele autorului/lor: Radu Stefan Patru
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 3 Decembrie 2014
Numar de pagini: 320
ISBN: 978-606-27-0161-1
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 03 Dec 2014

Negocierea colectiva, in urma modificarilor legislatiei muncii din anul 2011, a fost reconfigurata de legiuitor, astfel incat analiza contractelor si a acordurilor colective de munca apare ca un demers stiintific intru totul oportun, mai ales in conditiile in care acordurile colective de munca nu au beneficiat pana in acest moment de o abordare detaliata in doctrina de dreptul muncii.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker