Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Examen admitere barou | Sesiunea August 2018

Date: 2018-07-06

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018
 
Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații.
 
Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
 
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
 
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018.
 
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 09 iulie 2018 (ora 8.00) – 03 august 2018 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 03 august 2018 – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
 
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.
 
 
 
Baroul Bucuresti, luand act de dispozitiile Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România nr.  368/22.06.2018, privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea august 2018, informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea august 2018:
 
 
 
 
 
Candidatii se pot inscrie in intervalul 9 iulie 2018 (ora 8.00) – 3 august 2018 (ora 16.00), la sediul Baroului Bucuresti din Str. Dr. Dumitru Raureanu nr. 3, Sector 5, etajul VI, Sala de Festivitati „Flavius Teodosiu".
 
 
 
Programul de inscriere este urmatorul:
 
Luni-vineri intre orele 9.00 – 15.00, cu exceptia zilei de 9 iulie 2018 cand inscrierile incep la ora 8.00 si a zilei de 3 august 2018 cand inscrierile se incheie la ora 16.00.
 
 
 
Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, informatii privind taxa de examen, sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 367 din 22.06.2018, a Consiliului U.N.B.R..
 
 Relatii suplimentare la telefon nr. 021/315.45.38 , email: secretariat@baroul-bucuresti.ro.
 
 
ACTE NECESARE INSCRIERE EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT, SESIUNEA 2018
I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 
certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*;
certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie**.
           
II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 
certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*;
dovada promovarii, in conditiile Regulamentului de examen, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie**.
 
 
 
 
IMPORTANT
 
In conformitate cu dispozitiile art. 2 din Regulamentul –Cadru de examen, toti candidatii trebuie sa indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 51/1995.
 
La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc, suplimentar, condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995. Dovedirea vechimii in functia juridica indeplinta anterior se face prin anexarea la dosarul de examen a inscrisurilor specifice, in copie certificata pentru conformitate (carte de munca/ adeverinta angajator, etc.)
 
 
 
           
 
Nota:           * Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, poate fi emis de catre orice medic generalist. Evaluarea psihiatrica poate fi emisa de orice medic specialist psihiatru.
 
   Baroul Bucuresti nu a optat pentru desemnarea unor unitati medicale.
 
                  ** Sunt exceptati candidatii de la examenele anterioare de primire in profesie care nu au promovat examene de primire in profesie din sesiuni anterioare.
 
           
 
ACTELE SE DEPUN IN DOUA EXEMPLARE, RESPECTIV UN SET CU ACTE ORIGINALE/LEGALIZATE SI UN SET CU COPII CERTIFICATE, FIECARE SET CONSTITUIND UN DOSAR DISTINCT.
 
ACTELE SE DEPUN IN DOSAR PLIC SAU DOSAR CU SINA.
 
 
 
In vederea asigurării unor condiţii civilizate pentru înscrierea candidaţilor, s-a pus la dispoziţia acestora un spaţiu generos pentru desfăşurarea operaţiunilor de înscriere, respectiv Sala de Festivităţi "Flavius Teodosiu", de la etajul VI, dotată cu aer condiţionat, suficiente scaune şi apă potabilă. 
 
Programul zilnic de primire a documentelor este de natură a oferi timp suficient celor care doresc să se înscrie, nefiind necesară înscrierea pe liste prealabile.
 
 
In scopul derulării fără incidente a înscrierii la examen, se recomanda candidatilor sa se asigure că prezintă dosare complete, conform Regulamentului de examen, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei, respectând cerinţele privind natura documentelor depuse (acte originale, copii legalizate, copii simple, certificate conform cu originalul, după caz).

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Pretul nostru: 53.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker