Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Contracte de afaceri

Contracte de afaceri, contractul de franciza, contractul de leasing, contracte speciale, Teorie şi practică internă şi internaţională. Studii de caz. Modele de contracte, informatii necesare pentru toti profesionistii, atât teoreticieni cât si practicieni, dar si pentru cititorii fara studii juridice - nu trebuie sa lipseasca din biblioteca oricarei persoane care a utilizat vreodata sau va utiliza un contract de leasing

Grid view

Featured products

Produse

Legislatia contractelor. Actualizare: 25.01.2015 | Coordonator: Razvan Dinca

Prezenta lucrare reprezintă o apariţie inedită în peisajul publicaţiilor de legislaţie, reprezentând prima selecţie de acte normative grupate individual pe contracte. Culegerea cuprinde atât cadrul legislativ al contractului în general din Codul civil, cât şi reglementările specifice fiecărui contract în parte.

Cele 100 de contracte sunt grupate pe categorii (contracte civile, administrative, privind societăţile, bancare, de asigurare şi privind profesiile liberale), indicându-se baza legală (legea-cadru şi legislaţia secundară), decizii ale Curţii Constituţionale relevante şi trimiteri la legislaţia conexă unde este cazul, pentru o orientare cât mai eficientă a cititorului.

Pretul nostru: 19.90 Lei (RON)
Cantitate:

Legislatia intreprinderilor. Coordonator: Andreea-Teodora Stanescu

EXTRAS:

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.

(2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.

(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Legea de aplicare: Art. 8. (1) Noţiunea „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. (2) În toate actele normative în vigoare, expresiile „acte de comerţ”, respectiv „fapte de comerţ” se înlocuiesc cu expresia „activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii”.

Legislaţie conexă: art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

Drept in afaceri | Autor: Laura Potincu

Abordarea interdisciplinară juridică şi economică a elementelor de drept utile domeniului afacerilor, sporeşte caracterul aplicativ al acestei lucrări pentru specialiştii din domeniul economic. Domeniul protecţiei juridice a consumatorilor și cel special al protecţiei de produse și servicii bancare face obiectul a numeroase acte normative adoptate la nivel intern ori la nivelul Uniunii Europene, motiv pentru care este important a fi studiat şi cunoscut de actualii şi viitorii economişti, dar și specialiștii din domeniul juridic.

Pretul nostru: 49.90 Lei (RON)
Cantitate:

Codul insolventei adnotat | Noutati, examinare comparativa si note explicative

Procedurile de preinsolvenţă şi de insolvenţă constituie instrumente juridice fundamentale ale economiei de piaţă liberă, care asigură asanarea activităţii comerciale, atunci când aceasta este afectată de consecinţele activităţii comercianţilor aflaţi în dificultăţi financiare şi, cu atât mai mult, în încetare de plăţi.

În sistemul de drept românesc, primele reglementări legale ale acestor instituţii juridice, într-o concepţia modernă, au fost:

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, republicată în anul 1999 sub denumirea de „Legea privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului”, care a suferit numeroase modificări şi completări, iar în anul 2006 a apărut într-o formă „nouă”;

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului instituţiilor de credit, abrogată prin O.G. nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit;

Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, care a abrogat, printre altele, capitolul privind redresarea, reorganizarea şi lichidarea asiguratorilor din Legea nr. 32/2000;

Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc.

Pretul nostru: 57.00 Lei (RON)
Cantitate:

Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare | Actualizare: 5.07.2014

Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

Mult-aşteptatul „Cod al insolvenţei” (Legea nr. 85/2014) a venit cu o serie de modificări, unele cu un puternic caracter de noutate, iar dintre cele mai interesante şi pozitive noutăţi se remarcă titlul referitor la insolvenţa grupului de societăţi, o premieră europeană. Deşi s-au adus unele îmbunătăţiri ale reglementării anterioare atât pe fond, cât şi în plan procedural, noua reglementare omite să reglementeze sau să clarifice multe dintre lacunele şi, respectiv, dilemele actuale din insolvenţă.

Necesitatea lucrării

Publicarea unei noi legi-cadru a insolvenţei, precum şi abrogarea totală sau parţială a mai multor reglementări din domeniu, în special cele privind concordatul preventiv, mandatul ad-hoc, falimentul societăţilor de asigurare sau a instituţiilor de credit au făcut necesară apariţia acestei culegeri.

Pretul nostru: 15.90 Lei (RON)
Cantitate:

Noua lege a insolventei si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa cu analiza principalelor elemente de noutate aduse prin Legea nr. 85/2014

Lucrarea de fata ofera textul noii legi privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, intr-o prezentare comparativa cu reglementarile anterioare, abrogate la data intrarii sale in vigoare. Astfel, sub fiecare articol al Legii nr. 85/2014 au fost introduse dispozitiile corespondente din vechile reglementari – din Legea nr. 85/2006 sau din celelalte acte normative: Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc, Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei, O.G. nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit.

Avand in vedere ca „procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a acestei legi raman supuse legii aplicabile anterior acestei date” (art. 343), o astfel de abordare va fi utila practicienilor, aflati permanent in criza de timp, interesati sa desprinda cu rapiditate atat noutatea, cat si diferenta.

STOC EPUIZAT!

Lucrarea cuprinde si un studiu al principalelor elemente de noutate aduse prin Legea nr. 85/2014, elaborat de doamna Av. Simona Maria Milos, Presedinte INPPI, si doamna Av. Andreea Deli-Diaconescu, membru in Consiliul Stiintific al INPPI.

Pretul nostru: 18.00 Lei (RON)
Cantitate:

Instrumentele de plata | Autor: Oana Barbulescu

Lucrarea reprezintă o expunere a instrumentelor de plată pe care le au la dispoziţie partenerii contractuali în vederea asigurării încasării contravalorii mărfii, în cazul în care optează pentru o modalitate de plată neasiguratorie.

Cat despre autoare, Oana Barbulescu este licenţiată în economie şi drept, doctor în relaţii economice internaţionale, în prezent lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov este autoarea a 5 monografii şi peste 40 de articole şi lucrări publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale.

Pretul nostru: 24.90 Lei (RON)
Cantitate:

ABC-ul angajarii de succes | Autor: Bianca Marina Mitu

Bazată pe o bibliografie de excepţie dar şi pe experienţa personală dobândită de către autor în instituţii de stat şi particulare, cartea prezintă şi analizează cele mai noi modalităţi de căutare a unui loc de muncă, în ţară şi străinătate, noile tehnici de elaborare şi redactare a unui CV (inclusiv CV-ul video) şi a unei scrisori de intenţie, precum şi sfaturi privind interviurile de angajare şi tehnicile de negociere a salariului.

Pretul nostru: 14.90 Lei (RON)
Cantitate:

Legea privind procedura insolventei si 9 legi uzuale | Actualizare: 10 septembrie 2013

Aceasta lucrare prezinta cadrul legislativ actual cu privire la procedurile de insolventa, practicienii in insolventa, buletinul procedurilor de insolventa, concordatul preventiv si mandatul ad-hoc.

Editia de fata este actualizata la zi si cuprinde ultimul recurs in interesul legii privind Legea nr. 85/2066, adoptat prin Decizia nr. 5/2013, si modificarile aduse prin Legea nr. 222/2012 activitatii practicienilor in insolventaș noile reglementari relaxeaza regulile de acces in profesie si, in acelasi timp, aduc completari la nivelul atributiilor practicianului in insolventa. Legislatia privind profesia de practician in insolventa a fost modificata si prin Hotararea UNPIR nr. 1/2012.

Pretul nostru: 15.00 Lei (RON)
Cantitate:

Utilizarea performanta a programarii neurolingvistice (NLP) in managementul firmei

NLP urmăreşte formarea unor tipare comportamentale ale unei persoane, atât conştiente cât şi inconştiente, în vederea atingerii unei eficienţe cât mai crescute.

Lucrarea de faţă se află la confluenţa unor domenii majore precum: management, psihologie organizaţională, statistică, comunicare etc. şi prezintă atât o sistematizare a domeniului programării neurolingvistice, cât şi explicaţii de ordin practic.

Obiectivul cărţii îl reprezintă folosirea instrumentarului programării neurolingvistice în scopul generării unor avantaje competitive în cadrul proceselor interne ale firmei, prin ameliorarea performanţelor angajaţilor.

Pretul nostru: 49.90 Lei (RON)
Cantitate:
Previous1 2 3 4Next Page 1 of 4

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

eXTReMe Tracker